רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים

תאריך :
כפר נכבש על ידי 22/01/2019
כפר תוקף מגן
שם תושבים שחקן ברית שחקן ברית