מפת העולם 5 Frקרב :


X : Y :

 שבט    ברית    תושבים  שחקנים