רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן כפר שבט נקודות ציון תושבים
Angelheart 100Astride def 03M גאולס -51 / 90 793
Angelheart 00 Arkilia 70 1cM גאולס -70 / 120 952
Angelheart 100Astride def 04M גאולס -58 / 88 1049
Angelheart 00 Arkilia 60M גאולס -60 / 102 1027
Angelheart 100Astride def 17ate גאולס -85 / 75 1022
Angelheart 00 Arkilia 00e 2cM גאולס -52 / 156 1039
Angelheart 99 Kragen 17M גאולס 5 / 73 1007
Angelheart 100Astride def 10M גאולס -81 / 85 934
Angelheart 100Astride def 22M גאולס -2 / 157 791
Angelheart 100Astride resM גאולס -70 / 75 799
Angelheart 00Arkilia2M גאולס -81 / 78 1051
Angelheart 00 Arkilia 00ca 1M גאולס -48 / 159 1034
Angelheart 00 Arkilia 61M גאולס -61 / 103 1060
Angelheart 00 Arkilia 63m גאולס -63 / 103 1039
Angelheart 100Astride def 09M גאולס -63 / 86 891
Angelheart 00 Arkilia 66d 1M גאולס -66 / 120 991
Angelheart puce00 9c גאולס -2 / 66 935
Angelheart 00 Arkilia 65M גאולס -65 / 120 821
Angelheart 100Astride def 15ate גאולס -74 / 85 1050
Angelheart 00 Arkilia 00g 2cM גאולס -52 / 154 1039
Angelheart 15Astride15.2.d.c גאולס -89 / 89 859
Angelheart 00 Arkilia 00fM גאולס -53 / 154 1034
Angelheart 15Astride15.r גאולס -78 / 130 504
Angelheart 00Arkadia 01 גאולס -68 / 89 1059
Angelheart 100Astride def 06@M גאולס -67 / 89 749
Angelheart 00Arkilia@M גאולס -66 / 89 1042
Angelheart 0 Arkadia 02 גאולס -57 / 101 1218
Angelheart 00 Arkilia 00cM גאולס -58 / 101 882
Angelheart 00 Arkilia 63 2cM גאולס -63 / 101 743
Angelheart 15Astride15.2 גאולס -59 / 130 612
Angelheart 100Astride def 23M גאולס -35 / 78 963
Angelheart 100Astride def 19M גאולס 5 / 107 832
Angelheart 00Arkilia2.M גאולס -62 / 73 993
Angelheart 15Astride15M גאולס -35 / 173 613
Angelheart Puce04 15c גאולס 1 / 65 845
Angelheart 0 Arkadia 03 גאולס -66 / 122 984
Angelheart 00 Arkilia 67M גאולס -67 / 122 1079
Angelheart 00 Arkilia 62bae גאולס -62 / 105 1022
Angelheart 15Astride15 גאולס -46 / 70 868
Angelheart 00 Arkilia 76 1cM גאולס -76 / 123 1054
Angelheart ti_big_f00t גאולס -73 / 123 1080
Angelheart 00 Arkilia 70a 2cM גאולס -70 / 123 1072
Angelheart 00 Arkilia 67aM גאולס -67 / 123 1043
Angelheart 00 Arkilia 65b 2cM גאולס -65 / 123 1007
Angelheart 00 Arkilia 00cb 1cM גאולס -41 / 167 1053
Angelheart 0 Arkadia 04 גאולס -63 / 105 994
Angelheart 99 Kragen 13M גאולס -84 / 43 972
Angelheart 00 Arkilia 62aM גאולס -62 / 104 992
Angelheart Puce05 15c גאולס 3 / 65 826
Angelheart 00 Arkilia 48 1m גאולס -38 / 114 931
Angelheart 00 Arkilia 73M גאולס -73 / 121 1043
Angelheart 00 Arkilia 62c 9M גאולס -62 / 106 830
Angelheart 15Astride15.r גאולס -79 / 125 559
Angelheart 00 Arkilia 75 2cM גאולס -75 / 122 996
Angelheart 00 Arkilia 61aM גאולס -61 / 106 1057
Angelheart 00 Arkilia 64M גאולס -64 / 122 1021
Angelheart 00 Arkilia 65aM גאולס -65 / 122 1057
Angelheart 100Astride def 18@M גאולס -66 / 87 767
Angelheart 00Arkilia2.M גאולס -73 / 79 944
