Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име G-West Boulet
Координати -166 / 105
Играч Grata
Народ Romains
Съюз Pussycat
Популация 988
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population