Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Играч Град Народ Координати Популация
*TOM* 24.Solutium Гали -227 / 65 186
*TOM* 34.Bitchum Гали -224 / 57 980
*TOM* 30.Dieum Гали -223 / 74 1035
*TOM* 35.Mountainum Гали -223 / 57 885
*TOM* 28.Béchum Гали 245 / 78 775
*TOM* 38.Julium Гали -250 / 55 909
*TOM* 10.Youconum Гали -215 / 51 867
*TOM* 17.Syonum Гали -206 / 50 888
*TOM* 22.Christmasum Гали 244 / 85 1080
*TOM* 25.Townum Гали 243 / 85 875
*TOM* 14.Rivalum Гали -204 / 48 321
*TOM* 19.Vorgium Гали -249 / 87 752
*TOM* 16.Tlaxcalum Гали -203 / 47 966
*TOM* 11.Mélagum Гали 244 / 131 355
*TOM* 15.Nounum Гали -209 / 45 896
*TOM* 13.Magnum Гали -228 / 65 881
*TOM* 36.Citadum Гали -224 / 58 683
*TOM* 37.Alésium Гали -248 / 62 647
*TOM* 12.Mickum Гали -224 / 66 935
*TOM* 26.Islum Гали -227 / 66 155
*TOM* 02.Lugdunum plage Гали -225 / 67 1034
*TOM* 05.Hyogum Гали -230 / 67 905
*TOM* 18.Minasum Гали -215 / 68 922
*TOM* 08.Aquarium Гали -224 / 68 650
*TOM* 01.Lugdunum centre Гали -225 / 68 1055
*TOM* 09.Freenum Гали -226 / 68 643
*TOM* 04.Babaorhum Гали -225 / 69 890
*TOM* 07.Americanum Гали -213 / 63 983
*TOM* 03.Petit bonhomme Гали -226 / 69 1009
*TOM* 23 Fondcombum Гали -216 / 70 811
*TOM* 31.Picunsum Гали -223 / 72 974
*TOM* 33.Fortunum Гали -224 / 72 799
*TOM* 27.Albatorum Гали 247 / 73 477
*TOM* 06.Aguanum Гали -232 / 218 712
*TOM* 21.Matkum Гали 247 / 84 848
*TOM* 32.Reinum Гали -209 / 51 1078
abdelben b4. Rotomagus Римляни 80 / -219 889
abdelben c3. Camaracum Римляни 79 / -219 600
abdelben d1. Narbo Римляни 80 / -218 160
abdelben a6. Romae Римляни 79 / -218 1082
abdelben d3. Beteris Римляни 78 / -218 771
abdelben c6. Arelate Римляни 37 / 250 421
abdelben b3. Londinium Римляни 80 / -220 838
abdelben b5. Nicae Римляни 81 / -217 841
abdelben a8. Massilia Римляни 80 / -217 1094
abdelben d2. Lemono Римляни 74 / -220 564
abdelben d4. Aquis Calidis Римляни 79 / -213 591
abdelben a1. Constantinople Римляни 81 / -222 1110
abdelben a2. Laudanum Римляни 81 / -221 1074
abdelben a5. Condate Римляни 80 / -221 1069
abdelben A3 ... Chapx ... Римляни 79 / -221 686
abdelben b1. Lugdunum Римляни 78 / -221 957
abdelben c4. Gésocribate Римляни 76 / -221 775
abdelben a3. Aquarium Римляни 81 / -220 1059
abdelben a4. Petibonum Римляни 79 / -220 1073
abdelben c1. Durocortorum Римляни 76 / -220 1015
abdelben c2. Cularo Римляни 89 / -228 913
abdelben b7. Burdigala Римляни 79 / -222 802
abdelben b6. Tolosa Римляни 245 / -73 826
abdelben b2. Alesia Римляни 80 / -216 1053
abdelben d6. Augusto Nemetum Римляни 86 / -242 162
abdelben b8. Aginum Римляни 65 / -210 1033
abdelben a9. Babaorum Римляни 77 / -212 1003
abdelben a7. Lutèce Римляни 81 / -219 1069
abdelben c5. Gergovie Римляни 80 / -213 841
abdelben b9. Divodurum Римляни 37 / 249 1094
abdelben d5. Avaricum (Vilou) Римляни 214 / -36 758
abdelben d8. Juliomago Римляни 36 / -242 947
abdelben c7. Vesonna Римляни 37 / 248 399
abdelben d9. Caesarodunum Римляни 215 / -37 476
abdelben c9. Carcasso Римляни 35 / 249 429
abdelben c8. Ausrito Римляни 38 / 249 395
abdelben d7. Portus Namnetum Римляни 86 / -245 170
Badaboumix Base 9 Гали 57 / -212 990
Badaboumix New 3 Гали 207 / -188 43
Badaboumix New 6 Гали 209 / -187 89
Badaboumix Base 5 Гали 58 / -212 992
Badaboumix New 4 Гали 209 / -186 45
Badaboumix New 1 Гали 208 / -186 356
Badaboumix Base 8 Гали 57 / -211 990
Badaboumix Base 2 Гали 59 / -211 1006
Badaboumix Base 6 Гали 58 / -211 990
Badaboumix New 5 Гали 207 / -187 86
Badaboumix Polaire 1 Гали 187 / -199 589
Badaboumix Base 7 Гали 57 / -210 1022
Badaboumix Polaire 3 Гали 188 / -198 171
Badaboumix Original 1 Гали 8 / -73 1018
Badaboumix New 8 Гали 208 / -188 83
Badaboumix New 7 Гали 209 / -188 90
Badaboumix base11 Гали 59 / -213 33
Badaboumix Polaire 6 Гали 186 / -198 151
Badaboumix Base 4 Гали 58 / -210 998
Badaboumix Original 2 Гали -81 / -124 1006
Badaboumix Polaire 4 Гали 187 / -198 165
Badaboumix Polaire 9 Гали 186 / -199 109
Badaboumix Polaire 8 Гали 188 / -199 105
Badaboumix Polaire 5 Гали 186 / -200 148
Badaboumix Polaire 2 Гали 187 / -200 200
Badaboumix Sacrifice 4 Гали 134 / -193 170
Badaboumix base10 Гали 58 / -213 33
Badaboumix Sacrifice 1 Гали 133 / -193 897
Badaboumix New 2 Гали 207 / -186 37
Badaboumix Fort 3 Гали 188 / -180 434
Badaboumix Fort 1 Гали 187 / -180 542
Badaboumix Base 3 Гали 59 / -212 988
Badaboumix Fort 4 Гали 188 / -179 395
Badaboumix Sacrifice 3 Гали 133 / -192 238
Badaboumix Base 1 Гали 59 / -210 1010
Badaboumix Fort 2 Гали 187 / -179 464
Badaboumix Sacrifice 2 Гали 134 / -192 585
Badaboumix Polaire 7 Гали 188 / -200 156
Badaboumix Loose 1 Гали 16 / -235 98
Badaboumix Chateau 5 Гали -246 / 184 46
Badaboumix Chateau 4 Гали -245 / 184 781
Badaboumix Chateau 1 Гали -247 / 183 826
Badaboumix Chateau 6 Гали -247 / 184 51
Badaboumix Chateau 2 Гали -246 / 183 886
Badaboumix Loose 2 Гали 21 / -240 101
Badaboumix Chateau 3 Гали -245 / 183 776
belgarion62 Fangorn Римляни -34 / 144 704
belgarion62 manaud Римляни -31 / 145 776
belgarion62 Ithilien Римляни -30 / 144 517
belgarion62 Cantha Римляни -32 / 145 893
belgarion62 Val DAldur Римляни -36 / 144 693
belgarion62 FondCombe Римляни -31 / 143 126
belgarion62 Farthen Dur Римляни -35 / 141 598
belgarion62 Mont Brumeux Римляни -36 / 145 422
belgarion62 Vroengard Римляни -34 / 141 415
belgarion62 Moria Римляни -33 / 148 622
belgarion62 ALORIE Римляни -34 / 148 831
belgarion62 Vardens Римляни -31 / 147 775
belgarion62 lutece Римляни -34 / 145 913
belgarion62 Avalon Римляни -32 / 148 790
belgarion62 Isengard Римляни -36 / 146 601
belgarion62 Gondoline Римляни -35 / 146 895
belgarion62 Ridermark Римляни -33 / 146 869
belgarion62 fornostrum Римляни -32 / 147 983
belgarion62 Resemboul Римляни -37 / 146 487
belgarion62 royaume du gondor Римляни -33 / 147 942
belgarion62 Hauts-Royaumes Римляни -31 / 146 763
belgarion62 Dale Римляни -29 / 146 550
belgarion62 Vo Mimbre Римляни -38 / 145 8
belgarion62 Le village de belgar Римляни -34 / 147 760
belgarion62 Carvahall Римляни -35 / 145 759
belgarion62 Sparte Римляни -37 / 145 360
belgarion62 Elven Fortress Римляни -31 / 148 716
belgarion62 le Sanctuaire Римляни -35 / 148 801
belgarion62 Pelargir Римляни -36 / 148 732
belgarion62 Calimarion Римляни -23 / 170 740
belgarion62 Troie Римляни -22 / 170 580
belgarion62 Tolnedrie Римляни -143 / 156 24
belgarion62 Osgiliat Римляни -140 / 156 106
belgarion62 Minas Morgul Римляни -38 / 151 954
belgarion62 Giran Римляни -41 / 150 442
belgarion62 la hutte abominable Римляни -36 / 150 361
belgarion62 Belfalas Римляни -34 / 150 726
belgarion62 Menegroth Римляни -33 / 149 779
belgarion62 Athene Римляни -35 / 152 472
belgarion62 Lorien Римляни -32 / 149 768
belgarion62 Romine Римляни -35 / 149 732
belgarion62 Angmar Римляни -34 / 149 762
BeUrK SE4 E CB Тевтонци 14 / -227 673
BeUrK SE2 CB2 Тевтонци 218 / -24 664
BeUrK SE2 2 Тевтонци 217 / -24 1062
BeUrK SE2 C1 Тевтонци 216 / -24 666
BeUrK SE2 CB1 Тевтонци 219 / -23 626
BeUrK SE4 E F1 Тевтонци 15 / -227 780
BeUrK SE3 F1 Тевтонци 80 / -206 727
BeUrK SE2 1 Тевтонци 218 / -23 995
BeUrK SE2 F4 Тевтонци 216 / -26 644
BeUrK Carse Тевтонци 171 / -29 1011
BeUrK SE4 E C2 Тевтонци 16 / -224 780
BeUrK SE2 C2 Тевтонци 218 / -25 682
BeUrK SE3 F3 Тевтонци 79 / -204 145
BeUrK SE3 2 Тевтонци 80 / -204 733
BeUrK SE3 F2 Тевтонци 79 / -205 148
BeUrK SE3 1 Тевтонци 80 / -205 1062
BeUrK SE4 W F1 Тевтонци 8 / -227 671
BeUrK SE4 W 1 Тевтонци 6 / -226 1057
BeUrK SE4 W CB Тевтонци 6 / -225 606
BeUrK SE2 CB3 Тевтонци 217 / -23 675
BeUrK SE2 F3 Тевтонци 216 / -23 628
BeUrK SE4 E C1 Тевтонци 12 / -229 728
BeUrK SE1 W CB Тевтонци 220 / -3 593
BeUrK SE1 W C4 Тевтонци 223 / -1 691
BeUrK SE1 W X Тевтонци 221 / -2 780
BeUrK SE4 W C2 Тевтонци 8 / -229 671
BeUrK SE1 W 1 Тевтонци 220 / -2 979
BeUrK SE1 W 2 Тевтонци 221 / -1 942
BeUrK SE1 W C2 Тевтонци 222 / -1 691
BeUrK SE3 F4 Тевтонци 79 / -206 144
BeUrK SE1 W C3 Тевтонци 222 / -2 571
BeUrK SE2 C3 Тевтонци 220 / -22 734
BeUrK SE4 E 1 Тевтонци 16 / -227 1041
BeUrK SE4 W 2 Тевтонци 5 / -228 1067
BeUrK SE4 W F2 Тевтонци 7 / -228 625
BeUrK SE1 E 1 Тевтонци 225 / -11 979
BeUrK SE1 E 2 Тевтонци 224 / -10 723
BeUrK SE4 W C1 Тевтонци 8 / -228 671
BeUrK SE4 E 2 Тевтонци 16 / -228 1010
BeUrK SE1 W C1 Тевтонци 222 / 0 686
bignames Coin Wodo II Римляни -228 / 90 242
bignames 1.Thanks Edwin Римляни -202 / 72 668
bignames 3.GraCias Franciscou Римляни -197 / 86 674
bignames 4.BigColony Two V Римляни -149 / 81 624
bignames 4.BigColony Two VIII Римляни -149 / 78 665
bignames 1.Where Is Mi BellA Римляни -201 / 72 626
bignames 3.BiG BaDa BooM !! Римляни -208 / 77 668
bignames 4.BigColony Two II Римляни -155 / 77 495
bignames Reservé Pat le Tueur Римляни -209 / 64 535
bignames 4.BigColony Two IV Римляни -150 / 76 678
bignames 1.BigColony One III Римляни -202 / 74 310
bignames 4.BigColony Two VII Римляни -150 / 77 693
bignames 1.Virance is looz Римляни -200 / 73 655
bignames Reservé Pat le Tueur Римляни -210 / 60 668
bignames 1.BigColony One II Римляни -201 / 74 336
Birdy TXOGERE [TPcn] Римляни -229 / 228 413
Birdy TYPHON [TPcn] Римляни -228 / 228 200
Birdy Rickus T SE Римляни 71 / -180 732
Birdy VHURTICUS C [TPn] Римляни -237 / 231 759
Birdy VYCIUS T [TPn] Римляни -239 / 229 974
Birdy TLNINIO T [TPs] Римляни -245 / 206 467
Birdy TLOSO T [TPs] Римляни -244 / 206 451
Birdy TLECTVM [TPs] Римляни -244 / 207 961
Birdy TLAUDANVM [TPs] Римляни -245 / 207 833
Birdy VOLUTES B [TPn] Римляни -238 / 230 1010
Birdy TLFreedom Римляни -240 / 206 782
Birdy TMAIME Римляни -244 / 205 79
Birdy TLLOBO [TPs] Римляни -246 / 207 616
Birdy TLPETIO [TPs] Римляни -247 / 207 137
Birdy VESTIGUS F [TPo] Римляни -250 / 229 813
Birdy VERDECAMPO [TPo] Римляни -248 / 229 923
Birdy VEPEENE C [TPo] Римляни -247 / 229 760
Birdy TXOJOS [TPcn] Римляни -229 / 227 424
Birdy TX06 GEN C [TPcn] Римляни -228 / 227 787
Birdy Gachagach SE Римляни 69 / -179 757
Birdy URSULUS [TPce] Римляни -229 / 222 848
Birdy TPSOnarah [TPse] Римляни -220 / 222 1041
Birdy TPPOUKUS [TPse] Римляни -220 / 211 788
Birdy TPOKENVM [TPse] Римляни -221 / 215 1030
Birdy TRVOLATIL [TPc] Римляни -231 / 221 296
Birdy UDAKOUKTA [TPe] Римляни -208 / 218 1019
Birdy TRMALCHENCIX [TPc] Римляни -235 / 219 990
Birdy (d) DOUCEUR Римляни -236 / -64 866
Birdy (d) LANGOUREUX Римляни -237 / -64 842
Birdy (d) MAJESTUEUX Римляни -236 / -62 797
Birdy TUPETISUIX [TPc] Римляни -234 / 222 1024
Birdy TRUPERDUM B [TPc] Римляни -235 / 222 1000
Birdy TXPAN [TPcn] Римляни -229 / 226 244
Birdy TLMALDITO [TPs] Римляни -245 / 208 480
Birdy TVABIEN [TPc] Римляни -234 / 221 727
Birdy TXITPO [TPcn] Римляни -228 / 226 678
Birdy Tachkentis F SE Римляни 72 / -173 627
Birdy TWINAE [TPc] Римляни -237 / 224 919
Birdy VULCUN F [TPn] Римляни -236 / 231 964
Birdy TPNOukleans [TPse] Римляни -218 / 211 999
Birdy TSUNAMI [TPc] Римляни -235 / 223 986
Birdy TPRArkath (TPse) Римляни -220 / 223 977
Birdy TSPOSIX [TPc] Римляни -236 / 219 860
Birdy VZUVE [TPn] Римляни -236 / 232 973
Birdy VZALAPECH Римляни -235 / 232 23
Birdy VHVULVI [TPn] Римляни -238 / 232 297
Birdy VZOMOULE Римляни -236 / 233 39