Angelheart 00 Arkilia 64a resAt גאולס -64 / 124 1030
Angelheart 00 Arkilia 03M גאולס -58 / 104 1033
Angelheart 00ArkiliaM גאולס -84 / 79 1064
Angelheart 00 Arkilia 06M גאולס -59 / 104 1075
Angelheart 00 Arkilia 72M גאולס -72 / 122 1073
Angelheart 00 Arkilia 66b 1cM גאולס -66 / 111 1038
Angelheart 00 Arkilia 65cM גאולס -65 / 137 930
Angelheart 00 Arkilia 68 9cM גאולס -69 / 116 813
Angelheart 00 Arkilia 63a 1cM גאולס -63 / 138 963
Angelheart 00 Arkilia 00d 1M גאולס -51 / 149 744
Angelheart 15Astride15.1M גאולס -52 / 149 783
Angelheart 05Baracoudix01M גאולס -62 / 99 1000
Angelheart 05Baracoudix@M גאולס -63 / 99 1068
Angelheart pierre6006 גאולס -60 / 84 1043
Angelheart 100Astride9M גאולס -56 / 115 960
Angelheart puce01 9c גאולס -25 / 72 947
Angelheart 00 Arkilia 632cM גאולס -63 / 137 947
Angelheart 100Astride def 20 ar גאולס -100 / 92 969
Angelheart 00Arkilia1@M גאולס -68 / 92 1042
Angelheart 100Astride def 14M גאולס -66 / 92 1062
Angelheart 0 Arkadia 05c גאולס -68 / 119 955
Angelheart 00 Arkilia 66M גאולס -66 / 110 1030
Angelheart 100Astride def 16M גאולס -57 / 92 1057
Angelheart 00 Arkilia 00a 2c גאולס -59 / 111 886
Angelheart Puce03 15c גאולס -27 / 53 867
Angelheart 00Arkilia1.ate גאולס -52 / 90 1018
Angelheart 00Arkilia1@ate גאולס -66 / 99 1052
Angelheart 00 Arkilia 00b גאולס -59 / 113 915
Angelheart 0 Arkadia 01 גאולס -68 / 90 971
Angelheart 100Astride def 07@M גאולס -67 / 90 800
Angelheart 100Astride def 11ate גאולס -65 / 85 1039
Angelheart 100Astride def 05@M גאולס -69 / 85 770
Angelheart 100Astride def 12M גאולס -66 / 90 1038
Angelheart 00 Arkilia 62M גאולס -62 / 100 784
Angelheart 100Astride def 02M גאולס -59 / 90 820
Angelheart 00 Arkilia 05 9 1M גאולס -58 / 109 919
Angelheart 00 Arkilia 62d 2M גאולס -62 / 133 990
Angelheart 100Astride def 21M גאולס -12 / 95 800
Angelheart 00 Arkilia 66cate גאולס -66 / 112 1020
Angelheart 00 Arkilia 00a גאולס -59 / 112 854
Angelheart 100Astride esp01ate גאולס -67 / 91 998
Angelheart 100Astride def 13M גאולס -66 / 91 1047
Angelheart 00 Arkilia 71M גאולס -71 / 119 1042
Angelheart 99 Kragen 12M גאולס -61 / 29 1004
Angelheart 99 Kragen 05.pM גאולס -60 / 17 1039
Angelheart 99 Kragen15M גאולס -61 / 31 911
Angelheart 99 Kragen 08 2cM גאולס -64 / 33 1047
Angelheart 99 Kragen 03M גאולס -70 / 26 985
Angelheart 99 Kragen 07 2cM גאולס -62 / 33 902
Angelheart 99 Kragen 01 2cM גאולס -74 / 21 1050
Angelheart 99 Kragen 16 גאולס -65 / 26 895
Angelheart 99 Kragen 10 גאולס -62 / 25 1058
Angelheart 99 Kragen 09M גאולס -52 / 36 964
Angelheart 99 Kragen 06 2cM גאולס -70 / 21 1036
Angelheart 99 Kragen 15M גאולס -62 / 24 831
Angelheart 99 Kragen 11M גאולס -73 / 21 1013
Angelheart 99 Kragen 14M גאולס -64 / 29 985
Angelheart 99 Astride06 2cM גאולס 19 / -244 932
Angelheart 100Astride9.h גאולס 22 / -246 1012
Angelheart 99 Astride05M גאולס 19 / -246 880
Angelheart 99 Astride02 15c ate גאולס 19 / -250 887
