Прост калкулатор

Свят :
Цели
Име на целта Координати на пристигане Ден на пристигане Час на пристигане  
X Y h:m:s  

Ваши градове
Координати Цел Коментар Единица *** А. Забавяне Разстояние Продължителност Час на тръгване    
X Y s         Атака

Играч :
Съюз : Внимание! Може да отнеме много време за големи съюзи


***

*** Ако армията ви се състои от няколко вида единици, трябва да отбележите най-бавната.
*** Ако информацията се изпише в колона под Excel, отидете на: Data -> Convert...
После натиснете 'Next', отметнете кутийката и после натиснете 'Done'.