Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име Amnesia
Координати -143 / 134
Играч gege *
Народ Gaulois
Съюз Pussycat
Популация 121
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population