Точки културно развитие - ТКР


Сървър :

За да имате    града, вие се нуждаете 0 ТКР  

Вие имате    ТКР. Можете да основете или превземете 1 Град  
Нуждаете се от2000 ТКР за да направите или превземете следваш град