Birdy VGROMPICHAE [TPo2] Римляни 239 / 237 899
Birdy TRZdeideiville [TPc] Римляни -226 / 219 894
Birdy ZASINDAR [TPn] Римляни -242 / 238 990
Birdy ZOLIVISHUS [TPn2] Римляни -239 / 243 842
Birdy ZOROCAPUS [TPn2] Римляни -238 / 243 862
chahid 1 Тевтонци 220 / 194 970
chahid 1.9 Тевтонци 4 / 228 704
chahid 2 Тевтонци 219 / 194 855
chahid 1.7 Тевтонци 220 / 185 906
chahid 1.1 Тевтонци 221 / 194 1024
chahid 2.9 village à stocke Тевтонци 222 / 193 167
chahid 2.8 village à stocke Тевтонци 220 / 192 172
chahid 2.3 Тевтонци 220 / 191 302
chahid 2.4 Тевтонци 220 / 189 346
chahid 2.1 Тевтонци 221 / 195 532
chahid 1.4 Тевтонци 220 / 195 903
chahid 1.8 Тевтонци -1 / 227 650
chahid 2.5 Тевтонци 219 / 185 450
chahid 2.6 Тевтонци 221 / 184 451
chahid 1.5 Тевтонци 220 / 196 882
chahid 2.2 Тевтонци 221 / 196 445
chahid 1.3 Тевтонци 219 / 196 971
chahid 1.2 Тевтонци 219 / 195 935
chahid 2.7 Тевтонци 221 / 187 356
clement du bf2 Atlantis VI Гали -95 / 147 1009
clement du bf2 Nouveau village Гали -97 / 146 383
clement du bf2 Atlantis XI Гали -95 / 146 998
clement du bf2 Atlantis XVIII Гали -99 / 150 399
clement du bf2 Nouveau village Гали -82 / 156 379
clement du bf2 Constantinopolis Гали -98 / 151 1026
clement du bf2 Atlantis XIII Гали -100 / 167 1020
clement du bf2 Atlantis VIII Гали -79 / 154 984
clement du bf2 Atlantis IX Гали -100 / 165 886
clement du bf2 Atlantis XVI Гали -79 / 156 966
clement du bf2 Nouveau village Гали -81 / 154 373
clement du bf2 Atlantis II Гали -101 / 154 1034
clement du bf2 Atlantis XV Гали -98 / 152 971
clement du bf2 Atlantis X Гали -106 / 159 1022
clement du bf2 Atlantis IV Гали -98 / 163 1025
clement du bf2 Atlantis VII Гали -77 / 155 1004
clement du bf2 Atlantis XII Гали -80 / 155 998
clement du bf2 Atlantis XIV Гали -99 / 164 1022
clement du bf2 Atlantis XVII Гали -81 / 155 886
clement du bf2 Atlantis III Гали -101 / 151 1027
clement du bf2 Nouveau village Гали -100 / 151 378
clement du bf2 Atlantis Гали -98 / 153 1034
corto-news 5.5 Los Angeles Гали -10 / -241 1054
corto-news 2.1 Le chateau Гали 8 / 245 895
corto-news 5.9 Barney Гали -6 / -241 660
corto-news 3.25 Tefilin Гали 31 / -242 594
corto-news 3.1 Kelloggs Гали 17 / 238 931
corto-news 3.5 Lille Гали 14 / 232 987
corto-news 5.4 Lotus Гали -7 / 248 999
corto-news 1.3 Toblerone Гали 6 / -244 1043
corto-news 2.7 Europe Гали 8 / 243 179
corto-news 2.5 San Francisco Гали 8 / 246 207
corto-news 5.7 Polnareff Гали -4 / -243 897
corto-news 4.3 Shalom Гали 245 / -72 975
corto-news 3.15 Spurs Гали 32 / -239 505
corto-news 3.05 Artic Monkeys Гали 33 / -238 942
corto-news 1.35 Evening Sun Гали 4 / -228 954
corto-news 2.9 Perrier Гали 12 / 243 1019
corto-news 2.4 Hippopo Гали 3 / 243 838
corto-news 5.8 Civil code Гали 0 / -231 832
corto-news 5.6 Broadway Гали -13 / -237 961
corto-news 1.6 Le sud Гали 4 / -250 915
corto-news 3.8 Holidays Гали 22 / -249 733
corto-news 5.2 Trabendo Гали -5 / 239 1033
corto-news 3.2 New Order Гали 21 / 239 942
corto-news 2.8 Holden Гали 10 / 244 121
corto-news 2.6 Surfer Rosa Гали 9 / 244 192
corto-news 2.3 Radiohead Гали 8 / 244 960
corto-news 2.2 Eiffel Гали 7 / 244 845
corto-news 3.0 Kasabian Гали 33 / -237 966
corto-news 3.6 Lisa Гали 18 / 232 903
corto-news 5.1 Futurama Гали -4 / 236 883
corto-news 3.4 Kid A Гали 32 / 238 1003
corto-news 1.2 Versailles Гали 8 / -244 1021
corto-news 3.3 Cyrano Гали 34 / 250 1009
corto-news 1.1 Corto-news Гали 7 / -248 994
corto-news 3.7 OK Computer Гали 14 / 228 921
corto-news 1.5 Groland Гали 8 / -248 913
corto-news 1.85 Lex Night Гали 10 / -249 733
corto-news 1.75 Paris Гали 5 / 250 966
corto-news 1.4 Dim Sum Гали 5 / -249 925
corto-news 1.8 The Strokes! Гали 9 / -248 686
corto-news 5.15 Broken flowers Гали -6 / 237 1004
corto-news 5.3 Rubyyyy Гали -5 / 237 920
corto-news 4.1 Spot Гали -238 / -67 1029
corto-news 1.95 The Red Line Гали 7 / -234 953
corto-news 1.7 Madrid Гали 9 / 249 944
corto-news 1.45 Thank You ! Гали 6 / -248 251
corto-news 4.2 Le Matin Гали -239 / -67 914
corto-news 1.65 Diamonds Гали 5 / 249 843
corto-news 1.9 Tue Loup Гали 6 / 250 982
corto-news 1.55 Les Alpes Гали 4 / 249 757
crpatweb crpatweb1.7 Римляни 119 / -203 827
crpatweb crpatweb3.3 Римляни 158 / -217 986
crpatweb crpatweb3.2 Римляни 157 / -214 896
crpatweb crpatweb*0 Римляни 93 / -217 835
crpatweb crpatwebcdd Римляни -240 / -58 576
crpatweb crpatweb0.3 Римляни 98 / -205 809
crpatweb crpatweb0.1 Римляни 95 / -213 807
crpatweb crpatweb0.6 Римляни 108 / -202 745
crpatweb crpatweb0.0 Римляни 94 / -210 897
crpatweb crpatweb0.2 Римляни 98 / -207 761
crpatweb 20 le radis Римляни 172 / -20 1020
crpatweb 04 Le Tippi 02 Римляни 159 / -22 868
crpatweb 03 La Masure 02 Римляни 163 / -23 866
crpatweb crpatweb1.2 Римляни 112 / -201 919
crpatweb crpatweb0.7 Римляни 111 / -208 873
crpatweb crpatweb0.8 Римляни 110 / -208 687
crpatweb crpatweb1.4 Римляни 113 / -201 877
crpatweb crpatweb1.5 Римляни 115 / -201 692
crpatweb crpatweb0.4 Римляни 99 / -212 787
crpatweb crpatweb0.9 Римляни 110 / -218 840
crpatweb crpatweb3.5 Римляни 156 / -220 322
crpatweb crpatweb1.0 Римляни 111 / -200 926
crpatweb Nouveau village Римляни -109 / -155 169
crpatweb crpatweb3.1 Римляни 157 / -199 781
crpatweb crpatweb0.5 Римляни 105 / -198 751
crpatweb crpatweb1.6 Римляни 116 / -199 843
crpatweb Nouveau village Римляни 117 / -198 2
crpatweb crpatweb4.1 Римляни -101 / -127 1089
crpatweb crpatweb4.0 Римляни -97 / -127 1029
crpatweb crpatweb4.2 Римляни -98 / -128 1106
crpatweb crpatweb3.0 Римляни 157 / -198 801
crpatweb crpatweb4.3 Римляни -109 / -156 89
crpatweb Nouveau village Римляни -108 / -156 167
crpatweb crpatweb1.1 Римляни 112 / -200 1010
crpatweb crpatweb3.4 Римляни 156 / -228 515
crpatweb crpatweb1.3 Римляни 113 / -200 860
crpatweb Nouveau village Римляни -110 / -156 157
crpatweb Nouveau village Римляни 157 / -228 2
crpatweb Nouveau village Римляни 156 / -227 2
davidus 2.01 Gaulle Valley Римляни 238 / 152 1039
davidus 2.04 Gaulle Subway Римляни 240 / 151 788
davidus 2.02 Gaulle Rivers Римляни 239 / 150 1045
davidus 1.03 Gaulle Island Римляни 116 / 237 1047
davidus 1.30 Gaulle Airport Римляни 114 / 239 263
davidus 1.09 Gaulle Parks Римляни 112 / 237 1041
davidus 2.06 Gaulle Arena Римляни 241 / 149 662
davidus 2.05 Gaulle Creek Римляни 240 / 149 741
davidus 1.28 Gaulle Parking Римляни 115 / 237 252
davidus 1.31 Gaulle Camping Римляни 114 / 237 191
davidus 1.05 Gaulle Coast Римляни 113 / 237 1020
davidus 1.22 Gaulle Forest Римляни 116 / -248 828
davidus 1.01 Gaulle City Римляни 115 / 238 1038
davidus 1.04 Gaulle Avenue Римляни 115 / 240 1057
davidus 1.14 Gaulle Canyon Римляни 118 / 241 829
davidus 1.27 Gaulle desert Римляни 116 / 240 255
davidus 1.12 Gaulle Town Римляни 121 / 244 1049
davidus 1.08 Gaulle Montain Римляни 117 / 244 1042
davidus 1.26 Gaulle country Римляни 116 / 239 244
davidus 1.15 Gaulle Street Римляни 121 / 245 1065
davidus 2.07 Gaulle Bled Римляни 235 / 145 724
davidus 2.03 Gaulle Market Римляни 238 / 147 810
davidus 1.16 Gaulle Wood Римляни 116 / -247 1022
davidus 1.29Gaulle Swimming Римляни 114 / 238 245
davidus 1.07 Gaulle Beach Римляни 115 / 242 1042
davidus 1.02 Gaulle Land Римляни 116 / 238 1027
davidus 1.34 Gaulle Academy Римляни 114 / 240 26
davidus 1.17 Gaulle Cyber Римляни 114 / 235 906
davidus 1.33 Gaulle sea Римляни 114 / 232 566
davidus 1.32 Gaulle Zoo Римляни 120 / 226 789
davidus 1.06 Gaulle Road Римляни 116 / 230 1089
davidus 1.20 Gaulle Circus Римляни 124 / 226 1039
davidus 1.23 Gaulle Freeway Римляни 112 / 232 622
davidus 1.24 Gaulle school Римляни 113 / 232 1055
davidus 1.19 Gaulle Hospital Римляни 121 / 223 1060
davidus 1.13 Gaulle Tower Римляни 116 / 233 1050
davidus 3.01 Gaulle boulevar Римляни -3 / 223 899
davidus 1.21 Gaulle Square Римляни 125 / 227 1047
davidus 1.11 Gaulle Museum Римляни 116 / 228 984
davidus 1.18 Gaulle Station Римляни 126 / 227 853
davidus Nouveau village Римляни 116 / 236 11
davidus 1.10 Gaulle Campus Римляни 116 / 229 877
davidus Nouveau village Римляни 115 / 236 11
Electroluxx (d) Moulinex Гали -238 / -65 934
Electroluxx (d) Scholtes Гали 245 / -71 990
Electroluxx 1. Singer Гали 152 / -237 1010
Electroluxx Fagor Гали 25 / 249 974
Electroluxx (d) De Dietrich Гали 244 / -72 1040
Electroluxx 1. Ariston Гали 160 / -246 954
Electroluxx (d) Arrakis Гали -245 / -63 982
Electroluxx Lagrange Гали 8 / -250 941
Electroluxx (d)Bosch Гали -239 / -63 936
Electroluxx (d) Bernina Activa Гали -232 / -71 962
Electroluxx whirlpool Гали 7 / -249 1017
Electroluxx 1. Janfin Гали 155 / 250 900
Electroluxx Astoria Гали 13 / -248 910
Electroluxx Bluesky Гали 5 / -250 914
Electroluxx Teka Гали 4 / 250 949
Electroluxx Riviera Гали -3 / 250 989
Electroluxx Liebherr Гали 8 / 250 948
Electroluxx SEB Гали 7 / -250 908
Electroluxx Agatheblues! Гали -170 / 256 266
Electroluxx (d) Electrolux Гали -238 / -66 970
Electroluxx Siemens Гали 12 / 239 936
Electroluxx Janome Гали 22 / -250 1035
Electroluxx Magimix Гали -10 / 239 864
Electroluxx (d) Laden Гали -242 / -60 983
Electroluxx 1. Daewoo Гали 152 / -231 652
Electroluxx (d) Sedna Гали -245 / -60 955
Electroluxx 1. AEG Гали 154 / -232 896
Electroluxx Gaggenau Гали 23 / -250 868
Electroluxx 1. Smeg Гали 154 / -236 939
Electroluxx 1. Rowenta Гали 161 / -236 550
Electroluxx Elta Гали 30 / -238 976
Electroluxx 1. Miele Гали 161 / -237 503
Electroluxx Indesit Гали 25 / -250 973
Electroluxx 1. Beko Гали 155 / -237 990
Electroluxx Halifax Гали 12 / 244 817
Electroluxx 1. Philips Гали 149 / -237 797
Electroluxx 1. Gorenje Гали 148 / -237 547
Electroluxx (d) Dyson Гали -237 / -61 924
Electroluxx 1. Gibson Гали 143 / -231 737
Electroluxx 1. Brandt Гали 158 / -243 939
Electroluxx Bank of Scotland Гали 10 / -245 436
Electroluxx Kenwood Гали 7 / -245 931
Electroluxx Sevic Гали 2 / -244 405
Electroluxx 1. LG Гали 159 / -243 878
Electroluxx Sauter Гали 32 / 240 981
Electroluxx Samsung Гали 12 / 240 918
Electroluxx Grunding Гали 1 / -243 934
Electroluxx 1. Braun Гали 158 / -242 936
Electroluxx 1. Hoover Гали 145 / -242 795
Electroluxx Parmalat Гали 1 / -242 342
Electroluxx Vesta Гали 33 / -241 885
Electroluxx 1. Candy Гали 161 / -239 929
Electroluxx Cadbury Shweppes Гали 11 / 243 667
Electroluxx Bestron Гали 30 / -239 974
Electroluxx 1. Bergohf Гали 163 / -230 947
Enereryn 1e Couveuse Гали 217 / -35 255
Enereryn 5e Portail Гали 215 / -33 456
Enereryn Cimetierre Гали 230 / -59 980
Enereryn Temple Гали 221 / -34 1053
Enereryn typhus1427 -2 Гали 173 / -25 1007
Enereryn Savane de zezette Гали 216 / -41 191
Enereryn Casino Гали 213 / -35 784
Enereryn Hommage a zezette Гали 214 / -61 378
Enereryn typhus1427 -1 Гали 173 / -24 963
Enereryn Epitaphe a SSJ4-RIP Гали 231 / -60 663
Enereryn typhus1427 -3 Гали 174 / -27 1041
Enereryn 2e Couveuse Гали 217 / -34 255
Enereryn typhus1427 -5 Гали 173 / -28 1031
Enereryn Bibliotheque Гали 214 / -33 658
Enereryn Salle dentrainement Гали 213 / -34 947
Enereryn 4e Portail Гали 213 / -33 377
Enereryn typhus1427 -8 Гали 172 / -32 769
Enereryn typhus1427 -7 Гали 173 / -31 837
Enereryn Antre Гали 215 / -34 906
Enereryn typhus1427 -4 Гали 172 / -30 1031