Angelheart 99 Astride07 2cM גאולס 19 / -245 984
Angelheart 99 Astride04M גאולס 20 / -250 946
Angelheart 99 Astride08 2cM גאולס 18 / -247 840
Angelheart 100Astride def 11M גאולס -74 / 27 979
Angelheart 99 Astride03 armu גאולס 19 / -249 1001
artaxerces pagus aquae גאולס -230 / 32 999
artaxerces castrum tarba גאולס -250 / 39 1037
artaxerces pagus ferrensis גאולס -239 / 28 989
artaxerces castrum osca גאולס -249 / 38 883
artaxerces tecto גאולס -244 / 53 559
artaxerces castrum abelio גאולס -250 / 40 914
artaxerces vol גאולס -243 / 53 751
artaxerces tec גאולס -249 / 40 914
artaxerces oppidum bigerrones גאולס -245 / 54 920
artaxerces minos גאולס -243 / 55 133
artaxerces civitates tarusates גאולס -49 / 212 900
artaxerces tarus גאולס -246 / 47 717
artaxerces oppidum campani גאולס -244 / 55 993
artaxerces sages גאולס -244 / 52 540
artaxerces arecomiques גאולס -241 / 40 848
artaxerces onobrisates גאולס -243 / 52 861
artaxerces volque גאולס -243 / 56 575
artaxerces op tapioca גאולס -245 / 56 968
artaxerces oppidum convenarum גאולס -245 / 55 1009
artaxerces elusa גאולס -239 / 51 888
artaxerces lug גאולס -245 / 51 233
artaxerces areco גאולס -237 / 41 676
Athman88 trinitad רומאים -187 / 84 1001
Athman88 Ines princess רומאים -189 / 82 943
Athman88 pinocchio רומאים -202 / 73 691
Athman88 Silchester רומאים -172 / 66 954
Athman88 corne de gazelle רומאים -171 / 65 562
Athman88 soso רומאים -187 / 86 999
Athman88 liverpool רומאים -170 / 71 582
Athman88 Inesh רומאים -173 / 65 487
Athman88 01.Stalingrad רומאים -183 / 65 905
Athman88 leeds רומאים -188 / 82 624
Athman88 dreamland רומאים -188 / 89 578
Athman88 Sopa רומאים -171 / 70 795
Athman88 manchester רומאים -169 / 70 632
Athman88 londres רומאים -168 / 70 682
Athman88 Ropakate רומאים -172 / 70 790
Athman88 vernon רומאים -190 / 85 987
Athman88 Aclud רומאים -173 / 70 958
Athman88 latown רומאים 108 / 188 937
Athman88 Boulamine רומאים -171 / 66 826
Athman88 Opalkar רומאים -170 / 66 842
Athman88 athman saloon רומאים -198 / 73 685
Athman88 canyon creek רומאים -196 / 83 730
Athman88 pekin place רומאים -191 / 83 633
Athman88 souris city רומאים -190 / 83 931
Athman88 Artagie רומאים -187 / 81 765
Athman88 the club רומאים -189 / 83 519
Athman88 cantina רומאים -173 / 66 448
Athman88 zanzibar רומאים -187 / 99 1033
Athman88 Verdun רומאים -177 / 91 864
Athman88 Moulag רומאים -168 / 69 795
Athman88 Chester רומאים -169 / 69 829
Athman88 Carrant רומאים -170 / 69 866
Athman88 tempete רומאים -151 / 76 671
Athman88 Carduel רומאים -171 / 69 798
Athman88 Laluth רומאים -172 / 69 934
Athman88 Avalon רומאים -171 / 67 939
Athman88 volcanic רומאים -178 / 88 706
Athman88 Rohais רומאים -172 / 68 954
Athman88 lutthyville רומאים -175 / 99 750
Athman88 Caradigan רומאים -168 / 68 1009
Athman88 Limors רומאים -169 / 68 860
Athman88 Cambridges רומאים -189 / 87 1010
Athman88 Eldorado רומאים -187 / 87 681
