נקודות תרבות


שרת :

לקבל    כפרים, אתה צריך 0 נקודות תרבות  

יש לך    נקודות תרבות, אתה יכול למצוא 1 כפר  
אתה צריך2000 נקודות תרבות כדי לפתוח כפר נוסף