Enereryn Cercueil du vampire Гали 232 / -60 918
Enereryn Portail démoniaque Гали 214 / -35 1145
Enereryn Salle de garde Гали 212 / -36 786
Enereryn typhus1427 -6 Гали 172 / -31 985
Enereryn Coeur du donjon Гали 214 / -66 770
Enereryn Salle de torture Гали 224 / -42 925
Enereryn Souvenir de SSJ4-RIP Гали 221 / -43 1055
Enereryn Prison Гали 222 / -43 1010
Enereryn Nid de guepe Гали 231 / -47 809
Enereryn Memorial de SSJ4-RIP Гали 231 / -59 721
Enereryn Tombe de SSJ4-RIP Гали 229 / -59 807
Enereryn Plaines de zezette Гали 217 / -41 218
Enereryn Salle au trésor Гали 215 / -64 706
Enereryn 2e Portail Гали 213 / -38 591
Enereryn Forge Гали 213 / -36 643
Enereryn 3e Portail Гали 213 / -37 591
Enereryn Moisson de zezette Гали 215 / -41 197
Enereryn Lit du gobelin Гали 216 / -64 668
Enereryn Pont de bois Гали 214 / -65 701
Enereryn Pont de pierre Гали 215 / -65 701
entamoo A01-Entamoo Римляни 27 / -92 813
entamoo A07-Entamoo Римляни 28 / -93 991
entamoo A10-Entamoo Римляни 28 / -92 917
entamoo B28-Entamoo Римляни 201 / -192 741
entamoo A02-Entamoo Римляни 27 / -93 908
entamoo A05-Entamoo Римляни 26 / -93 1033
entamoo A11-Entamoo Римляни 29 / -92 986
entamoo A08-Entamoo Римляни 29 / -93 897
entamoo F33-Entamoo Римляни 60 / -99 913
entamoo A26-Entamoo Римляни 32 / -101 1059
entamoo B29-Entamoo Римляни 201 / -188 750
entamoo *B62-Entamoo Римляни 201 / -189 32
entamoo A18-Entamoo Римляни 26 / -91 859
entamoo *B64-Entamoo Римляни 201 / -190 28
entamoo *B61-Entamoo Римляни 202 / -190 33
entamoo *B57-Entamoo Римляни 200 / -191 44
entamoo *B34-Entamoo Римляни 201 / -191 552
entamoo *B38-Entamoo Римляни 202 / -191 100
entamoo *B35-Entamoo Римляни 202 / -192 465
entamoo A30-Entamoo Римляни 39 / -99 796
entamoo *F71-Entamoo Римляни 58 / -96 627
entamoo A25-Entamoo Римляни 30 / -96 821
entamoo *A23-Entamoo Римляни 30 / -93 688
entamoo A12-Entamoo Римляни 29 / -94 902
entamoo A15-Entamoo Римляни 25 / -94 869
entamoo *B46-Entamoo Римляни 200 / -192 248
entamoo A04-Entamoo Римляни 26 / -94 1026
entamoo A03-Entamoo Римляни 27 / -94 1021
entamoo A06-Entamoo Римляни 28 / -94 989
entamoo *A68-Entamoo Римляни 30 / -94 182
entamoo *A37-Entamoo Римляни 27 / -95 419
entamoo *A39-Entamoo Римляни 28 / -95 375
entamoo *A48-Entamoo Римляни 29 / -95 354
entamoo D27-Entamoo Римляни 30 / -118 1026
entamoo A60-Entamoo Римляни 30 / -73 792
entamoo A44-Entamoo Римляни 34 / -66 969
entamoo A54-Entamoo Римляни 25 / -84 908
entamoo G41-Entamoo Римляни 12 / -84 1073
entamoo A56-Entamoo Римляни 22 / -83 944
entamoo *G69-Entamoo Римляни 9 / -83 430
entamoo *G70-Entamoo Римляни 7 / -83 166
entamoo A55-Entamoo Римляни 26 / -82 830
entamoo *A63-Entamoo Римляни 26 / -78 409
entamoo A59-Entamoo Римляни 25 / -78 753
entamoo *A67-Entamoo Римляни 23 / -76 339
entamoo *A65-Entamoo Римляни 24 / -75 375
entamoo A14-Entamoo Римляни 25 / -93 843
entamoo A19-Entamoo Римляни 14 / -75 1030
entamoo *A66-Entamoo Римляни 31 / -72 362
entamoo A24-Entamoo Римляни 28 / -85 928
entamoo A21-Entamoo Римляни 29 / -85 878
entamoo A49-Entamoo Римляни 30 / -85 926
entamoo E32-Entamoo Римляни 108 / -43 1070
entamoo *A36-Entamoo Римляни 24 / -91 401
entamoo *A47-Entamoo Римляни 27 / -90 226
entamoo A16-Entamoo Римляни 28 / -91 828
entamoo A13-Entamoo Римляни 25 / -92 814
entamoo *A40-Entamoo Римляни 26 / -90 384
entamoo A09-Entamoo Римляни 26 / -92 1028
entamoo A52-Entamoo Римляни 30 / -87 861
entamoo A50-Entamoo Римляни 31 / -86 1047
entamoo C43-Entamoo Римляни 76 / -17 827
entamoo A53-Entamoo Римляни 25 / -86 845
entamoo *B31-Entamoo Римляни 202 / -188 538
entamoo A20-Entamoo Римляни 28 / -86 894
entamoo A51-Entamoo Римляни 30 / -86 858
entamoo A17-Entamoo Римляни 27 / -91 826
Ethorius Nouveau village Римляни 207 / -9 27
Ethorius G11-Lingua Римляни 209 / -9 745
Ethorius G13-Quaoar Римляни 211 / -9 616
Ethorius G23-Jupiter Римляни 216 / -8 1047
Ethorius 04 Tranchgorge Римляни 215 / -8 422
Ethorius G22-Nibiru Римляни 214 / -8 714
Ethorius G11-Anathèmia Римляни 210 / -8 887
Ethorius G11-Villa Ethoria Римляни 208 / -8 1008
Ethorius G23-Mercure Римляни 217 / -7 1062
Ethorius G11-Artocia Римляни 209 / -7 767
Ethorius G11-Bianca Lupa Римляни 208 / -7 970
Ethorius G23-Vénus Genitrix Римляни 217 / -8 938
Ethorius G22-Saturne Римляни 215 / -9 986
Ethorius G12-Gloria Римляни 208 / -10 395
Ethorius R2 Platon Римляни 221 / -11 1026
Ethorius G21-Uranus Римляни 214 / -11 892
Ethorius G21-Neptune Римляни 213 / -11 874
Ethorius G12-Pluton Римляни 211 / -11 855
Ethorius G12-Grande Ourse Римляни 208 / -11 648
Ethorius G5-Amor [TP] Римляни -230 / 220 900
Ethorius G6-Ixion Римляни 217 / -10 548
Ethorius G21-Terre Римляни 214 / -10 1073
Ethorius G12-Aegyptia Римляни 210 / -10 667
Ethorius G12-Carthago Nova Римляни 209 / -10 849
Ethorius G4-Ti Voglio Римляни 211 / -15 893
Ethorius G3-Utica Римляни 210 / -5 929
Ethorius G5-Cérès [TP] Римляни -230 / 221 654
Ethorius R1 Confucius Римляни 211 / -3 1080
Ethorius G11-Urbs Romana Римляни 209 / -8 1030
Ethorius G23-Mars Римляни 216 / -6 1010
Ethorius R1 Socrate Римляни 209 / -1 879
Ethorius R1 Parménide Римляни 213 / -1 989
Ethorius R1 Thalès Римляни 212 / -2 1027
Ethorius G3-Bella Villa Римляни 209 / -5 597
Ethorius R1 Pythagore Римляни 211 / -2 1061
Ethorius R1 Héraclite Римляни 212 / -4 1074
franck 1f.le village mistér Гали 91 / -177 603
franck 1w.le village fou Гали 89 / -201 859
franck 1y.le village denzo Гали 102 / -186 1020
franck 1v.le village horibl Гали 80 / -214 745
franck 2a.le village paisib Гали 103 / -185 647
franck 2f.le village de sab Гали 89 / -200 708
franck 1q.le village bouill Гали 91 / -179 358
franck 1o. le village chauv Гали 98 / -169 862
franck 1t.le village grippe Гали 86 / -206 885
franck 1x.le village bouh Гали 74 / -204 862
franck 2h. le village dété Гали 163 / -205 1015
franck 1s.le village malade Гали 85 / -209 994
franck 2d. le village merve Гали 49 / -228 734
franck 1u.le village du dia Гали 109 / -226 458
franck 2e. le village magiq Гали 50 / -226 699
franck 2c. le village heure Гали 88 / -201 563
franck 1d.le village diabol Гали 93 / -180 765
franck 2b.le village du sol Гали 136 / -211 833
franck 1k.le village noir Гали 98 / -193 796
franck Mars Гали -10 / -163 1030
franck 1b.le village fanto Гали 93 / -178 1014
franck 2g. le village deau Гали 119 / -166 784
franck 1p.le village désert Гали 97 / -170 670
franck 1a.le village hanté Гали 92 / -178 1005
franck Nouveau village Гали 89 / -178 36
franck 1g.le village vampir Гали 92 / -177 745
franck 1h.le village sinist Гали 85 / -178 883
franck 1r.le village glacia Гали 87 / -179 762
franck 1l.le village endiab Гали 89 / -179 858
franck 1j.le village de dra Гали 101 / -191 726
franck 1i.le village aux dé Гали 92 / -179 407
franck 1e.le village du man Гали 92 / -180 650
franck 2i.le village de lam Гали -99 / -127 1102
franck Apollon Гали 61 / -157 1100
franck 1c.le village extrat Гали 93 / -179 829
franck Bellone Гали -11 / -162 1042
franck Nouveau village Гали 90 / -179 3
franck Pluton Гали -13 / -163 1000
franck 1n.le village maléfi Гали 93 / -177 797
franck 1m.le village pirate Гали -235 / 221 415
franck 1z.le village mortel Гали -240 / 217 90
franck Nouveau village Гали -239 / 220 44
gardien13 GARDIEN32 Гали 230 / -16 433
gardien13 GARDIEN27 Гали 228 / -26 446
gardien13 GARDIEN34 Гали 226 / -29 423
gardien13 GARDIEN22 Гали 228 / -29 652
gardien13 Nouveau village Гали 224 / -30 207
gardien13 GARDIEN14 Гали 225 / -26 964
gardien13 GARDIEN20 Гали 219 / -26 621
gardien13 GARDIEN13 Гали 226 / -25 924
gardien13 GARDIEN36 Гали 224 / -23 409
gardien13 GARDIEN41 Гали 222 / -22 268
gardien13 GARDIEN39 Гали 229 / -16 312
gardien13 GARDIEN19 Гали 224 / -21 698
gardien13 GARDIEN30 Гали 234 / -14 687
gardien13 GARDIEN16 Гали 224 / -25 866
gardien13 GARDIEN25 Гали 221 / -25 559
gardien13 GARDIEN42 Гали 232 / -16 252
gardien13 GARDIEN21 Гали 220 / -25 732
gardien13 GARDIEN24 Гали 221 / -30 561
gardien13 GARDIEN37 Гали 228 / -24 322
gardien13 GARDIEN28 Гали 226 / -28 485
gardien13 GARDIEN26 Гали 225 / -27 517
gardien13 GARDIEN18 Гали 224 / -27 748
gardien13 GARDIEN23 Гали 222 / -24 706
gardien13 GARDIEN38 Гали 220 / -27 317
gardien13 GARDIEN29 Гали 232 / -14 567
gardien13 Nouveau village Гали 223 / -31 188
gardien13 GARDIEN35 Гали 228 / -27 450
gardien13 GARDIEN31 Гали 222 / -29 532
gardien13 GARDIEN40 Гали 224 / -28 279
gardien13 GARDIEN33 Гали 226 / -27 493
gardien13 GARDIEN17 Гали 228 / -23 758
Ginunng (S1)Voconces° Гали 25 / -228 798
Ginunng (a)TP2*Bibactre Гали -230 / 218 732
Ginunng (S1)Viducasses Гали 20 / -226 1011
Ginunng (g2)Osaria Гали -36 / 237 838
Ginunng (a)TP4*Ambio Гали -222 / 231 9
Ginunng (S1)Bassx 4 Гали 17 / -228 648
Ginunng (wpt)Tripolit Гали -4 / 203 82
Ginunng (g1)Lumania Гали -203 / 86 728
Ginunng [BOCAL]*Bolog Гали -85 / -236 955
Ginunng (a)TP5*Pasquilate Гали -219 / 223 926
Ginunng (a)TP3*Babo Гали -230 / 222 788
Ginunng (wpt)Maelle Holdem° Гали -5 / 199 1060
Ginunng (a)TP4*Ambiens Гали -223 / 231 988
Ginunng (e1) Rennes Гали -144 / 156 972
Ginunng (wpt)Hampille° Гали -7 / 202 1053
Ginunng (a)TP5*Ploufa Гали -221 / 217 562
Ginunng (a)TP1*Airebates° Гали -239 / 226 254
Ginunng (a)TP1*Sveloty° Гали -239 / 225 821
Ginunng (a)TP5*villa Гали -220 / 218 630
Ginunng (wpt)Sourcier° Гали -7 / 203 600
Ginunng (S1)Bassx Гали 17 / -226 1135
Ginunng (a)TP2*Valen° Гали -229 / 216 805
Ginunng (e1)Polka Гали -146 / 150 937
Ginunng (g3)Vellaves° Гали -162 / 111 720
Ginunng [BOCAL]*Sardino° Гали -77 / -249 758
Ginunng (d1)Eburomagus° Гали -211 / -207 751
Ginunng (a)TP1*Filistère° Гали -238 / 224 791
Ginunng [BOCAL]*Gladiouno Гали -75 / -248 957
Ginunng (a)TP3*Unelles Гали -228 / 223 805
Ginunng (M1)mystophoria Гали -209 / 213 815
Ginunng (a)TP2*Roland° Гали -229 / 217 773
Ginunng (M1)Aulia Гали -207 / 212 29
Ginunng (a)TP5*Selenima Гали -220 / 221 793
Ginunng (d1)Cyrainus° Гали -210 / -210 735
Ginunng (d1)Riskum Гали -210 / -209 894
Ginunng (wpt)Iliase Гали -7 / 200 1021
Ginunng (d2)Turons Гали -201 / -216 726
Ginunng (S1)Osimes° Гали 20 / -225 856
Ginunng (S1)Olondos Гали 14 / -224 84
Ginunng (g2)Centre Iriscus Гали -35 / 242 1069
Ginunng (a)TP*1Segré Гали -236 / 224 985
Ginunng (a)TP1*Tesco° Гали -234 / 227 818
Ginunng (a)TP1*Macsugar° Гали -238 / 227 285
Ginunng (a)TP1*bates° Гали -239 / 227 605
Ginunng (g1)Lutonima Гали -202 / 84 711
Ginunng (g2)Elvolg Гали -35 / 236 934
Ginunng (g2)Doma Гали -35 / 240 850
Ginunng (g2)Centre Iriscus2 Гали -34 / 240 660
Ginunng (d2)Suicidaire Гали -200 / -217 743
Ginunng (d)Fortuna Гали -245 / -57 974
Gladios [BOCAL] 18/Electium Гали -64 / -246 588
Gladios [NO2] 23/Ever *WOdO* Гали -35 / 243 839
Gladios [BOCAL] 21/Rixum Гали -80 / -243 640
Gladios [NO3] 1/Lugdunum Гали -36 / 164 1036
Gladios [NO2] 19/Capturium Гали -46 / 248 704
Gladios [TP] 11/Babaorum Гали -230 / 219 485
Gladios [NO3] 6/Gabunum Гали -22 / 173 850
Gladios [NO3] 7/Rivalum Гали -23 / 174 800
Gladios [NO3] 9/Deruentum Гали -33 / 174 783
Gladios [BOCAL] 13/Segodunum Гали -73 / -247 728
Gladios [NO2] 22/Kiilllium Гали -34 / 242 835
