Симулатор на битки

Атакуващ

Римляни
Тевтонци
Гали

Защитник

Римляни
Тевтонци
Гали
Природа

Вид атака

Нападение
Набег