חזרה לחיים


היחידה של הגיבור

רמת הגיבור
נסיון


כדי לקבל את הרמה , גיבור חייב להרוג 0 יחידות