Този инструмент ви позволява да се определи какви единици са в армията, която ви атакува. Въведете координатите на Вашият град и града от който Ви атакуват. След това задайте народа на вашия нападател и останалата продължителност на пътуването. Инструментът показва в зелено най-бързата единица която може да е във вражеската армия, в червено, единици, които не могат да бъдат в тази армия и оранжево, единици, които могат да бъдат в тази армия, ако не сте видели атаката веднага.

Вашият град

X : | Y :

Вражески град

X : | Y :

Народ


Сървър


Време за пътуване

h: m: s