Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име b.4¤ EuRynOme
Координати -145 / 138
Играч Xeroderma
Народ Romains
Съюз Pussycat
Популация 958
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population