Athman88 Glastonbury רומאים -171 / 68 878
Athman88 l horizon רומאים -172 / 64 448
Athman88 ecosse רומאים -184 / 78 941
Athman88 ireland רומאים -184 / 77 771
Athman88 Mowthog רומאים -168 / 67 841
Athman88 belerios רומאים -151 / 77 756
Athman88 maellita רומאים -180 / 80 648
Athman88 Vagan רומאים -169 / 67 948
Athman88 maelle star רומאים -180 / 77 783
Athman88 england רומאים -183 / 77 891
Athman88 Camelot רומאים -170 / 67 897
Athman88 Athman city רומאים -204 / 92 826
Athman88 gorgone רומאים -154 / 77 735
Athman88 Domnan רומאים -47 / 34 1073
Athman88 Connla רומאים -47 / 30 1052
Athman88 PetitBonum רומאים -48 / 28 1049
bacuss athena 17 טאוטונס -117 / 142 706
bacuss ATHENA 20 טאוטונס -119 / 142 530
bacuss le début de la fin טאוטונס -217 / 142 245
bacuss - Les Terres Du Mili טאוטונס -154 / 118 982
bacuss ATHENA 2 טאוטונס -124 / 134 989
bacuss athena 13* טאוטונס -120 / 143 981
bacuss ATHENA 10 טאוטונס -125 / 133 926
bacuss maximus 3 טאוטונס -144 / 132 880
bacuss ATHENA 15 טאוטונס -117 / 137 765
bacuss Terre Lointaine טאוטונס -106 / 144 945
bacuss triniton 3 טאוטונס -120 / 140 1031
bacuss ATHENA 16** טאוטונס -119 / 138 756
bacuss Le Cimetierre טאוטונס -127 / 141 945
bacuss athena טאוטונס -126 / 135 1016
bacuss athena 12 טאוטונס -123 / 138 961
bacuss Le village de bacuss טאוטונס -125 / 135 1008
bacuss Le Village טאוטונס -124 / 135 979
bacuss athena 18 טאוטונס -141 / 116 1056
bacuss athena 14 טאוטונס -118 / 140 920
bacuss ATHENA 1 טאוטונס -126 / 134 941
bacuss ATHENA 4 * טאוטונס -125 / 136 1020
bacuss Les Oubliettes טאוטונס -137 / 130 956
bacuss ATHENA 8*** טאוטונס -138 / 124 992
bacuss Godzilla 4 טאוטונס -133 / 124 926
bacuss playa de la Mata טאוטונס -132 / 124 966
bacuss Godzilla 5 טאוטונס -133 / 121 869
bacuss Goliath טאוטונס -137 / 121 956
bacuss ATHENA 5** טאוטונס -138 / 123 926
bacuss ATHENA 6*** טאוטונס -137 / 123 1002
bacuss Godzilla 2 טאוטונס -133 / 123 960
bacuss Gold Mountain* טאוטונס -132 / 123 938
bacuss Playa de las vacas** טאוטונס -130 / 123 1017
bacuss ATHENA 7 ** טאוטונס -137 / 122 975
bacuss Godzilla* טאוטונס -133 / 122 1007
bacuss Playa de los Locos טאוטונס -132 / 122 1000
bacuss Playa del cura טאוטונס -131 / 122 1012
bacuss athena 19 טאוטונס -130 / 122 517
bacuss maximus 4 טאוטונס -129 / 121 572
bacuss athena 28 טאוטונס -125 / 121 898
bacuss Goliath 2 טאוטונס -138 / 120 1000
bacuss athena 27 טאוטונס -125 / 119 951
bacuss athena 25 טאוטונס -126 / 119 1008
bacuss athena24 טאוטונס -127 / 119 976
bacuss le commencement טאוטונס -216 / 143 864
bacuss Triniton טאוטונס -120 / 130 1000
bacuss athena23 טאוטונס -127 / 120 884
bacuss maximus 0 טאוטונס -148 / 129 1026
bacuss Triniton 2 טאוטונס -120 / 129 969
bacuss ATHENA 3** טאוטונס -144 / 126 1059
bacuss athena 26 טאוטונס -125 / 120 1006
bacuss Hugo 2 טאוטונס -123 / 125 882
bacuss ATHENA 21 טאוטונס -126 / 120 848
bacuss maximus 1 טאוטונס -128 / 120 1024