Gladios [NO2] 26/Gros Bidum Гали -36 / 241 832
Gladios [BOCAL] 12/Baldurum Гали -74 / -249 803
Gladios [NO2] 14/Prophetus Гали -29 / 245 755
Gladios [NO3] 10/Nancia Гали -35 / 164 730
Gladios [NO3] 2/Forever Elo Гали -34 / 164 1017
Gladios [NO2] 24/Impulsium Гали -36 / 242 856
Gladios [BOCAL] 16/Ginay Гали -85 / 247 730
Gladios [NO2] 17/Pumpum Гали -30 / 246 855
Gladios [NO3] 5/Anderitum Гали -30 / 162 829
Gladios 28/Merci les Divins Гали -38 / 244 452
Gladios [BOCAL] 15/SardinAng Гали -79 / -250 870
Gladios 27/Pa + Divin ke moi Гали -37 / 241 953
Gladios [NO3] 4/Nemetacum Гали -29 / 163 807
Gladios [NO3] 8/Tolosa Гали -36 / 163 784
Gladios [NO2] 25/Tidjyland Гали -35 / 241 836
Gladios [NO3] 3/Lutecia Гали -31 / 164 919
Gladios [BOCAL] 20/Pierrot Гали -78 / 249 703
gourdino2 (TP) Sacha Римляни -231 / 219 284
gourdino2 Ravage Римляни 23 / 228 995
gourdino2 Pandora Римляни 25 / 228 917
gourdino2 Jericho Римляни 26 / 228 789
gourdino2 hommage Римляни 26 / 227 375
gourdino2 Gourdino land Римляни 23 / 227 1038
gourdino2 Gorgeous Римляни 25 / 227 811
gourdino2 (TP) Tardif Римляни -229 / 214 94
gourdino2 (TP) Helm Римляни -230 / 217 842
gourdino2 (TP) Solo Римляни -232 / 214 213
gourdino2 (TP) Sylar Римляни -231 / 214 180
gourdino2 (TP) Pee Римляни -233 / 214 186
gourdino2 (S) Charlot Римляни 222 / -4 195
gourdino2 (TP) Mig Римляни -230 / 216 947
gourdino2 Gourdino Gift Римляни 28 / 231 975
gourdino2 (TP) Plouaf Римляни -232 / 213 152
gourdino2 Zoran Римляни 24 / 226 1006
gourdino2 (TP) Panope Римляни -230 / 214 173
gourdino2 (TP) Dingo Римляни -230 / 215 600
gourdino2 (S) Poutchou Римляни 222 / -5 610
gourdino2 (TP) Gourdino Римляни -231 / 216 987
gourdino2 (S) Sabi land Римляни 224 / -6 850
gourdino2 (TP) Jarod Римляни -231 / 217 732
gourdino2 (TP) Poo Римляни -231 / 213 185
inter * Magneto * ( d ) Римляни -47 / 226 1049
inter * Diablo * ( c ) Римляни -46 / 226 1010
inter * Cyclope * ( s ) Римляни -37 / 207 1124
inter * Wolverine * ( c ) Римляни -46 / 225 1014
inter *** Apocalypse *** ( Римляни -188 / 225 850
inter * Le blop * ( s ) Римляни -5 / 204 950
inter * Le ... * ( s ) Римляни -145 / 157 1023
inter * Angel * ( c ) Римляни -45 / 226 986
inter ** Le Fléau ** ( c ) Римляни 226 / -227 794
inter * ^^ * ( s ) Римляни -189 / 218 700
inter * Crapaud * ( c ) Римляни -48 / 226 798
inter * Shadowcat * ( c ) Римляни -187 / 225 864
inter * ¨¨ * ( s ) Римляни -193 / 224 794
inter * ... * ( s ) Римляни -192 / 222 645
inter * Abruzzi * ( s ) Римляни -189 / 232 849
inter * Betîse * ( s ) Римляни 185 / 140 466
inter * Pyro * ( s ) Римляни -36 / 210 1092
inter * Le Fauve * ( c ) Римляни -45 / 225 1086
janfi Tressinus XXV Гали -69 / 183 263
janfi Tressinus XXIV Гали -71 / 183 360
janfi Tressinus XXIX Гали -72 / 184 135
janfi Tressinus XXIII Гали -69 / 184 383
janfi Tressinus VI Гали -71 / 188 1052
janfi Tressinus XXVIII Гали -70 / 185 159
janfi Tressinus XIV Гали -68 / 187 911
janfi Tressinus XXXIII Гали -68 / 185 36
janfi Tressinus XXII Гали -69 / 185 401
janfi Tressinus XVI Гали -71 / 185 765
janfi Tressinus XXXI Гали -74 / 185 100
janfi Tressinus XII Гали -69 / 191 995
janfi Tressinus XVII Гали -72 / 185 693
janfi Tressinus V Гали -70 / 189 1058
janfi Tressinus XXXVII Гали -70 / 190 8
janfi Tressinus XIX Гали -68 / 188 654
janfi Tressinus II Гали -69 / 188 1065
janfi Tressinus III Гали -70 / 188 1028
janfi tressinus VIII Гали -69 / 190 1046
janfi Tressinus XXVII Гали -72 / 188 214
janfi Tressinus XXVI Гали -68 / 190 269
janfi Tressinus XXXVI Гали -74 / 196 87
janfi Tressinus XIII Гали -68 / 189 934
janfi tressinus VII Гали -72 / 189 1005
janfi Tressinus XVIII Гали -68 / 191 680
janfi Tressinus XI Гали -72 / 187 1005
janfi Tressinus XV Гали -71 / 187 879
janfi Tressinus XXXV Гали -79 / 197 191
janfi Tressinus XXXIV Гали -75 / 197 739
janfi Tressinus XXX Гали -72 / 190 127
janfi Tressinus X Гали -68 / 186 1045
janfi Tressinus IX Гали -71 / 186 991
janfi Tressinus XXI Гали -72 / 186 543
janfi Tressinus XXXII Гали -67 / 187 75
janfi Tressinus Гали -69 / 187 1070
janfi Tressinus IV Гали -70 / 187 1071
janfi Tressinus XX Гали -69 / 189 607
joneil Villagix Гали -12 / 200 665
joneil Trufix Гали 4 / 199 100
joneil [4] for triton007 Гали -2 / 201 567
joneil [2] for Tom Гали -2 / 200 613
joneil Celtix Гали 5 / 198 5
joneil Plume Гали -5 / 203 603
joneil la crainte Гали -27 / 199 987
joneil la force Гали -26 / 199 810
joneil Urbanix Гали -12 / 199 351
joneil [1] for drag-nar Гали -1 / 200 767
joneil Citadix Гали -12 / 201 555
joneil Quorum Гали -6 / 203 596
joneil Citix Гали -11 / 206 312
joneil 38. Nonecitix Гали -39 / 179 707
joneil Bourlix Гали -4 / 181 666
joneil Popcornix Гали -1 / 197 249
joneil 08. Mutari Гали -35 / 174 889
joneil Pepitix Гали 0 / 197 749
joneil Benefix Гали -21 / 183 717
joneil EpiDeMaix Гали 1 / 197 499
joneil Brownix Гали 2 / 197 235
joneil Boulix Гали -4 / 182 987
joneil DesPotix Гали -29 / 183 262
joneil Magnifix Гали -28 / 175 962
joneil Saisix Гали -19 / 179 932
joneil Helianthus Гали 5 / 187 770
joneil Cookix Гали 1 / 198 655
joneil chocolix Гали 4 / 198 184
joneil Festix Гали -7 / 183 575
joneil 28. Armencitix Гали -38 / 180 950
joneil Simbix Гали -27 / 183 829
joneil Frontix Гали -28 / 186 546
joneil Boutix Гали -25 / 186 786
joneil Profix Гали -22 / 183 883
joneil Charmix Гали -20 / 179 1041
joneil Romix Гали -29 / 185 347
joneil Viteprix Гали -23 / 185 855
joneil Cetenfintix Гали 7 / 189 962
joneil Thomatix Гали -27 / 182 618
joneil Authentix Гали 5 / 188 789
joneil Pachypodium Гали 7 / 190 849
joneil toutestfinix Гали -28 / 184 12
joneil Cassix Гали -41 / 192 199
joneil Yoshix Гали -28 / 182 220
joneil Flakix Гали 1 / 195 179
joneil JaNIX Гали -27 / 184 510
joneil Cerealix Гали 1 / 196 239
joneil J0nix Гали -28 / 183 960
joneil Resultix Гали -21 / 182 696
joneil Boufix Гали -7 / 184 570
joneil Morovix Гали 5 / 199 69
joneil Cornix Гали 0 / 196 177
joneil Boulimix Гали -8 / 184 749
joneil SUrprix Гали -24 / 184 975
Klingsor K11W Тевтонци -5 / 201 976
Klingsor Black Phoenix Тевтонци -38 / 243 772
Klingsor K1W0 Тевтонци -35 / 217 704
Klingsor Rider 5 [NO2] Тевтонци -37 / 218 579
Klingsor K8W Тевтонци -36 / 214 929
Klingsor K8W2 Тевтонци -37 / 228 833
Klingsor K1W3 Тевтонци -33 / 218 640
Klingsor K1W5 Тевтонци -27 / 236 727
Klingsor K2W0 Тевтонци -36 / 217 674
Klingsor K3W0 Тевтонци -35 / 221 835
Klingsor K1W2 Тевтонци -34 / 218 720
Klingsor K11W0 Тевтонци -4 / 201 1017
Klingsor K4W Тевтонци -35 / 218 951
Klingsor K3W Тевтонци -36 / 218 902
Klingsor K2W2 Тевтонци -34 / 219 684
Klingsor K10W Тевтонци -44 / 235 897
Klingsor Rider 9 [NO2] Тевтонци -32 / 220 391
Klingsor K2W3 Тевтонци -33 / 220 644
Klingsor K5W0 Тевтонци -35 / 216 696
Klingsor K5W Тевтонци -36 / 220 895
Klingsor K8W3 Тевтонци -36 / 216 420
Klingsor K8W4 Тевтонци -27 / 223 330
Klingsor K4W0 Тевтонци -35 / 220 789
Klingsor K9W2 Тевтонци -228 / 220 357
Klingsor K9W Тевтонци -229 / 220 902
Klingsor K1W6 Тевтонци -28 / 223 367
Klingsor K10W1 Тевтонци -45 / 235 852
Klingsor K1W1 Тевтонци -29 / 221 718
Klingsor K9W1 Тевтонци -228 / 219 659
Klingsor K2W Тевтонци -36 / 219 935
Klingsor Rider 2 [NO2] Тевтонци -37 / 219 950
Klingsor K8W1 Тевтонци -33 / 213 849
Klingsor K8W0 Тевтонци -35 / 222 618
Klingsor K2W4 Тевтонци -32 / 219 605
Klingsor 05 - CaeMag II Тевтонци -37 / 223 925
Klingsor K1W4 Тевтонци -28 / 221 564
Klingsor K1W Тевтонци -35 / 219 936
Klingsor K4W1 Тевтонци -28 / 222 579
Klingsor K2W1 Тевтонци -29 / 222 643
Lesgalapagos L17 B1 Гали -5 / -248 226
Lesgalapagos L52 M2C-Jungolus Гали -8 / -250 951
Lesgalapagos L81 B2 Гали -2 / 231 610
Lesgalapagos L22 R1-Petite Gaulle Гали -1 / -248 750
Lesgalapagos L75 R1 Гали 7 / 235 727
Lesgalapagos L23 M2-Munsteribus Гали 2 / -248 917
Lesgalapagos L15 R1-NeuVilagium Гали -4 / -248 739
Lesgalapagos L53 M2C-Reiningus Гали -6 / -248 948
Lesgalapagos L72 R1 Гали 6 / 236 736
Lesgalapagos L37 R1-SQUALL Гали 2 / -243 778
Lesgalapagos L78 R1 Гали 10 / 233 731
Lesgalapagos L77 R1-Bouddha Гали 11 / 233 721
Lesgalapagos L14 M2-Rixihium Гали -4 / -249 1000
Lesgalapagos L24 B2-Guebwilium Гали 1 / -249 654
Lesgalapagos L13 R1-Sct Louisis Гали -4 / 250 746
Lesgalapagos L76 M1Cc-Fête au V. Гали 9 / 234 944
Lesgalapagos L51 R1-Sentimus Гали -9 / -250 743
Lesgalapagos L193 NX2b Гали -5 / 249 211
Lesgalapagos L41 R1-Bollvilium Гали -2 / 244 740
Lesgalapagos L65 R1-Cerinus Гали -8 / 244 742
Lesgalapagos L61 R1-Brubashium Гали -9 / 244 737
Lesgalapagos L191 B1 Гали -4 / 249 226
Lesgalapagos L595 N01b Гали -8 / -249 135
Lesgalapagos L71 M2Cc Гали 5 / 236 891
Lesgalapagos L16 R1 Гали -5 / -249 736
Lesgalapagos L56 M2C-Landsus Гали -15 / -248 938
Lesgalapagos L73 R1 Гали 8 / 238 731
Lesgalapagos L394 N61b Гали 4 / -245 56
Lesgalapagos L67 R1 - MT ST AIGN Гали -10 / 240 728
Lesgalapagos L68 R1-LYON Гали -11 / 240 821
Lesgalapagos L02 NX3-Ferrectus Гали -4 / -113 735
Lesgalapagos L66 R1-Selestus Гали -8 / 241 738
Lesgalapagos L01 PR-Lesgalapagus Гали -5 / -116 857
Lesgalapagos L47 M2-Rulisium Гали 0 / 245 951
Lesgalapagos L54 R1-Ammersium Гали -12 / -246 738
Lesgalapagos L192 B1 Гали -6 / -250 226
Lesgalapagos L36 R1-Breitenus Гали 4 / -244 738
Lesgalapagos L35 M1Cc-Bourbach Гали 2 / -245 885
Lesgalapagos L48 B1 Гали -1 / 245 226
Lesgalapagos L55 R1-Richvilium Гали -10 / -245 725
Lesgalapagos L57 R1 Гали -7 / -245 736
Lesgalapagos L32 M2-Modenium Гали -3 / -244 941
Lesgalapagos L63 M2c-Meyenum Гали -10 / 245 950
Lesgalapagos L33 R1-Masvalus Гали -1 / -245 765
Lesgalapagos L34 M2-Wittelsium Гали 0 / -245 972
Lesgalapagos L62 R1-Froeningen Гали -8 / 245 740
Lesgalapagos L594 NX1b Гали -6 / 245 181
Lesgalapagos L58 R1 Гали -5 / 245 730
Lesgalapagos L42 R1-Soultzmatem Гали -2 / 245 847
Lesgalapagos L46 R1-Buhlissimus Гали 2 / 245 743
Lesgalapagos L391 B1 Гали -2 / -247 226
Lesgalapagos L11 M2-Dornachius Гали -2 / -250 983
Lesgalapagos L25 R1-Lutterbachium Гали 1 / -250 765
Lesgalapagos L392 B1 Гали -4 / -246 226
Lesgalapagos L393 N91b Гали -2 / -246 108
Lesgalapagos L82 R1 Гали -4 / 229 731
Lesgalapagos L292 B1 Гали 1 / -246 226
Lesgalapagos L27 R1 Гали 4 / -246 731
Lesgalapagos L18 B1 Гали -6 / 250 226
Lesgalapagos L31 M2-Brunstattus Гали -3 / -247 987
Lesgalapagos L21 R1-Pfastatus Гали 0 / -247 770
Lesgalapagos L593 B1 Гали -5 / 243 226
Lesgalapagos L12 R1-Ditvilius Гали -4 / -250 735
Lesgalapagos L74 R1 Гали 10 / 234 730
Lesgalapagos L291 B1 Гали 1 / 249 226
Lesgalapagos L45 R1-Volgelshium Гали 1 / 242 731
Lesgalapagos L43 R1-NeuBrisacium Гали 0 / 242 739
Lesgalapagos L64 R1-Thannus Гали -7 / 242 735
Lesgalapagos L591 B1 Гали -6 / -246 226
Lesgalapagos L592 B1 Гали -5 / -246 226
Lesgalapagos L26 R1 Гали 4 / -247 731
Luke Malone tp Groenzouville Римляни -234 / -249 664
Luke Malone tp4 Ellesmere 5 Римляни -239 / -250 591
Luke Malone tp5 Islande 4 Римляни -241 / 244 553
Luke Malone tp Groenlamoret Римляни -231 / -247 680
Luke Malone tp4 Ellesmere 3 Римляни -239 / 249 792
Luke Malone tp Groenzar 3 Римляни -230 / 248 531
Luke Malone tp Groenland Римляни -233 / 244 766
Luke Malone tp GroenZar 2 Римляни -232 / 249 787
