Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име A ordos +
Координати -165 / 194
Играч Bubblok
Народ Gaulois
Съюз VIKINGS
Популация 1279
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population