Calculators and tools for Travian


  Calculator Description
Distance Velmi užitečné pro synchronizovaný útok na nějakého hráče. Vypočítá, kdy je potřeba vyslat jednotky, aby do určitého místa došli z různých míst stejně. Usnadní vám počítání různých vzorců
Kulturní body This tool allows you to know how much culture points are needed to found a new village or to know how much villages you can have with your culture points.
Hero
Building This tool allow you to calculate the cost ant the build time of all buildings
Distance This tool enables you to determine which units are in the army, which attack you. Enter coordinates of your village and of the village which attack you. Give then the people of your attacker and the remaining duration of travel. The tool displays in green the fastest troop which compose enemy army, in red, units that can not be in this army and orange, units that can be in this army if you didn't not seen the attack right away.
Jednotky