Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име CDDE [3].4
Координати -25 / 87
Играч mounir
Народ Germains
Съюз GOUDURIX
Популация 1175
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population