Luke Malone tp GroenZar Римляни -230 / 249 883
Luke Malone tp4 Ellesmere 2 Римляни -240 / 250 746
Luke Malone tp4 Ellesmere 4 Римляни -238 / -250 638
Luke Malone tp2 Orcades Римляни -240 / 222 898
Luke Malone Belle du nord 4£ Римляни -33 / 143 533
Luke Malone tp2 Eshetland Римляни -231 / 224 827
Luke Malone tp2 Ebrides Римляни -235 / 224 925
Luke Malone tp1 Baffin Римляни -247 / 218 875
Luke Malone tp5 Islande 3 Римляни -244 / 240 524
Luke Malone tp1 Quebec Римляни -245 / 224 933
Luke Malone tp1 Yukon Римляни -249 / 225 794
Luke Malone tp5 Islande 2 Римляни -242 / 241 963
Luke Malone tp2 JanMayen Римляни -238 / 220 890
Luke Malone tp1 Hudson Римляни -240 / 227 876
Luke Malone (d) Sumbawa Римляни -241 / -67 383
Luke Malone tp GroenCalimport Римляни -229 / 250 956
Luke Malone tp4 Ellesmere 1 Римляни -239 / 250 820
Luke Malone tpe Bob Ligneuville Римляни -216 / 198 962
Luke Malone tp2 Ebrides 2 Римляни -230 / 224 831
Luke Malone tp2 Feroe/ Римляни -238 / 223 881
Luke Malone tp1 Acadie Римляни -244 / 222 959
Luke Malone tp2 Svalbard Римляни -238 / 221 851
Luke Malone tp2 Spitzberg Римляни -237 / 221 786
Luke Malone tp1 Nunavut Римляни -247 / 222 932
Luke Malone tp2 Ecosse Римляни -233 / 221 971
Luke Malone tp1 Igloolik Римляни -250 / 220 542
Luke Malone (d) Lombock Римляни -236 / -68 706
Luke Malone tp3 TourCendrée Римляни -223 / 220 996
Luke Malone tp5 Islande 1 Римляни -245 / 238 934
Luke Malone (d) Timor Римляни -234 / -64 446
Luke Malone tpe Bob Ville-Du-Boi Римляни -217 / 198 592
Luke Malone (d) Bali Римляни -240 / -63 838
Luke Malone tp2 Eoukston Римляни -233 / 219 1006
Luke Malone Belle du nord 2 Римляни -37 / 148 912
Luke Malone Caballe Римляни -6 / 201 1058
Luke Malone tp5 Islande 5 Римляни -248 / 234 890
Luke Malone Belle du nord 3 Римляни -33 / 152 867
Luke Malone Deballe Римляни -6 / 202 1044
Luke Malone tp5 Islande 6 Римляни -247 / 233 677
Luke Malone tp5 Islande 3* Римляни -248 / 233 803
Luke Malone tp3 TalDuïn Римляни -222 / 222 863
Luke Malone tpe BILBAO Римляни -227 / 203 858
Luke Malone Belle du nord 5 Римляни -33 / 150 918
Luke Malone Belle du nord Римляни -32 / 144 911
Luke Malone tpe ONDORIA Римляни -226 / 202 1003
majnoune 08- Village Im3 Римляни 136 / -200 899
majnoune 27- MIDO Римляни 162 / -206 687
majnoune 02- MIDO VILLE I Римляни 133 / -200 756
majnoune 07-01-X Римляни 132 / -200 680
majnoune 14- Zaouia Римляни 141 / -200 785
majnoune 30- Le Val Римляни 131 / -192 753
majnoune 12-08 Римляни 138 / -198 693
majnoune 11- DSP3 Римляни 135 / -198 736
majnoune 09- Dsp Римляни 134 / -198 781
majnoune 10- DSP2 Римляни 133 / -198 1013
majnoune 15- dsp Римляни 135 / -193 968
majnoune 16- A3 petite ile Римляни 137 / -210 942
majnoune 28- MIDO Римляни 163 / -203 664
majnoune 17- A4 ils-X Римляни 137 / -211 637
majnoune 21- Altrouille Римляни 148 / -200 773
majnoune 18- ~Primo~™ Римляни 137 / -190 1001
majnoune 13- Sidi Kacem Римляни 141 / -199 825
majnoune 033- Nouveau village Римляни 131 / -201 177
majnoune 03- MARYAM VILLE I Римляни 132 / -201 928
majnoune 01- Majnoune Ville Римляни 133 / -201 1076
majnoune 06- Village Im1 Римляни 135 / -202 992
majnoune 0361- Nouveau villag Римляни 134 / -202 177
majnoune 05- HASNA VILLE P Римляни 134 / -201 937
majnoune 04- Said Ville P Римляни 133 / -202 924
majnoune 031- Nouveau village Римляни 132 / -202 209
majnoune 24- MIDO Римляни 163 / -204 926
majnoune 25- MIDO Римляни 162 / -205 1029
majnoune 20- ~3eme~™ Римляни 137 / -189 850
majnoune 034- Nouveau village Римляни 131 / -200 175
majnoune 19- ~BASSOUSE Римляни 136 / -189 900
majnoune 22- la chocolaterie Римляни 143 / -188 988
majnoune 29- Mido Римляни 160 / -206 577
majnoune 035- Nouveau village Римляни 135 / -201 177
majnoune 23- beetlejuice Римляни 144 / -188 1026
majnoune 26- MIDO Римляни 164 / -205 854
majnoune 032- Nouveau village Римляни 131 / -202 201
mala (M2) Pegasse Гали -215 / 243 868
mala (M1) Karina Гали -217 / 197 909
mala (M2) Onu 1 Гали -221 / 236 947
mala (M2) Onu 5 Гали -220 / 236 743
mala (M1) Emphyrea Гали -215 / 197 738
mala (M1) Palombadgia Гали -212 / 197 657
mala (M1) Lontania Гали -211 / 212 1011
mala (M2) Onu 7 Гали -219 / 236 672
mala (M2) Onu 8 Гали -221 / 238 617
mala (M1) Virginie la bel Гали -211 / 197 804
mala (M2) Onu 2 Гали -220 / 238 967
mala (M2) Onu 4 Гали -219 / 238 891
mala (M1) Argonia Гали -209 / 211 856
mala (M1) Alexandria Гали -210 / 211 912
mala (M1) Celestina Гали -208 / 212 607
mala (M1) Arcadia Гали -211 / 211 979
mala (M1) Ascantha Гали -212 / 211 914
mala (M1) Carla Гали -208 / 209 449
mala (d) Aposia Гали -244 / -60 648
mala (M2) Onu 3 Гали -220 / 237 922
mala (M2) Onu 6 Гали -221 / 237 680
mala (M3) Terres brunes Гали -191 / 142 538
mala (M1) Adria Гали -210 / 208 687
mala (TP) Prophet five 4 Гали -240 / 218 916
mala (M3) Eriador Гали -194 / 142 629
mala (M3) Terre du milieu Гали -195 / 142 520
mala (M1) Futura Гали -209 / 199 679
mala (M1) Malaga Гали -209 / 205 730
mala (M1) Alambra Гали -208 / 210 771
mala (M1) Baccara Гали -209 / 210 1006
mala (M1) Exodia Гали -210 / 210 851
mala (M2) billi Гали -223 / 238 884
mala (TP) Prophet five 1 Гали -241 / 218 1003
mala (M1) Camina Гали -210 / 212 883
mala (M2) Veiès Гали -215 / 244 590
mala (M1) Celestia Гали -211 / 210 875
mala (d) La Villa Garden Гали -237 / -59 645
mala (M3) Anduin Гали -186 / 149 630
mala (M2) Phénix Гали -216 / 238 691
mala (M1) Luke malone Гали -214 / 187 874
mala (M1) Tu sais quoi ? Гали -209 / 189 655
mala (M3) Bree Гали -187 / 151 754
mala (M2) Venusia Гали -216 / 242 484
mala (d) Le Zenazia Гали -239 / -56 499
mala (d) Le Charleston Гали -240 / -57 695
mala (M3) Mont du Destin Гали -187 / 150 534
mala (d) La Bonita Гали -241 / -59 853
mala (M1) Birdy Гали -215 / 188 721
mala (d) Le Texas Café Гали -242 / -59 1012
mala (M3) Amon Hen Гали -188 / 147 655
mala (TP) Prophet five 3 Гали -239 / 217 725
mala (M1) Cedric le grand Гали -214 / 195 680
mala (M3) Fangorn Гали -189 / 147 704
mala (M2) Ginunng Гали -226 / 233 999
mala (TP) Prophet five 2 Гали -242 / 218 681
mala (M3) Le Gondor Гали -187 / 149 886
mala (M2) Solaris Гали -215 / 242 756
mala (M2) Valeria Гали -215 / 238 938
mala (M3) Mont de lombre Гали -188 / 146 535
mala (M3) Isengard Гали -188 / 145 889
mala (M2) Master Гали -226 / 234 611
mala (M3) Le Rohan Гали -189 / 146 702
mala (M1) Amandine Гали -213 / 196 556
mala (d) Le Bal Гали -240 / -59 839
master D1 Shanks Гали -152 / 136 1021
master B6d Гали -150 / 132 983
master Cc3* Гали -172 / 126 366
master Gc2 Гали -170 / 117 228
master Hc2* Гали -168 / 108 367
master G2d Гали -171 / 118 889
master G1 Simba Гали -168 / 117 992
master C09d Гали -169 / 133 1038
master Dc4 Гали -152 / 134 120
master D2d Гали -155 / 135 1036
master Dc2 Гали -152 / 135 181
master Dc1* Гали -154 / 134 367
master C12d Гали -162 / 118 944
master Gc1* Гали -172 / 120 364
master C11d Гали -159 / 122 1062
master B4d Гали -147 / 128 1026
master C04d Гали -154 / 123 1050
master Cc1* Гали -164 / 123 370
master Bc1 Гали -146 / 129 458
master B8d Гали -146 / 126 965
master B2d Гали -149 / 130 1002
master Bc2 Гали -150 / 130 490
master B7d Гали -151 / 130 945
master B1d Гали -148 / 131 1009
master B3d Гали -150 / 131 1039
master C02d Гали -154 / 131 1049
master C03d Гали -158 / 131 1033
master Cc2 Гали -171 / 126 427
master Jc3 Гали -161 / 146 174
master C01d Гали -153 / 132 1058
master B5d Гали -149 / 128 999
master I1 Jack S. Гали -166 / 152 965
master J03d Гали -165 / 145 914
master J05d Гали -164 / 145 1004
master J10d Гали -162 / 145 744
master Hc3* Гали -166 / 106 367
master Jc1* Гали -166 / 144 370
master Hc6 Гали -166 / 108 185
master J01 Gold Roger Гали -164 / 144 997
master J06d Гали -163 / 144 911
master N1 Wolverine Гали -172 / 145 966
master Hc4 Гали -165 / 106 331
master Ic2 ??? Гали -165 / 152 452
master I2d Гали -164 / 151 722
master Ic1* Гали -165 / 150 369
master Nc4 Гали -175 / 146 314
master Jc2 Гали -163 / 146 245
master C05d Гали -153 / 129 962
master Nc2 Гали -175 / 145 402
master Nc1* Гали -173 / 145 365
master J04d Гали -162 / 144 1033
master H2 Luffy Гали -164 / 109 966
master N3 Гали -174 / 143 562
master Hc1* Гали -165 / 113 367
master J08d Гали -164 / 142 851
master Jc5 Гали -162 / 142 470
master C10d Гали -163 / 138 1029
master C07d Гали -159 / 137 1059
master C08d Гали -160 / 136 944
master C06d Гали -159 / 136 1056
master Dc3 Гали -156 / 136 381
master D3d Гали -154 / 136 1046
master H1 Raksha Гали -168 / 110 1001
master Hc5 Гали -166 / 109 292
master J07d Гали -164 / 143 1011
master J02d Гали -163 / 143 1054
master Nc3 Гали -175 / 144 413
master J09d Гали -162 / 143 796
master Ic3 Гали -166 / 150 448
master J11d Гали -165 / 143 866
master Jc6 Гали -166 / 143 450
master Jc4 Гали -161 / 143 455
Mexen 25_South Тевтонци -8 / 199 792
Mexen 13_East Тевтонци 6 / 218 878
Mexen 30_Away Тевтонци 202 / 80 1094
Mexen 14_East (stk) Тевтонци 4 / 219 127
Mexen 11_East Тевтонци 6 / 219 1136
Mexen 12_East Тевтонци 5 / 218 860
Mexen 19_South Тевтонци 0 / 199 1038
Mexen 10_East Тевтонци 4 / 218 1139
Mexen 39_Far West Тевтонци -17 / 218 738
Mexen 15_East (stk) Тевтонци 3 / 219 127
Mexen 22_south Тевтонци -4 / 200 1048
Mexen 08_Pôle Nord Тевтонци -9 / 232 859
Mexen 05_North Тевтонци -2 / 224 943
Mexen 07_Pôle Nord Тевтонци -10 / 230 972
Mexen 32_Far East Тевтонци 17 / 230 909
Mexen 01_Mausolée de Lisan Тевтонци -1 / 224 1001
Mexen 18_East (stk) Тевтонци 3 / 217 127
Mexen 33_Far East Тевтонци 27 / 230 864
Mexen 31_Far East Тевтонци 18 / 229 1023
Mexen 02_North Тевтонци -3 / 227 1094
Mexen 23_South Тевтонци -7 / 201 798
Mexen 28_West Тевтонци -2 / 217 912
Mexen 26_West Тевтонци -4 / 217 1082
Mexen 37_South East Тевтонци 35 / -238 921
Mexen 03_North Тевтонци 0 / 224 1094
Mexen 21_South Тевтонци 0 / 198 891
Mexen 38_South East Тевтонци 36 / -239 1014
Mexen 36_South East Тевтонци 36 / -238 960
Mexen 29_Tombeau de Lisand Тевтонци 205 / 77 1046
Mexen 24_South Тевтонци -5 / 200 938
Mexen 16_East (stk) Тевтонци 5 / 217 127
Mexen 17_East (stk) Тевтонци 4 / 217 127
Mexen 04_North Тевтонци -2 / 226 858
Mexen 35_Far East Тевтонци 29 / 236 978
Mexen 06_North Тевтонци -4 / 222 927
Mexen 20_South Тевтонци -1 / 201 1079
Mexen 27_West Тевтонци -3 / 216 1040
Mexen 34_Far East Тевтонци 33 / 232 1054
Mexen 09_Pôle Nord Тевтонци -11 / 230 891
Mexen 07_North Тевтонци 3 / 224 736
mikerobbes 08/ Perpétuité Гали -249 / -36 786
mikerobbes 02/ Passion Гали 245 / -40 948
mikerobbes 01/ Espoir Гали 244 / -40 1056
mikerobbes 23/ Deuil (SSJ4) Гали 237 / -40 976
mikerobbes 25/ Finalité (SSJ4) Гали 241 / -45 565
mikerobbes 03/ Revanche Гали 245 / -39 936
mikerobbes 10/ Amertume Гали 248 / -39 292
mikerobbes 05/ Tentation Гали 233 / -38 860
mikerobbes 14/ Servitude Гали -250 / -40 850
mikerobbes 06/ Liberté Гали 216 / -37 878
mikerobbes 12/ Revolution Гали 242 / -36 130
mikerobbes 13/ Certitude Гали 240 / -36 130
mikerobbes 24/ Mortalité (SSJ4) Гали 239 / -40 857
mikerobbes 11/ Eternité Гали 241 / -35 836
mikerobbes 09/ Solitude Гали 248 / -45 1015
mikerobbes 22/ Tombeau (SSJ4) Гали 237 / -41 1035