bacuss Hugo*** טאוטונס -122 / 125 962
bacuss Godzilla 3 טאוטונס -134 / 120 986
bacuss athena 22 טאוטונס -127 / 122 1005
bacuss merci angel 6 טאוטונס -145 / 104 715
bacuss SturmV9964 טאוטונס -148 / 110 653
bacuss merci angel 4 טאוטונס -143 / 105 735
bacuss merci angel 2 טאוטונס -144 / 108 977
bacuss merci angel 5 טאוטונס -142 / 105 673
bacuss divinity טאוטונס -218 / 144 317
bacuss merci angel 3 טאוטונס -144 / 109 804
bacuss merci angel טאוטונס -144 / 107 950
bacuss merci angel 8 טאוטונס -147 / 110 702
bacuss ATHENA 9 טאוטונס -139 / 123 982
bacuss merci angel 1 טאוטונס -143 / 108 873
bacuss merci angel 7 טאוטונס -144 / 104 658
Bainwa 1.1Savio גאולס -31 / 152 867
Bainwa 1.2X Japan גאולס -23 / 131 1062
Bainwa 1.Xandria גאולס -22 / 131 1000
Bainwa 1.Yngwie גאולס -21 / 131 1028
Bainwa 1.2Kamal גאולס -20 / 131 1056
Bainwa 1.1Alonso גאולס -26 / 153 1046
Bainwa 1.Gamma Ray גאולס -29 / 127 1021
Bainwa 1.1Cavenaghi גאולס -27 / 153 1094
Bainwa 1.2Loudblast גאולס -19 / 126 1049
Bainwa 1.Lacuna גאולס -20 / 126 1030
Bainwa 1.1Jurietti גאולס -23 / 152 1062
Bainwa 1.0Marange גאולס -9 / 132 923
Bainwa 1.0Baysse גאולס -10 / 132 1076
Bainwa 1.Trust גאולס -22 / 132 1062
Bainwa 3.Smicer גאולס -30 / 135 969
Bainwa 1.1Brmc גאולס -23 / 151 1057
Bainwa 1.1Blanc גאולס -32 / 151 626
Bainwa 1.2Windir גאולס -22 / 123 1028
Bainwa 1.2Gun Barrel גאולס -20 / 132 1052
Bainwa 1.2Candlemass גאולס -19 / 132 1020
Bainwa 1.2Pantera גאולס -18 / 132 1073
Bainwa 1.2Europe גאולס -17 / 132 1026
Bainwa 1.Wasp גאולס -21 / 132 1000
Bainwa 1.2Manowar גאולס -16 / 132 1069
Bainwa 1.Judas Priest גאולס -23 / 124 1016
Bainwa 1.2Black גאולס -17 / 133 854
Bainwa 1.0Jussie גאולס -11 / 132 905
Bainwa 1.Accept גאולס -21 / 126 1073
Bainwa 1.0Perruchini גאולס -54 / 153 1063
Bainwa 1.0Planus גאולס -55 / 153 1028
Bainwa 1.Isturiale גאולס -22 / 129 1062
Bainwa 1.2Yes גאולס -23 / 129 1073
Bainwa 1.2Hammerfall גאולס -24 / 129 1032
Bainwa 1.2Royal Hunt גאולס -18 / 131 1067
Bainwa 1.2Queensryche גאולס -17 / 131 1057
Bainwa 1.Running גאולס -16 / 131 827
Bainwa 1.0Henrique גאולס -11 / 131 1034
Bainwa 1.2Overkill גאולס -16 / 130 1057
Bainwa 1.Blind גאולס -19 / 130 1037
Bainwa 1.Def Kingtito גאולס -20 / 130 1045
Bainwa 1.Zonata גאולס -21 / 130 1060
Bainwa 1.Udo גאולס -22 / 130 1062
Bainwa 1.2Zull גאולס -23 / 130 1062
Bainwa 1.Motorhead גאולס -21 / 129 1078
Bainwa 1.2Jetro גאולס -20 / 129 1054
Bainwa 1.Edguy Kingdom גאולס -19 / 131 1068
Bainwa 1.0Wendel גאולס -56 / 153 937
Bainwa 1.0Alex גאולס -12 / 131 837
Bainwa 1.2Arcturus גאולס -18 / 127 802
Bainwa 1.2Upsilon גאולס -19 / 127 1049
Bainwa 1.Freedom Tito גאולס -20 / 127 1005
Bainwa 1.Ossian גאולס -21 / 127 1073
Bainwa 1.2Sortilège גאולס -22 / 127 1078
Bainwa 1.2TMG גאולס -23 / 127 1073
Bainwa 1.Kreator גאולס -26 / 127 1073
Bainwa 1.2None גאולס -16 / 128 1067
Bainwa 1.Children of Bodom גאולס -19 / 128 1073
Bainwa 1.Helloween גאולס -21 / 128 1071
