Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име G-West 03
Координати -164 / 110
Играч Grata
Народ Romains
Съюз Pussycat
Популация 383
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population