Сървър | Завършени рундове | Страни | TravianToolbox
Статистика на TravianToolbox
Брой сървъри 204
Брой подписи 44496
Брой банери 35684
Брой потребители 138044
Брой доклади 1104141
Ежедневен съюзнически доклад 3906
Седмичен съюзнически доклад 3134
Месечен съюзнически доклад 112
Общо популация 182 931 061
Езици 34


Technique Statistics
Database size 32.2 Go
Code files 644