Bainwa 1.Nightwish גאולס -22 / 128 1073
Bainwa 1.2Venom גאולס -24 / 130 1060
Bainwa 1.Viper גאולס -21 / 133 1016
Bainwa 1.1Beto גאולס -35 / 143 888
Bainwa 3.Xi גאולס -41 / 138 1057
Bainwa 3.Youssef גאולס -39 / 138 1057
Bainwa 2.Guardian גאולס -213 / 137 1047
Bainwa 1.Queen גאולס -21 / 134 1073
Bainwa 3.Zum גאולס -40 / 137 1050
Bainwa 1.2Iron גאולס -17 / 135 769
Bainwa 1.2Falconer גאולס -20 / 128 1043
Bainwa 1.1Dropsy גאולס -25 / 154 1014
Bainwa 3.Wuther גאולס -31 / 134 1053
Bainwa 3.Obertan גאולס -30 / 134 605
Bainwa 2.Jemmali גאולס -211 / 140 695
Bainwa 1.Proxess גאולס -22 / 134 1004
Bainwa 1.2Dreamtale גאולס -20 / 133 989
Bainwa 2.Rage גאולס -212 / 140 851
Bainwa 2.Awacks גאולס -211 / 141 975
Bainwa 2.Backlash גאולס -212 / 141 1047
Bainwa 2.Heaven גאולס -214 / 141 1055
Bainwa 1.2Airborn גאולס -18 / 133 595
Bainwa 1.Sonata גאולס -22 / 133 1062
Blackman 24 גאולס 221 / 175 861
Blackman °14 גאולס -48 / 202 963
Blackman 5 גאולס 220 / 175 1004
Blackman °26 גאולס -48 / 185 832
Blackman 38 גאולס -37 / 242 98
Blackman °31 גאולס -51 / 228 638
Blackman 19 גאולס 244 / 177 936
Blackman 17 גאולס 244 / 178 961
Blackman 34 גאולס 242 / 181 531
Blackman 15 גאולס -50 / 231 967
Blackman 30 גאולס 245 / 181 675
Blackman 9 גאולס 246 / 181 983
Blackman 8 גאולס -51 / 229 988
Blackman °21 גאולס -50 / 189 873
Blackman °07 גאולס -46 / 204 993
Blackman °27 גאולס -43 / 214 793
Blackman °12 גאולס -41 / 212 972
Blackman °32 גאולס -66 / 211 598
Blackman °13 גאולס -49 / 209 972
Blackman °03 גאולס -45 / 210 1024
Blackman °06 גאולס -50 / 209 996
Blackman °01 גאולס -59 / 207 1050
Blackman °23 גאולס -65 / 211 858
Blackman °16 גאולס -54 / 210 952
Blackman °10 גאולס -58 / 211 979
Blackman °18 גאולס -67 / 209 942
Blackman °04 גאולס -48 / 207 1009
Blackman 39 גאולס 221 / 172 655
Blackman °02 גאולס -41 / 210 1036
Blackman °37 גאולס -61 / 204 406
Blackman 28 גאולס 218 / 174 714
Blackman 22 גאולס 220 / 174 871
Blackman °33 גאולס -54 / 211 562
Blackman °36 גאולס -49 / 210 417
Blackman °11 גאולס -40 / 211 980
Blackman °20 גאולס -39 / 211 883
Blackman 25 גאולס -65 / 213 838
Blackman °35 גאולס -52 / 212 462
Blackman °29 גאולס -48 / 212 685
Black_Hawk la bande a TiTi גאולס 233 / 63 315
Black_Hawk : גאולס 237 / 46 847
Black_Hawk 38. VILLAGE DE LEKMA גאולס -21 / 84 448
Black_Hawk la bande a Beep Beep גאולס 236 / 49 718
Black_Hawk la bande a Dazzy גאולס 250 / 133 675
Black_Hawk Imperiµm גאולס 243 / 44 678
Black_Hawk la bande a Jerry גאולס 248 / 132 217
Black_Hawk la bande a Winny גאולס 248 / 130 297
Black_Hawk E.Le Ranch Lon-Lon גאולס 235 / 51 975
Black_Hawk 1 - Technoland גאולס 239 / 44 796
Black_Hawk la bande a Pingui גאולס 236 / 51 760
Black_Hawk Tu coque mi fili גאולס -83 / 3 932
Black_Hawk 106 . CAVALIERS 2 גאולס -86 / 19 946
Black_Hawk la bande des mamies גאולס -89 / 13 801
Black_Hawk la bande a BuGs גאולס -86 / 1 850
