רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שם SteVache
מספר שחקנים 1
מספר כפרים 85
תושבים 65745
נקודות ממוצעות בין השקנים 65745
התפתחות ???
התפתחות של כל שחקן
היסטוריית שחקנים
היסטוריית כפרים
  שחקן תושבים מספר כפרים ממוצע % pop
1cyrillum6574585773.47100 %

 
evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne
evolution du classement
evolution du nombre de joueurs