Възстановяване


Точки на героя

Герой ниво
Опит


За да стигне ниво , героят трябва да убие 0 единици