Seznam hráčů | Seznam aliancí | Seznam vesnic | Conquests List

- Ida Le village de (-205|122)
evolution de la population