Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име GRANDALL
Координати -163 / -20
Играч gege *
Народ Gaulois
Съюз Pussycat
Популация 473
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population