Uzgojni poeni


Server :

Imati    sela, Vi trebate 0 Uzgojni poeni  

Imate    izračunaj poene. Možete pronaći 1 Selo  
You need2000 culture points to have an additionnal village