Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име 1.01.Palermo
Координати -90 / -144
Играч Bestiole
Народ Germains
Съюз =B.L.S.=
Популация 1187
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population