מפת העולם 8.cnקרב :


X : Y :

 שבט    ברית    תושבים  שחקנים