Travian units comparison


Kmen :
Zdroj jednotek :


Jméno Cena
Spotřeba Rychlost Kapacita Bojova hodnota Kvalita/cena Kvalita/výdrž  
Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie
Pálkař
250
1 7 60 40 20 5 16 8 2 40 20 5
Sekerník
490
1 6 50 60 30 30 12.24 6.12 6.12 60 30 30
Teuton jezdec
1525
3 9 80 150 50 75 9.84 3.28 4.92 50 16.67 25
Paladin
1005
2 10 110 55 100 40 5.47 9.95 3.98 27.5 50 20
Římanské beranidlo
1720
3 4 0 65 30 80 3.78 1.74 4.65 21.67 10 26.67
Oštěpař
340
1 7 40 10 35 60 2.94 10.29 17.65 10 35 60
Katapult
2760
6 3 0 50 60 10 1.81 2.17 0.36 8.33 10 1.67
Osadník
25000
1 5 3000 10 80 80 0.04 0.32 0.32 10 80 80
Kmenový vůdce
114300
4 4 0 40 60 40 0.03 0.05 0.03 10 15 10
Zvěd
360
1 9 0 0 10 5 0 2.78 1.39 0 10 5