mikerobbes 27/ Excentricité Гали 172 / -27 987
mikerobbes 20/ Tyrannie Гали 240 / -26 143
mikerobbes 18/ Rigueur Гали 239 / -26 911
mikerobbes 19/ Gratitude Гали 239 / -27 143
mikerobbes 07/ Opportunité Гали 238 / -41 856
mikerobbes 28/ Patience Гали 171 / -28 849
mikerobbes 17/ Vivacité Гали 250 / -33 883
mikerobbes 21/ Douleur Гали -250 / -34 932
mikerobbes 16/ Delivrance Гали 250 / -43 865
mikerobbes (d) 01/ Solidarité Гали 250 / -64 957
mikerobbes 26/ Perturbation Гали 174 / -24 1009
mikerobbes 15/ Vengeance Гали 248 / -44 887
mikerobbes 04/ Ephemere Гали 244 / -38 831
mikerobbes (d) 02/ Fraternité Гали 249 / -69 736
minina (d) Cogestion Гали 250 / -57 173
minina (d)Nouvel axe Гали -243 / -60 1037
minina (d) usine Гали -244 / -67 700
minina TP minina 2 Гали -233 / 226 132
minina TP minina artefact Гали -231 / 226 630
minina (d) Chaine Гали -235 / -61 791
minina (d) Figueraie Гали -245 / -73 320
minina (d) Feu Khronos Гали -231 / -72 290
minina Nouveau village Гали -249 / -66 674
minina (d) Loge Гали -246 / -66 544
minina (d) doidoir1 Гали -239 / -72 889
minina (d) Orangeraie Гали -247 / -72 383
minina (d) Parlement Гали 250 / -66 803
minina (d) Canal Гали -243 / -70 454
minina (d) Pionnier Гали -247 / -70 610
minina (d) flaque Гали -243 / -69 421
minina (d)Porte du sud Гали -244 / -69 850
minina (d) Aspirateur Гали 249 / -67 113
minina (d) miroir Гали -246 / -69 792
minina (d)Banane ! Гали -247 / -69 975
minina (d) doidoir2 Гали -238 / -73 720
minina (d) Centre Гали -245 / -65 743
minina (d) confin Гали -231 / -61 679
minina (d)Place commune Гали -249 / -62 887
minina (d) enceinte Гали -232 / -63 878
minina (d) Nid Гали -238 / -63 655
minina (d)Outre mer Гали -250 / -60 965
minina (d) Dune Гали -238 / -62 613
minina (d) Tige Гали -234 / -62 739
minina (d) Fil Гали -233 / -62 747
minina (d) Cordon Гали -232 / -62 881
minina (d)minina_culture Гали -231 / -62 831
minina (d) village du far w Гали -242 / -63 800
minina (d) jardin Гали -235 / -63 739
minina (d) Barre Гали -234 / -63 725
nicolos37 nicolos-30 Римляни 225 / -3 684
nicolos37 nicolos 9 (d) Римляни -245 / -64 1056
nicolos37 nicolos-46 Римляни 224 / -2 71
nicolos37 nicolos-40 Римляни 230 / -6 480
nicolos37 nicolos-35 Римляни 231 / -6 565
nicolos37 nicolos-44 Римляни 232 / -6 99
nicolos37 nicolos-19 (S)(L2) Римляни 225 / -4 888
nicolos37 nicolos-18 (s1) Римляни 228 / -1 892
nicolos37 nicolos 5 Римляни 227 / -1 1036
nicolos37 nicolos-20 (S) Римляни 226 / -6 843
nicolos37 nicolos-17 (P) i Римляни 225 / -1 964
nicolos37 nicolos-45 Римляни 224 / -3 92
nicolos37 nicolos-28 Римляни 230 / -7 707
nicolos37 nicolos-39 Римляни 231 / -3 490
nicolos37 nicolos-37---------- Римляни 227 / -2 495
nicolos37 nicolos-15 Римляни 232 / -7 991
nicolos37 nicolos 1 Римляни 229 / -3 1094
nicolos37 nicolos-32 Римляни 226 / -4 655
nicolos37 nicolos 7 (F) (P3) Римляни 229 / -6 1054
nicolos37 nicolos-24 Римляни 227 / -4 820
nicolos37 nicolos-10 (S) i Римляни 227 / -6 1002
nicolos37 nicolos 6 (F)(S)(P2 Римляни 225 / -2 1041
nicolos37 nicolos-49 Римляни 232 / -5 16
nicolos37 nicolos-47********** Римляни 231 / -5 19
nicolos37 nicolos-29 Римляни 226 / -2 737
nicolos37 nicolos-21 p Римляни 228 / -5 787
nicolos37 nicolos-42 Римляни 227 / -5 212
nicolos37 nicolos-31 Римляни 225 / -5 680
nicolos37 nicolos-12 (F) e Римляни 228 / -2 1011
nicolos37 nicolos-33 Римляни 228 / -6 643
nicolos37 nicolos-41 Римляни 231 / -4 322
nicolos37 nicolos-36 Римляни 230 / -4 524
nicolos37 nicolos 3 (F) (L) Римляни 229 / -4 1037
nicolos37 nicolos 4 Римляни 228 / -4 1067
nicolos37 nicolos-48 Римляни 224 / -1 18
nicolos37 nicolos-13 (F) (P) Римляни 220 / -1 1082
nicolos37 nicolos 8 (F) (P) Римляни 224 / -4 1045
nicolos37 nicolos-22 (P) Римляни 226 / -11 904
nicolos37 nicolos-50 Римляни 227 / 0 27
nicolos37 nicolos-14 (S)(P) Римляни 231 / -8 1045
nicolos37 nicolos-16 Римляни 230 / -8 981
nicolos37 nicolos-38 Римляни 225 / 0 502
nicolos37 nicolos 2 Римляни 228 / -3 1061
nicolos37 nicolos-11 (F) (L) Римляни 233 / -14 1090
nicolos37 nicolos-43 Римляни 226 / 0 100
nicolos37 nicolos-27 i Римляни 237 / 4 765
nicolos37 nicolos-26 (L) Римляни 238 / 5 889
nicolos37 nicolos-34 Римляни 226 / -3 594
nicolos37 nicolos-23 (L) Римляни 225 / -10 792
nicolos37 nicolos-25 (P) Римляни 237 / 5 1035
nourslee L empire XXVII Гали -71 / 160 107
nourslee Monarchie VI Гали -168 / 150 67
nourslee L empire XXIII Гали -72 / 155 243
nourslee L empire XXVI Гали -72 / 160 109
nourslee L empire XVIII Гали -80 / 160 601
nourslee L empire XXIV Гали -82 / 161 256
nourslee L empire XI Гали -76 / 160 970
nourslee L empire XXII Гали -81 / 161 252
nourslee Monarchie V Гали -169 / 150 398
nourslee L empire XX Гали -81 / 160 536
nourslee L empire VII Гали -76 / 154 965
nourslee L empire V Гали -77 / 160 965
nourslee Royaume VIII Гали -200 / 74 430
nourslee L empire VIIII Гали -75 / 159 970
nourslee L empire XVI Гали -80 / 158 828
nourslee L empire VIII Гали -76 / 158 970
nourslee L empire XXV Гали -72 / 158 110
nourslee L empire XV Гали -71 / 158 931
nourslee L empire II Гали -75 / 155 973
nourslee L empire VI Гали -76 / 155 965
nourslee Royaume IV Гали -197 / 73 808
nourslee Royaume II Гали -190 / 73 831
nourslee Royaume I Гали -190 / 72 949
nourslee L empire XVIIII Гали -72 / 154 569
nourslee L empire X Гали -76 / 159 997
nourslee Royaume III Гали -190 / 74 534
nourslee L empire XIII Гали -81 / 159 970
nourslee Royaume VI Гали -199 / 74 657
nourslee Royaume V Гали -198 / 74 744
nourslee L empire XII Гали -80 / 159 959
nourslee L empire IV Гали -77 / 159 965
nourslee L empire XXI Гали -71 / 157 329
nourslee Royaume VII Гали -197 / 74 290
nourslee L empire XXVIII Гали -71 / 153 95
nourslee L empire XVII Гали -76 / 153 596
nourslee L empire III Гали -76 / 157 970
orfa 35Orfa/Rhéa Римляни -172 / 102 256
orfa 24Orfa/Héméra Римляни -172 / 100 878
orfa 21Orfa/Héphaïstos¤L Римляни -172 / 98 932
orfa 39Orfa/Minas Римляни -174 / 98 30
orfa 17Orfa/Poséidon¤C Римляни -169 / 99 1047
orfa 15Orfa/Cerbère¤C Римляни -170 / 99 1085
orfa 14Orfa/Cronos¤L Римляни -171 / 99 1087
orfa 20Orfa/Aphrodite¤I Римляни -172 / 99 948
orfa 23Orfa/Athéna¤I Римляни -173 / 99 897
orfa 27Orfa/Hercule Римляни -174 / 99 646
orfa 18Orfa/Démeter¤C Римляни -169 / 100 1000
orfa 36Orfa/Hestia Римляни -171 / 102 271
orfa 12Orfa/Hadès¤L Римляни -170 / 100 1094
orfa 31Orfa/Ulysse Римляни -173 / 101 526
orfa 13Orfa/Arès¤CA Римляни -171 / 100 1087
orfa 28Orfa/Calypso Римляни -172 / 101 589
orfa 26Orfa/Gaia Римляни -171 / 101 741
orfa 19Orfa/Hyperbios¤P Римляни -170 / 101 1000
orfa 33Orfa/Eris Римляни -174 / 100 351
orfa 10Orfa/Zeus Римляни -171 / 98 1227
orfa 11Orfa/Artémis¤L Римляни -170 / 98 1106
orfa 16Orfa/Héra¤I Римляни -169 / 98 1075
orfa 30Orfa/Borée Римляни -173 / 97 557
orfa 37Orfa/Dionysos Римляни -168 / 98 247
orfa 34Orfa/Apollon Римляни -170 / 95 291
orfa 38Orfa/Mérope Римляни -168 / 97 192
orfa 32.5Orfa/Boisseron Римляни -169 / 97 412
orfa 22Orfa/Hermès¤E Римляни -170 / 97 921
orfa 25Orfa/Prométhée Римляни -171 / 97 853
orfa 29Orfa/Hélios Римляни -172 / 97 562
orfa 32Orfa/Nyx Римляни -174 / 97 343
orfa 26.5Orfa/Astrakhan Римляни -178 / 97 804
Pasquinel TP SUD 3 Гали -237 / 208 819
Pasquinel TP SUD 6 Гали -232 / 208 664
Pasquinel TP H2 Гали -218 / 216 649
Pasquinel TP 2B Гали -237 / 223 188
Pasquinel TP 8 Гали -223 / 212 970
Pasquinel TP 2 Гали -236 / 223 815
Pasquinel TP 2C Гали -234 / 223 525
Pasquinel Pasquinovis Гали 68 / -207 811
Pasquinel Pasquinopolis Гали 70 / -180 800
Pasquinel TP SUD H Гали -240 / 207 778
Pasquinel TP H Гали -221 / 211 741
Pasquinel TP H5 Гали -222 / 211 51
Pasquinel Pasquinovis B Гали 68 / -204 723
Pasquinel TP SUD 2 Гали -240 / 210 803
Pasquinel TP SUD 5 Гали -239 / 210 638
Pasquinel Pasquinovis C Гали 69 / -204 536
Pasquinel Pasquinoris Гали 70 / -178 468
Pasquinel Pasquinovae Гали 69 / -178 515
Pasquinel Gohan1 Гали 48 / -154 1103
Pasquinel Pasquinel Гали 70 / -177 875
Pasquinel Gohan3 Гали 47 / -165 1102
Pasquinel Pasquinovis G Гали 68 / -205 318
Pasquinel TP SUD 1 Гали -238 / 213 212
Pasquinel Gohan2 Гали 47 / -153 1089
Pasquinel TP X2 Гали 208 / -213 28
Pasquinel TP H7 Гали -220 / 220 1057
Pasquinel Pasquinovis F Гали 66 / -210 800
Pasquinel Pasquinovis5 Гали 70 / -219 883
Pasquinel Pasquinovis2 Гали 72 / -215 772
Pasquinel TP H6 Гали -218 / 221 842
Pasquinel TP 3 Гали -236 / 221 947
Pasquinel Pasquinovis7 Гали 72 / -213 21
Pasquinel TP H3 Гали -220 / 219 824
Pasquinel TP 7 Гали -236 / 218 554
Pasquinel Pasquinovis6 Гали 73 / -214 88
Pasquinel TP 5 Гали -238 / 219 600
Pasquinel Pasquinovis3 Гали 72 / -216 368
Pasquinel TP 4 Гали -236 / 220 971
Pasquinel TP 9 Гали -237 / 217 478
Pasquinel Pasquinovis4 Гали 72 / -218 629
Pasquinel Pasquinovis D Гали 66 / -211 982
Pasquinel Pasquinovis E Гали 65 / -211 957
Pasquinel TP H4 Гали -221 / 220 979
Pasquinel TP 6 Гали -233 / 220 1018
Pasquinel TP 1 Гали -236 / 222 952
Pasquinel TP X Гали 208 / -211 720
Pasquinel TP 6B Гали -235 / 220 869
pat le tueur ego brain Римляни -191 / 159 666
pat le tueur * Cigaro Римляни -186 / 147 208
pat le tueur *- suite-pee Римляни -189 / 145 901
pat le tueur system, la base!!!! Римляни -198 / 138 15
pat le tueur *-thetawaves-rns Римляни -190 / 146 238
pat le tueur .innervision Римляни -205 / 136 528
pat le tueur .Shimmy Римляни -206 / 137 535
pat le tueur .Kill RockN Roll Римляни -205 / 138 536
pat le tueur z byob Римляни -211 / 64 679
pat le tueur roulette Римляни -219 / 160 871
pat le tueur z system 7.0 Римляни -210 / 64 622
pat le tueur Ddevil Римляни -224 / 162 141
pat le tueur 08-system_of_a_down- Римляни -189 / 161 838
Petit_boubou 36-Walking Chocobo Римляни -206 / 66 807
Petit_boubou 29-Promised Land Римляни -224 / 73 1036
Petit_boubou 30-Northern Cave Римляни -224 / 74 915
Petit_boubou 28-Sunken Airplane Римляни -223 / 73 1059
Petit_boubou 35-Dashing Chocobo Римляни -221 / 73 759
Petit_boubou 27-Old Man House Римляни -222 / 89 779
Petit_boubou 19-Ancient Forest Римляни 250 / 62 1020
Petit_boubou 09-Junon Римляни -225 / 86 987
Petit_boubou 15-Temple of Ancient Римляни -237 / 64 877
Petit_boubou 07-Cosmo Canyon Римляни -225 / 85 1017
Petit_boubou 16-Prison Town Римляни -227 / 74 926
Petit_boubou 02-Nibelheim Римляни -222 / 69 1012
Petit_boubou 24-Cactus Island Римляни -226 / 67 581
Petit_boubou 11-Icicle Inn Римляни -210 / 78 949
Petit_boubou 08-Fort Condor Римляни -230 / 84 829
Petit_boubou 26-Goblin Island Римляни -222 / 85 946
Petit_boubou 31-Grand Glacier Римляни -214 / 70 870
Petit_boubou 23-Round Island Римляни -196 / 62 1018
Petit_boubou 06-TP Costa del Sol Римляни -234 / 224 965
Petit_boubou 37-Highwind Римляни -205 / 67 820
Petit_boubou 04-Mideel Римляни -223 / 68 1012
Petit_boubou 34-Running Chocobo Римляни -221 / 68 151
Petit_boubou 20-Lucrecia Cave Римляни -250 / 58 1038
Petit_boubou 22-Chocobo Farm Римляни -222 / 67 517
Petit_boubou 14-Bone Village Римляни -205 / 43 1000
Petit_boubou 13-TP Kalm Римляни -234 / 225 798
Petit_boubou 25-Weapon Seller Римляни -223 / 67 585
Petit_boubou 01-Midgar Римляни -223 / 69 1177
Petit_boubou 03-Wutaï Римляни -221 / 69 1012