Black_Hawk Rabat גאולס -69 / 10 651
Black_Hawk la bande des papies גאולס -90 / 13 969
Black_Hawk la bande a betty גאולס -85 / 5 777
Black_Hawk la bande a Daffy גאולס -85 / 2 836
Black_Hawk Edil גאולס -84 / 3 990
Black_Hawk Boulgourville* גאולס -85 / 3 1037
Black_Hawk la bande a duplo גאולס -87 / 3 536
Black_Hawk la bande a pluto גאולס -66 / 7 122
Black_Hawk Ornamentium גאולס -86 / 3 936
Black_Hawk la bande a Dumbo גאולס -81 / -6 911
Black_Hawk Marrakech גאולס -60 / 0 829
Black_Hawk 1-1 CraGManTel גאולס -63 / 9 1094
Black_Hawk 1-1 VaKovaR גאולס -66 / 9 1079
Black_Hawk la bande a mickey גאולס -194 / 22 194
Black_Hawk Oblivion גאולס -84 / 4 978
Black_Hawk Minas Thierith גאולס -85 / 4 1049
Black_Hawk 109 . PHAL 1 גאולס -83 / 20 904
Black_Hawk la bande a buenno גאולס -86 / 2 881
bobcricket U.A Bap1 גאולס -96 / 17 913
bobcricket N. Legend גאולס -72 / 34 967
bobcricket C1. Dragon Squale גאולס -68 / 38 818
bobcricket U.A BaP² גאולס -95 / 15 1019
bobcricket *. Ngok_Ninja_Corse² גאולס -73 / 34 966
bobcricket L1. Millénium* גאולס -65 / 21 901
bobcricket D1. Abyss גאולס -76 / 35 968
bobcricket D2. Scuba Abyss גאולס -76 / 36 984
bobcricket O. Organa גאולס -27 / 24 950
bobcricket J. Mystery** גאולס -73 / 39 942
bobcricket C4.bruyeres fanfanf גאולס -68 / 39 501
bobcricket M. Terre sacrée גאולס -70 / 39 772
bobcricket 8A. Hodus גאולס -80 / 39 928
bobcricket D3. Palawan Abyss גאולס -76 / 37 971
bobcricket P. Bubbles* גאולס -55 / 38 831
bobcricket 3B. Mystic Indian גאולס -85 / 49 935
bobcricket 7A. Draconis גאולס -84 / 41 936
bobcricket 6. Nova** גאולס -60 / 63 930
bobcricket U. Vangelis גאולס -97 / 58 844
bobcricket 9. Altais גאולס -89 / 56 779
bobcricket L2. Alliance Milleni גאולס -65 / 41 938
bobcricket C2. Evolution Squale גאולס -68 / 40 848
bobcricket 7C. Gamma Draconis גאולס -84 / 49 482
bobcricket 1A. Spirale גאולס -86 / 51 925
bobcricket 7D. Tuban Draconis גאולס -84 / 50 501
bobcricket 5. Zone d Ombres גאולס -83 / 50 952
bobcricket *. Ngok_Ninja_Corse גאולס -75 / 40 874
bobcricket 2D. Magic Tribal** גאולס -82 / 57 656
bobcricket 2C. Excel Tribal גאולס -82 / 50 984
bobcricket B2. Aribeth גאולס -78 / 50 760
bobcricket V. Ocean Indien גאולס -160 / 147 522
bobcricket S. Lancelot III גאולס -99 / 57 642
bobcricket W. L Aigle Noir גאולס -162 / 146 534
bobcricket T. Général Willax גאולס -98 / 60 956
bobcricket 4A. Divin גאולס -87 / 51 988
bobcricket X. Moutmout** גאולס -161 / 145 887
bobcricket Z1. Edoras גאולס -56 / 50 725
bobcricket 8B. Hodus² גאולס -80 / 49 862
bobcricket B1. Sobiesky גאולס -78 / 51 915
bobcricket H2. Sublime Athena גאולס -49 / 42 742
bobcricket 3A. Mystic גאולס -85 / 43 967
bobcricket 3D. Mystic Mountain גאולס -85 / 53 968
bobcricket Q. The_ Legolas גאולס -79 / 47 956
bobcricket Y. Tetra Nova גאולס -71 / 47 917
bobcricket 7F. Edasich Draconis גאולס -84 / 53 400
bobcricket 2B. Art Tribal* גאולס -82 / 44 955
