Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име 07.Kirsch
Координати -166 / -21
Играч sarasin2006
Народ Gaulois
Съюз Pussycat
Популация 534
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population