מפת העולם speed trקרב :


X : Y :

 שבט    ברית    תושבים  שחקנים