מפת העולם 6 brקרב :


X : Y :

 שבט    ברית    תושבים  שחקנים