רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שם E.N
מספר שחקנים 14
מספר כפרים 49
תושבים 23282
נקודות ממוצעות בין השקנים 1663
התפתחות 0.7478
התפתחות של כל שחקן
היסטוריית שחקנים
היסטוריית כפרים
  שחקן תושבים מספר כפרים ממוצע % pop התפתחות
1gojita41009514721.0743.36 %???
2Darek29006483.3312.46 %0.12
3Antarescorpix21194529.759.1 %0.06
4libertipat19375387.48.32 %-0.15
5math5614464361.56.21 %0.11
6Sanji96419644.14 %0.1
7Kictus9023300.673.87 %0.16
8Oxenstierna6763225.332.9 %0.07
9rara5739049214922.11 %0.17
10Zarakaille4792239.52.06 %0.27
11Glux3932196.51.69 %0.33
12warix37913791.63 %0.11
13legolafe34413441.48 %0.18
14laurentfou1562780.67 %-0.86

 
evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne
evolution du classement
evolution du nombre de joueurs