דיווח לשיפור וצנזורה

תוקף מגן
שבט :
    גאולס גאולס רומאים רומאים טאוטונס טאוטונס
צנזורה :
    שם כפר
שבט 1 :
    גאולס רומאים טאוטונס טבע
שבט 2 :
    לא גאולס גאולס רומאים רומאים טאוטונס טאוטונס טבע טבע
שבט 3 :
    לא גאולס גאולס רומאים רומאים טאוטונס טאוטונס טבע טבע
צנזורה :
   שם כפר