Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията

- 02h00 (246|-93)
evolution de la population
- 01h00 (121|-150)
evolution de la population
- 04h00 (108|-144)
evolution de la population
- 07h00†† (118|-154)
evolution de la population
- 06h00 (108|-147)
evolution de la population
- 03h00 (137|-150)
evolution de la population
- 11h00 (115|-162)
evolution de la population
- 18h00 (136|-151)
evolution de la population
- 19h00 (249|-91)
evolution de la population
- 14h00† (107|-143)
evolution de la population
- 24h00 (129|-151)
evolution de la population
- 22h00/©/ (247|-92)
evolution de la population
- 26h00 (249|-90)
evolution de la population
- 27h00 (248|-91)
evolution de la population
- 21h00 (125|-186)
evolution de la population
- 25h00 (34|-87)
evolution de la population
- 28h00- (116|-156)
evolution de la population
- 31h00/-/vp (40|248)
evolution de la population
- 30h00/-/c0 (123|-143)
evolution de la population
- 29h00/-/c0 (122|-143)
evolution de la population
- 32h00 Vce (40|249)
evolution de la population