Petit_boubou 18-Snowy Village Римляни -206 / 46 962
Petit_boubou 12-North Corel Римляни -209 / 70 747
Petit_boubou 33-Key to Ancients Римляни -228 / 89 327
Petit_boubou 05-Rocket Town Римляни -224 / 69 1008
Petit_boubou 21-TP Gongaga Римляни -232 / 225 556
Petit_boubou 10-Gold Saucer Римляни -226 / 66 956
Petit_boubou 32-Rocket Launch Pad Римляни -208 / 70 758
Pierrot le ouf [VP] Cronos Гали -27 / 250 1015
Pierrot le ouf [VP] Hestia Гали -28 / 250 912
Pierrot le ouf 14 Persephone Гали -6 / 199 1027
Pierrot le ouf [VP] Maelle Гали -26 / 247 581
Pierrot le ouf [NO2] Poseidon Гали -38 / 220 878
Pierrot le ouf [VP] Caprice des Die Гали -38 / 242 935
Pierrot le ouf [VP] Cesar Гали -24 / 242 516
Pierrot le ouf [VP] Tidjy Гали -23 / 246 742
Pierrot le ouf [NO2] Demeter Гали -38 / 219 425
Pierrot le ouf [VP] Hades Гали -25 / 245 977
Pierrot le ouf [VP] Aphrodite Гали -29 / 244 679
Pierrot le ouf [VP] Gladios Гали -22 / 245 373
Pierrot le ouf [VP] Atila Гали -28 / -250 751
Pierrot le ouf [VP] Divinement bon Гали -37 / 243 850
Pierrot le ouf [TP] Hermes Гали -242 / 220 571
Pierrot le ouf [VP] Era Гали -24 / 243 1023
Pierrot le ouf [VP] Zeus Гали -24 / 244 989
Pierrot le ouf [TP] Leonidas Гали -243 / 224 240
Pierrot le ouf [VP] Hephaistos Гали -28 / 244 1001
Pierrot le ouf [VP] Athena Гали -23 / 245 958
Pierrot le ouf [TP] Dionysos Гали -241 / 222 1019
Pierrot le ouf [VP] Tycho Гали -22 / 243 12
Pierrot le ouf [VP] Ares Гали -23 / 243 1006
Pierrot le ouf [NO2] Sardinange Гали -39 / 223 858
Pierrot le ouf [NO2] Marc Antoine Гали -37 / 215 565
Pierrot le ouf 13 Apollon Гали -7 / 199 1015
piou94 Citée_no_7.7 Гали -203 / 237 27
piou94 Citée_no_1.0 Гали -201 / 236 895
piou94 Citée_no_5.2 Гали -198 / 240 258
piou94 Citée_no_3.0+ Гали -198 / 239 426
piou94 Citée_no_4.2 Гали -203 / 235 278
piou94 Citée_no_7.5 Гали -205 / 235 35
piou94 Citée_no_1.5 Гали -199 / 240 622
piou94 Citée_no_4.6 Гали -204 / 237 275
piou94 Citée_no_1.3 Гали -200 / 240 616
piou94 Citée_no_2.6 Гали -201 / 240 613
piou94 Citée_no_1.4 Гали -202 / 240 592
piou94 Citée_no_2.1 Гали -201 / 237 608
piou94 Citée_no_6.5 Гали -197 / 241 105
piou94 Citée_no_4.8 Гали -202 / 235 286
piou94 Citée_no_2.8 Гали -201 / 239 615
piou94 Citée_no_2.3 Гали -200 / 239 616
piou94 Citée_no_1.2 Гали -199 / 239 612
piou94 Citée_no_4.1 Гали -196 / 235 278
piou94 Citée_no_6.8 Гали -197 / 235 87
piou94 Citée_no_2.0 Гали -202 / 239 610
piou94 Citée_no_6.2 Гали -198 / 235 160
piou94 Citée_no_5.4 Гали -203 / 239 243
piou94 Citée_no_4.5 Гали -200 / 235 265
piou94 Citée_no_3.9 Гали -201 / 235 271
piou94 Citée_no_1.8 Гали -202 / 237 618
piou94 Citée_no_4.7 Гали -200 / 243 285
piou94 Citée_no_5.8 Гали -197 / 240 149
piou94 Citée_no_5.6 Гали -203 / 240 210
piou94 Citée_no_4.3 Гали -196 / 239 269
piou94 Citée_no_1.7 Гали -199 / 236 612
piou94 Citée_no_3.3 Гали -198 / 238 434
piou94 Citée_no_4.9 Гали -199 / 242 302
piou94 Citée_no_3.2 Гали -203 / 238 437
piou94 Citée_no_1.6 Гали -200 / 236 616
piou94 Citée_no_1.9 Гали -199 / 238 622
piou94 Citée_no_1.1 Гали -200 / 238 592
piou94 Citée_no_6.1 Гали -204 / 236 202
piou94 Citée_no_2.4 Гали -202 / 238 602
piou94 Citée_no_6.6 Гали -196 / 241 102
piou94 Citée_no_5.3 Гали -203 / 236 249
piou94 Citée_no_2.7 Гали -201 / 238 634
piou94 Citée_no_6.9 Гали -202 / 242 86
piou94 Citée_no_2.2 Гали -202 / 236 609
piou94 Citée_no_3.1 Гали -198 / 236 446
piou94 Citée_no_4.4 Гали -196 / 236 270
piou94 Citée_no_3.6++ Гали -86 / 243 291
piou94 Citée_no_3.7 Гали -85 / 244 273
piou94 Citée_no_7.2 Гали -195 / 241 52
piou94 Citée_no_6.0 Гали -201 / 242 198
piou94 Citée_no_2.5 Гали -199 / 237 622
piou94 Citée_no_5.5 Гали -198 / 241 239
piou94 Citée_no_3.4 Гали -198 / 237 424
piou94 Citée_no_3.5 Гали -200 / 241 421
piou94 Citée_no_5.7 Гали -201 / 241 220
piou94 Citée_no_6.4 Гали -202 / 241 111
piou94 Citée_no_7.3 Гали -195 / 239 38
piou94 Citée_no_4.0 Гали -196 / 237 274
piou94 Citée_no_2.9 Гали -200 / 237 635
piou94 Citée_no_6.7 Гали -196 / 238 87
piou94 Citée_no_5.9 Гали -203 / 242 178
piou94 Citée_no_7.8 Гали -205 / 234 21
piou94 Citée_no_3.8 Гали -249 / 9 299
piou94 Citée_no_7.6 Гали -200 / 231 34
piou94 Citée_no_7.4 Гали -200 / 232 36
piou94 Citée_no_8.0 Гали -205 / 232 17
piou94 Citée_no_7.0 Гали -197 / 233 91
piou94 Citée_centre_2.6 Гали -71 / 24 226
piou94 Citée_no_6.3 Гали -203 / 233 125
piou94 Citée_no_7.9 Гали -205 / 233 19
piou94 Citée_no_7.1 Гали -204 / 242 62
piou94 Citée_no_8.2 Гали -199 / 234 19
piou94 Citée_no_5.0 Гали -201 / 234 290
piou94 Citée_no_5.1 Гали -202 / 234 305
piou94 Citée_no_8.1 Гали -203 / 234 19
sabinus 1.7 Selgaunt Гали 225 / -6 748
sabinus 1.6 Calimport Гали 223 / -8 809
sabinus 1.14 Proskur Гали 227 / -7 113
sabinus 1.15 Elturel Гали 226 / -7 100
sabinus 1.9 Suzail Гали 225 / -7 519
sabinus 1.1 Valombre Гали 224 / -7 1087
sabinus 1.4 Eau Profonde Гали 229 / -5 1044
sabinus 1.2 Phlan Гали 223 / -7 1038
sabinus 1.3 Tantras Гали 223 / -6 1069
sabinus 1.8 Myth Drannor Гали 224 / -8 647
sabinus 1.5 Menzoberranzan Гали 225 / -8 1027
sabinus 3.2 TP Zhentil Гали -229 / 219 596
sabinus 2.1 (d) Estant Гали -239 / -66 975
sabinus 3.1 TP Lantan Гали -231 / 218 786
sabinus 2.2 (d) Athkatla Гали -239 / -69 722
sabinus 1.11 Soubar Гали 225 / -13 1062
sabinus 1.13 Hlintar Гали 227 / -12 231
sabinus 1.10 Padhiver Гали 226 / -12 1081
sabinus 1.16 Arabel Гали 227 / -8 71
sabinus 1.12 Calonte Гали 226 / -8 228
sabinus 1.17 Tilverton Гали 228 / -8 32
sabinus 4.1 Triel Гали -154 / 168 136
samair aldude/p Римляни 44 / -227 639
samair banka/p Римляни 45 / -227 638
samair guermiette/e Римляни 21 / -228 660
samair Nouveau village Римляни 50 / -229 126
samair esnazu/g Римляни 51 / -229 757
samair sagarra/a Римляни 49 / -230 676
samair urepel/p Римляни 50 / -230 676
samair chekalegaraya/l Римляни 51 / -230 693
samair lepheder/i Римляни 49 / -231 581
samair gourette/i Римляни 50 / -231 580
samair Baigorry Римляни 51 / -231 565
samair Nouveau village Римляни 23 / -227 61
samair argibel/p Римляни 22 / -227 649
samair uriska/l Римляни 21 / -227 709
samair miguelenia Римляни -87 / -218 165
samair Iruleguy Римляни -84 / -221 641
samair garazi Римляни -85 / -222 955
samair Nouveau village Римляни -84 / -223 68
samair bil etxea Римляни 24 / -224 476
samair Tounu Римляни 41 / -224 558
samair la foret de crist... Римляни 42 / -224 33
samair aadi Римляни 21 / -225 459
samair Cohota Римляни 21 / -226 495
samair D/koskorzilo Римляни -249 / -61 659
samair xorogain/b Римляни 20 / -227 587
samair oihansoro/p Римляни 43 / -235 662
samair Nouveau village Римляни 49 / -229 83
samair zelaya/C Римляни 44 / -226 664
samair Elizondo Римляни 47 / -239 286
samair Izpeguy Римляни 46 / -239 583
samair Olhandoy Римляни 22 / -224 399
sonmaitre 42-021 Гали 218 / 29 819
sonmaitre 42-006 Гали 215 / 2 942
sonmaitre 42-012 Гали 216 / 0 885
sonmaitre 42-022 Гали 35 / 250 1027
sonmaitre 42-035 Гали 211 / -1 113
sonmaitre 42-034 Гали 218 / -1 120
sonmaitre 42-033 Гали 220 / 1 135
sonmaitre 42-014 Гали 217 / 1 826
sonmaitre 42-015 Гали 220 / 0 913
sonmaitre 42-003 Гали 214 / 2 1051
sonmaitre 42-019 Гали 212 / 1 965
sonmaitre 42-032 Гали 220 / 2 141
sonmaitre 42-024 Гали 174 / -44 980
sonmaitre 42-010 Гали 217 / 2 932
sonmaitre 42-008 Гали 216 / 2 923
sonmaitre 42-029 Гали 36 / -250 461
sonmaitre 42-027 Гали 35 / 248 573
sonmaitre 42-013 Гали 225 / 24 912
sonmaitre 42-001 Гали 213 / 2 1121
sonmaitre 42-011 Гали 216 / 1 910
sonmaitre 42-023 Гали 227 / -11 949
sonmaitre 42-030 Гали 232 / 12 917
sonmaitre 42-037 Гали 233 / 17 1038
sonmaitre 42-016 Гали 226 / 24 792
sonmaitre 42-025 Гали 230 / 5 969
sonmaitre 42-028 Гали 234 / 5 927
sonmaitre 42-004 Гали 213 / 3 1025
sonmaitre 42-002 Гали 214 / 3 899
sonmaitre 42-005 Гали 215 / 3 1032
sonmaitre 42-036 Гали 229 / 5 696
sonmaitre 42-007 Гали 216 / 3 923
sonmaitre 42-009 Гали 217 / 3 927
sonmaitre 42-017 Гали 218 / 3 781
sonmaitre 42-018 Гали 219 / 3 760
sonmaitre 42-031 Гали 211 / 2 137
sonmaitre 42-026 Гали 228 / 8 953
sonmaitre 42-020 Гали 250 / -70 747
startduix 35_El planqué 5 Гали 13 / -226 60
startduix 02_El pequeño Гали -1 / -222 806
startduix 28_El fuego Гали -27 / -250 971
startduix 37_El punto Гали 14 / -228 92
startduix 33_ El amor Гали 0 / -226 62
startduix 22_El paquito Гали 3 / -229 683
startduix 17_El planqué 2 Гали 17 / -229 735
startduix 18_El planqué 3 Гали 14 / -230 638
startduix 36_El planqué 6 Гали 15 / -230 58
startduix 30_El guerrero Гали 34 / -231 968
startduix 10_El primero Гали 4 / -232 809
startduix 24_El nuevo Гали -27 / -233 989
startduix 01_El niño Гали 0 / -223 811
startduix 19_El planqué 4 Гали 17 / -227 982
startduix 16_El planqué Гали 13 / -227 672
startduix 05_El chico Гали 1 / -225 863
startduix 08_El precioso Гали 0 / -225 944
startduix 26_El ... Гали -24 / -248 786
startduix 29_El celtix Гали -29 / -249 746
startduix 27_El conqueror Гали -25 / -249 693
startduix 12_El calimuxo Гали -2 / -227 851
startduix 04_El gringo Гали 2 / -224 891
startduix 15_El ultimo Гали -1 / -224 326
startduix 14_El vino Гали -2 / -224 747
startduix 07_El quaterno Гали -10 / -224 881
startduix 03_El imaginator Гали 1 / -227 939
startduix 09_El bosque Гали -157 / -143 544
startduix 31_El wodo Гали 35 / -235 970
startduix 21_El unico Гали -3 / -236 297
startduix 13_El tercio Гали 35 / -250 925
startduix 11_El segundo Гали 2 / -237 946
startduix 32_El txitxaro Гали -9 / -234 789
startduix 20_El casanova Гали -2 / -235 933
startduix 23_El manifico Гали -27 / -234 766
startduix 25_El caliente cafe Гали -5 / -218 981
startduix 06_El pequeño Гали 0 / -224 755
tesha (d) misère locale Гали -240 / -69 723
tesha (d) aSpader Гали -235 / -59 600
tesha (d) Alder Гали -236 / -59 601
tesha a- petit bonhomme Гали -217 / -52 694
tesha b - au gaulois fou Гали -218 / -50 740
tesha (d) gaulois chafouin Гали -240 / -70 891
tesha bgaulois pouilleux Гали 197 / -93 967
tesha (d) 1 art Гали 249 / -68 727
tesha (d) alesia2 Гали -249 / -67 437
tesha (d) ¤ Dallas ¤ Гали -250 / -67 875
tesha bSancti Spiritus Гали 201 / -91 737
tesha bgaulois venant de l Гали 201 / -92 767
tesha (d) gaulois putride Гали 250 / -67 689
tesha (d) 0 Гали 249 / -66 743
tesha (d) sanosuke memory Гали -248 / -71 721
tesha (d) Гали -237 / -60 743
tesha (d) alesia Гали 250 / -65 949
tesha (d) Calme Гали -236 / -63 669
tesha (d) gaulois foireux Гали -243 / -66 937
tesha b - green spirit 3 Гали -217 / -48 879
tesha (d) ¤ Chicago ¤ Гали -243 / -59 882
tesha a- gaulois fétide Гали -215 / -49 1046
tesha (d) gaulois foireu Гали -243 / -65 451
tesha b - gaulois cocasse Гали -213 / -48 827
tesha b - oups Гали -213 / -49 826
tesha a- gaulois bouffe Гали -214 / -48 167
tesha a- gaulois blagueur Гали -218 / -53 758
tesha bof Гали 198 / -93 704
tesha (d) alesia1 Гали -249 / -65 448
tesha a- green spirit Гали -215 / -48 856
tesha a- au plaisirs danta Гали -216 / -48 926
tidjy °la cité dévastation Римляни 207 / -36 358
tidjy *La cité du jugement Римляни 224 / -32 346
tidjy *L/ange d/Armaguedon Римляни 231 / -31 929
tidjy °Le Trésor des Templ Римляни 211 / -41 973
tidjy *Andréas abîmes des Римляни 230 / -31 936
