מפת העולם 23 aeקרב :


X : Y :

 שבט    ברית    תושבים  שחקנים