Travian units comparison


Kmen :
Zdroj jednotek :


Jméno Cena
Spotřeba Rychlost Kapacita Bojova hodnota Kvalita/cena Kvalita/výdrž  
Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie
Šermíř
535
1 6 45 65 35 20 12.15 6.54 3.74 65 35 20
Theutates Blesk
1090
2 19 75 90 25 40 8.26 2.29 3.67 45 12.5 20
Haeduan
1965
3 13 65 140 50 165 7.12 2.54 8.4 46.67 16.67 55
Phalanx
315
1 7 35 15 40 50 4.76 12.7 15.87 15 40 50
Druid jezdec
1090
2 16 35 45 115 55 4.13 10.55 5.05 22.5 57.5 27.5
Římanské beranidlo
1910
3 4 0 50 30 105 2.62 1.57 5.5 16.67 10 35
Válečný katapult
3130
6 3 0 70 45 10 2.24 1.44 0.32 11.67 7.5 1.67
Náčelník
144650
4 5 0 40 50 50 0.03 0.03 0.03 10 12.5 12.5
Zvěd
380
2 17 0 0 20 10 0 5.26 2.63 0 10 5
Osadník
22700
1 5 3000 0 80 80 0 0.35 0.35 0 80 80