רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים

תאריך :
כפר נכבש על ידי 12/03/2009
כפר תוקף מגן
שם תושבים שחקן ברית שחקן ברית
IM 616 -> 536 bluestraggler AÐ.NE VictorBR
477 -> 408 pardaljf AÐ.FORCE Portuga
IM a legend 682 -> 608 Anikilas AÐ.RD darkocram
605 -> 582 companheirismo AÐ.NW xSocanelax ROTA
AD 9 674 -> 627 Zeca AÐ.BG5XD luciowanted ROTAº
Taubaté XII 258 -> 216 Taubate AÐ.NE° snowoffire