Списък на играчите | Списък на съюзите | Списък на градовете | Списък на превземанията
Име
Координати /
Играч
Народ
Съюз
Популация
Атакувай!
Изпрати ресурси
История на играча
Search farms
Единица :

 
evolution de la population