Pleme :
Jedinice resursa :


Ime Cijena
Potrošnja Brzina Kapacitet Vrijednost borbe Kvalitet/cijena Kvalitet/izdržljivost  
Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie
Naseljenik
23800
1 5 3000 0 80 80 0 0.34 0.34 0 80 80
Pretorijanac
460
1 5 20 30 65 35 6.52 14.13 7.61 30 65 35
Imperijanac
600
1 7 50 70 40 25 11.67 6.67 4.17 70 40 25
Legionar
440
1 6 40 40 35 50 9.09 7.95 11.36 40 35 50
Equites Imperatoris
1410
3 14 100 120 65 50 8.51 4.61 3.55 40 21.67 16.67
Equites Caesaris
2170
4 10 70 180 80 105 8.29 3.69 4.84 45 20 26.25
Equites Legati
360
2 16 0 0 20 10 0 5.56 2.78 0 10 5
Ovan
1830
3 4 0 60 30 75 3.28 1.64 4.1 20 10 25
Vatreni katapult
2990
6 3 0 75 60 10 2.51 2.01 0.33 12.5 10 1.67
Senator
140450
5 4 0 50 40 30 0.04 0.03 0.02 10 8 6