tidjy TP le nouveau Monde Римляни -239 / 221 958
tidjy °la cité des étoiles Римляни 209 / -36 356
tidjy *Fer de Lance Римляни 229 / -31 908
tidjy *La cité du fléau Римляни 228 / -35 346
tidjy *La cité interdite Римляни 225 / -35 354
tidjy *Lîle Mystérieuse Римляни 228 / -32 913
tidjy *Crespuscule des Mau Римляни 231 / -33 939
tidjy °la cité des loups Римляни 209 / -34 338
tidjy /Miami ne répond plu Римляни 232 / -201 806
tidjy *La Fôret enchantée Римляни 228 / -33 900
tidjy *La charge Héroïque Римляни 227 / -33 839
tidjy *La cité des miracle Римляни 224 / -33 347
tidjy *Excalibur l/épé mag Римляни 231 / -32 930
tidjy °la cité de la liber Римляни 210 / -34 243
tidjy *La cité des Anges Римляни 226 / -34 349
tidjy *La cité dor Римляни 227 / -34 349
tidjy *La cité de la peur Римляни 230 / -34 353
tidjy *La Porte des Enfers Римляни 229 / -33 915
tidjy / Cabane ne répond p Римляни 160 / -20 885
tidjy *DeAd ZoNe . Римляни 230 / -32 293
tidjy Garnison Phénix Римляни 235 / -19 1067
tidjy *Le Radeau de la Méd Римляни 229 / -32 1009
tidjy *Les Mînes du Roi Sa Римляни 230 / -33 785
tidjy °La cité des Fées Римляни 208 / -41 339
tidjy °Soleil Noir d/hiros Римляни 210 / -42 964
tidjy °Les canons de Navar Римляни 212 / -41 873
tidjy TP Soleil Rouge tche Римляни -245 / 197 829
tidjy °La cité des ombres Римляни 208 / -38 347
tidjy TP VENDETTA Римляни -245 / 196 904
tidjy °La cité des moines Римляни 207 / -39 330
tidjy °La cité Impérial Римляни 208 / -39 339
tidjy °La Colline des Damn Римляни 210 / -39 938
tidjy °L/Ange de la Mort Римляни 211 / -39 962
tidjy °L/armé des Ombres Римляни 212 / -39 722
tidjy °Le Bastion San Séba Римляни 210 / -41 937
tidjy °Fort Alamo Римляни 209 / -40 842
tidjy °LIBERTA CITY Римляни 210 / -40 680
tidjy °Citadelle des âmes Римляни 211 / -40 919
tidjy /New York ne répond Римляни 232 / -200 933
tidjy ° Violette Римляни 214 / -37 906
tidjy °DeAd ZoNe . Римляни 211 / -42 301
tidjy TP Dances avec les l Римляни -243 / 194 981
tidjy TP Le gardien des té Римляни -243 / 195 1030
tidjy °La cité des wodos Римляни 210 / -37 348
tidjy TP DeAd ZoNe Римляни -244 / 195 278
tidjy TP PIRATES DES CARA Римляни -244 / 196 800
tidjy TP les ailes de Sard Римляни -242 / 196 955
tidjy TP DeAd ZoNe . Римляни -243 / 196 271
tidjy °La cité perdue Римляни 208 / -43 341
tof R2 Zénon d´Élée Римляни 216 / -5 939
tof R2 Han Feisi Римляни 215 / -7 813
tof LE STADE Римляни 214 / -3 70
tof B3 MAZARGUES Римляни 23 / -229 940
tof E6 LE REDON Римляни -79 / -220 629
tof B2 LA POINTE ROUGEs Римляни 22 / -231 994
tof E1 LA CAPELETTE/ Римляни -87 / -214 909
tof R2 Mencius Римляни 219 / -12 941
tof R2 Epicure/ Римляни 216 / -7 782
tof D5 ENDOUME Римляни -83 / -214 985
tof New Crydee Римляни 171 / -27 1017
tof R2 Aristote Римляни 220 / -11 982
tof D4 MENPENTI Римляни -85 / -214 1029
tof C3 LA CANEBIEREs Римляни 31 / 240 814
tof B1 LE PRADOs Римляни 21 / -230 989
tof E3 LA BELLE DE MAI Римляни -85 / -220 1012
tof E2 LA PLAINE Римляни -84 / -220 1005
tof E5 PONT DE VIVAUX Римляни -80 / -220 940
tof TRIBUNE GANAY Римляни 216 / -3 797
tof R2 Zénon de Citium Римляни 218 / -12 925
tof D6 New G451C Римляни -87 / -217 727
tof R2 Mo tseu Римляни 217 / -9 933
tof TRIBUNE JEAN BOUIN Римляни 215 / -3 180
tof VIRAGE DE PERETTI Римляни 216 / -2 967
tof D2 MONTREDON Римляни -86 / -211 827
tof RX Lao tseu Римляни 229 / -37 1012
tof A2 LA JOLIETTE/ Римляни 20 / -223 998
tof A3 LE VIEUX PORT/ Римляни 21 / -223 1037
tof VIRAGE SUD Римляни 216 / -1 1000
tof A4 LE ROUCAS BLANC/ Римляни 22 / -223 1000
tof C2 LES REFORMESs Римляни 36 / 250 1025
tof C1 LONGCHAMPs Римляни 1 / -201 843
tof A6 VALLON DES AUFFEs Римляни 20 / -224 808
tof A New Zianix Римляни 35 / -237 901
tof E7 CASTELLANE Римляни -87 / -225 938
tof A5 LES CATALANSs Римляни 21 / -224 1007
tof A1 L°ESTAQUE/ Римляни 21 / -222 1013
tof LE FRIOUL/ Римляни 212 / 8 980
tof D3 SORMIOU Римляни -88 / -211 738
tof D1 LES GOUDES/ Римляни -87 / -211 929
tof E4 LE PANIER Римляни -85 / -221 1050
tof LE CHATEAU D°IF/ Римляни 212 / 7 964
tof MASSILIA/ Римляни 213 / 9 988
tof LE VELODROME Римляни 215 / -2 1044
tof A7 PROPHETES Римляни 19 / -222 159
tpmm *Lokuthanix* Гали -76 / 196 1094
tpmm M/ *senan* (t) Гали -74 / 226 946
tpmm 3/ Hermolsheim Гали -186 / -122 771
tpmm 1/ Avranches Гали -71 / 249 866
tpmm 3/ Dorlisheim Гали -186 / -120 1094
tpmm 1/ Baudre Гали -65 / -246 920
tpmm 2/ Tourlaville Гали -77 / 211 888
tpmm 1/ Candol Гали -72 / -247 877
tpmm 1/ Précorbin Гали -63 / -249 843
tpmm 5/ Millières Гали -76 / 223 759
tpmm 1/ Saint-lô II Гали -72 / -249 837
tpmm 1/ *Lokuthanix 02* Гали -77 / 250 912
tpmm 3/ Molsheim Гали -185 / -122 835
tpmm 6/ *paristheboss* Гали -83 / 204 846
tpmm 6/ *striker-MDMA* Гали -84 / 207 859
tpmm 6/ *striker-MDMA 02* Гали -85 / 208 872
tpmm 2/ Cherbourg Гали -78 / 211 949
tpmm 2/ Les Noës Гали -75 / 212 821
tpmm 2/ La loge Гали -76 / 212 865
tpmm 1/ Agneaux Гали -73 / 246 914
tpmm 2/ La Glacerie Гали -77 / 212 860
tpmm 2/ Querqueville Гали -78 / 212 862
tpmm 6/ Roncey Гали -86 / 209 785
tpmm 2/ *KraGenSKull* Гали -80 / 212 731
tpmm A/ *acjc* (x) Гали -91 / 212 798
tpmm 2/ *shadow2004* Гали -75 / 210 871
tpmm 2/ Octeville Гали -78 / 210 869
tpmm 2/ Nouainville Гали -76 / 213 834
tpmm 1/ *chevalier63* Гали -68 / -241 933
tpmm 2/ Réville Гали -80 / 211 599
tpmm 5/ *blackman* Гали -77 / 222 943
tpmm *louklik 02* Гали -75 / 217 859
tpmm 4/ *liltus 03* Гали -82 / 222 887
tpmm 4/ Bricquebosq Гали -81 / 220 852
tpmm 5/ Périers Гали -77 / 221 874
tpmm A/ *amaury00006* (e) Гали -67 / 222 899
tpmm 4/ *patrickdu92* Гали -80 / 221 811
tpmm 4/ *liltus 02* Гали -82 / 220 904
tpmm 4/ Sciotot Гали -80 / 222 774
tpmm 5/ Auxais Гали -78 / 222 492
tpmm 4/ *liltus* Гали -83 / 220 876
tpmm *louklik* Гали -76 / 217 861
tpmm 4/ Les Pieux Гали -80 / 220 858
tpmm 1/ *kurei* Гали -86 / -236 794
tpmm 1/ *younox* Гали -87 / -236 838
tycho AA. *Terapolis Римляни 28 / -225 965
tycho AA. *Vauban5 Римляни 31 / -228 116
tycho G-33. Sno0pY 4nG£L Римляни 40 / -247 548
tycho AA. Hex Римляни 25 / -229 745
tycho AA. *Saïda Римляни 23 / -226 936
tycho AA. MushroomTown Римляни 31 / -225 660
tycho SU. Sahara Римляни 32 / -244 926
tycho AA. Punition Римляни 41 / -230 1063
tycho Nouveau village Римляни 26 / -225 45
tycho AA. *Vache-garçon Римляни 28 / -226 853
tycho AA. Reinhardt Римляни 40 / -230 995
tycho AA. *Vauban3 Римляни 29 / -228 128
tycho AA. Shane Римляни 26 / -228 497
tycho HH. HiHipolis Римляни 32 / -214 1013
tycho AA. *Vauban6 Римляни 26 / -226 111
tycho SU. Bataille de Knud Римляни 36 / 249 974
tycho Nouveau village Римляни 32 / -225 48
tycho TP. Sean Manuel14 Римляни -225 / 233 819
tycho AA. *Boulicomptoir Римляни 31 / -223 813
tycho TP. Birdy num-num Римляни -238 / 226 733
tycho AA. *Vauban2 Римляни 27 / -226 155
tycho AA. *Fort Pasquinel Римляни 29 / -224 639
tycho AA. *Molypolis Римляни 29 / -226 967
tycho AA. *Vauban1 Римляни 30 / -226 95
tycho AA. *Pecnopolis Римляни 29 / -223 699
tycho AA. *Vauban4 Римляни 31 / -227 143
tycho AA. *Hulde aan Tidjy Римляни 12 / -226 286
tycho AA. *Luke malones of Римляни 26 / -221 836
tycho SU. Baltimore Римляни 31 / -238 981
tycho SU. Midipolis Римляни 33 / -240 718
tycho Cérés Римляни 32 / -240 692
tycho SU. And justice for Римляни 31 / -240 1037
tycho A Zianix 02 Римляни 33 / -233 927
tycho SU. Nytopolis Римляни 31 / -237 1053
tycho TP. Ginnou la garce Римляни -233 / 223 380
tycho HH. Cumapolis Римляни 27 / -216 1008
tycho SU. Exil Римляни 31 / -235 909
tycho TP. Ponant Римляни -237 / 222 960
tycho SU. Xephon sanctuary Римляни 34 / -238 1014
tycho HH. Hommage à HuHu ! Римляни 32 / -215 920
tycho A Nouveau 04 z2 Римляни 30 / -233 930
tycho SU. Master Римляни 29 / -233 817
tycho HH. HoHopolis Римляни 36 / -213 1000
tycho SU. Barbaresques Римляни 32 / -243 810
tycho AA. *Wasopolis Римляни 27 / -221 974
tycho AA. Toddopolis Римляни 24 / -220 984
tycho Cybèle Римляни 30 / -241 739
tycho TP. Ex-Ponant-tiel Римляни -237 / 225 828
tycho SU. Chutopolis Римляни 28 / -233 544
tycho HH. Centropolis Римляни 30 / -217 1016
tycho EE. Banlieue Римляни 62 / -217 958
xephon-angel H-22. Ly!nG 4nG£L Гали 168 / -191 1071
xephon-angel E-39. P4sQu! 4nG£L Гали 101 / -186 664
xephon-angel E-25. Bl4cK 4nG£L Гали 95 / -214 1094
xephon-angel E-20. !d!0t 4nG£L Гали 118 / -192 1094
xephon-angel H-32. SyLv£R 4nG£L Гали 223 / -205 450
xephon-angel E-38. BaD 4nG£L Гали 102 / -184 732
xephon-angel E-44. SiPh!e 4nG£L Гали 108 / -194 737
xephon-angel A-46. LoV£ 4nG£L Гали 96 / -184 316
xephon-angel B-28. TP3 4nG£L Гали -237 / 218 475
xephon-angel C-30. Sm4LL 4nG£L Гали 110 / -224 1062
xephon-angel C-51. Killu4 4nG£L Гали 109 / -223 793
xephon-angel C-23. UgLy 4nG£L Гали 111 / -223 1091
xephon-angel B-13. TP1 4nG£L Гали -239 / 218 1022
xephon-angel E-34. Ru!n0uS 4nG£L Гали 64 / -217 1043
xephon-angel E-37. Enz0 4nG£L Гали 102 / -187 1059
xephon-angel E-19. StUp!d 4nG£L Гали 115 / -192 1106
xephon-angel C-03. F4T4L 4nG£L Гали 107 / -221 1106
xephon-angel C-29. F4ll£n 4nG£L Гали 110 / -219 1082
xephon-angel A-09. SaD 4nG£L Гали 100 / -191 689
xephon-angel A-06. FùR!oUs 4nG£L Гали 104 / -183 689
xephon-angel B-18. TP2 4nG£L Гали -238 / 217 1024
xephon-angel H-31. TalL 4nG£L Гали 170 / -159 1041
xephon-angel H-40. M!r4 4nG£L Гали 90 / -159 382
xephon-angel E-26. Fr!£nDs 4nG£L Гали 84 / -209 1078
xephon-angel V-58. MaJn0un£ 4nG£L Гали 160 / -25 753
xephon-angel H-43. SliM 4nG£L Гали 131 / -242 739
xephon-angel B-50. TP5 4nG£L Гали -242 / 216 140
xephon-angel H-42. P4uL!n£ 4nG£L Гали 168 / -158 868
xephon-angel H-41. T!dJy 4nG£L Гали 131 / -241 443
xephon-angel H-10. G!Ld£D 4nG£L Гали 224 / -205 727
xephon-angel H-45. WaR 4nG£L Гали 112 / -139 835
xephon-angel H-17. M£t4L 4nG£L Гали 223 / -206 990
xephon-angel E-27. Wh!t£ 4nG£L Гали 97 / -207 1073
xephon-angel B-56. TP7 4nG£L Гали -238 / 215 78
xephon-angel B-36. TP4 4nG£L Гали -242 / 215 474
xephon-angel V-57. NeW 4nG£L Гали 163 / -22 866
xephon-angel B-54. TP6 4nG£L Гали -240 / 216 72
xephon-angel E-35. F4T 4nG£L Гали 106 / -176 1105
xephon-angel A-24. Cl£v£r 4nG£L Гали 95 / -178 580
xephon-angel A-21. D!aBoL!k 4nG£L Гали 94 / -179 597
xephon-angel A-11. HéHé 4nG£L Гали 95 / -183 689
xephon-angel A-52. VoDk4 4nG£L Гали 94 / -183 70
xephon-angel A-16. M4sT£r 4nG£L Гали 93 / -183 682
xephon-angel A-05. FuCk!nG 4nG£L Гали 92 / -183 689
xephon-angel A-08. D4rK 4nG£L Гали 95 / -182 673
xephon-angel A-49. UlT!m£ 4nG£L Гали 94 / -182 221
xephon-angel E-15. G0d 4nG£L Гали 109 / -202 1052
xephon-angel A-14. HàHà 4nG£L Гали 97 / -181 682
xephon-angel A-07. NiGhT 4nG£L Гали 96 / -181 691
xephon-angel A-01. X£Ph0n 4nG£L Гали 95 / -181 965
xephon-angel A-02. Blo0dY 4nG£L Гали 94 / -181 999
xephon-angel A-53. DrUmM£r 4nG£L Гали 93 / -181 89
xephon-angel E-48. BaBy 4nG£L Гали 91 / -181 613
xephon-angel A-04. 4rCh 4nG£L Гали 94 / -180 674
xephon-angel H-33. TyCh0 4nG£L Гали 227 / -203 425
xephon-angel A-12. HaHa 4nG£L Гали 96 / -179 673
xephon-angel A-55. Kl!nGs0r 4nG£L Гали 95 / -179 73
xephon-angel E-47. BiG 4nG£L Гали 107 / -207 856