Sankarin elvyttäminen


Sankarin tyyppi

Sankarin taso
Kokemus


Saadaksesi seuraavan tason , sankarin täytyy tappaa 0 sotilasta