Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име 19.Пуля
Координати 114 / -133
Играч Шипач
Народ Germains
Съюз -= БП =-
Популация 723
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population