bobcricket D4. Baikal Abyss גאולס -76 / 61 975
bobcricket *. Pour Tony GB גאולס -64 / 43 858
bobcricket 2A. Tribal גאולס -82 / 43 952
bobcricket 3E. Mystic River גאולס -85 / 54 988
bobcricket K. Le Génome** גאולס -58 / 46 930
bobcricket L3. MillBug גאולס -65 / 46 870
bobcricket 1D. Dark Spirale גאולס -86 / 54 1050
bobcricket I1. Galiléo Project גאולס -50 / 65 1008
bobcricket R. Eponarix גאולס -81 / 46 925
bobcricket G. Themis גאולס -54 / 74 972
bobcricket F. Arcanes* גאולס -53 / 74 669
bobcricket 3C. Mystic Amazone גאולס -85 / 52 957
bobcricket 1C. Tatoo Spirale גאולס -86 / 53 1009
bobcricket 7G. Dzéta Draconis גאולס -84 / 56 977
bobcricket 7B. Alpha Draconis גאולס -84 / 46 972
bobcricket 7E. Eltanin Draconis גאולס -84 / 52 439
bobcricket A. Rastaban גאולס -88 / 56 922
bobcricket H1. Discovery Athena גאולס -49 / 63 867
bobcricket 1B. Divine Spirale גאולס -86 / 52 940
bobcricket I2. Dark Project גאולס -50 / 68 1040
bobcricket 4B. Codex Divin גאולס -87 / 52 380
bobcricket 4C. Blender Divin גאולס -87 / 53 936
bobcricket C3. Deania Squale גאולס -68 / 53 743
bolognus NE-15. Olympe N רומאים 64 / 69 811
bolognus NO-B2. Tijuana רומאים -73 / 76 1070
bolognus NO-C1. Olympe N רומאים -82 / 91 411
bolognus NO-B1. Olympe N רומאים -77 / 76 171
bolognus NO-C1. Olympe N רומאים -81 / 91 570
bolognus NO-A1. Olympe רומאים -73 / 85 1014
bolognus NO-C1. Olympe רומאים -80 / 93 1061
bolognus NO-A1. Puebla רומאים -75 / 84 1052
bolognus NO-A2. Olympe N רומאים -78 / 92 76
bolognus NO-C1. Olympe רומאים -81 / 92 809
bolognus NO-A2. Olympe רומאים -79 / 84 1068
bolognus NO-A1. Oaxaca רומאים -75 / 85 1056
bolognus NO-B1. Olympe N רומאים -76 / 81 141
bolognus NO-C1. Olympe רומאים -82 / 92 874
bolognus NO-B2. Olympe N רומאים -74 / 76 846
bolognus NO-C1. Olympe N רומאים -80 / 92 834
bolognus NO-B1. Olympe רומאים -74 / 81 1094
bolognus NO-A1. Olympe רומאים -72 / 85 835
bolognus NE-22. Olympe N רומאים 65 / 67 161
bolognus NO-B2. Olympe רומאים -71 / 77 1094
bolognus Nouveau village רומאים -78 / 95 9
bolognus NE-18. Olympe N רומאים 68 / 67 753
bolognus NO-A1. Olympe רומאים -75 / 83 1094
bolognus NE-20. Olympe N רומאים 69 / 67 604
bolognus NE-10. Olympe רומאים 67 / 69 1032
bolognus NE-11. Olympe רומאים 68 / 69 1056
bolognus NO-D1. Olympe N רומאים -140 / 142 24
bolognus NO-D1. Olympe N רומאים -141 / 142 32
bolognus NO-D1. Olympe N רומאים -142 / 142 30
bolognus NE-03. Olympe רומאים 64 / 67 1064
bolognus NO-C1. Olympe רומאים -81 / 93 863
bolognus NO-B1. Olympe N רומאים -77 / 81 144
bolognus NO-A1. Toluca רומאים -73 / 84 1054
bolognus NO-A2. Aguascaliente רומאים -82 / 81 1099
bolognus NO-B1. Saltillo רומאים -77 / 77 1062
bolognus NO-C1. Olympe רומאים -82 / 93 915
bolognus NO-C1. Olympe רומאים -81 / 94 938
bolognus NO-C1. Olympe רומאים -82 / 94 1073
bolognus NE-01. Olympe רומאים 65 / 69 1087
bolognus NO-B1. Olympe N רומאים -76 / 77 270
bolognus NE-07. Olympe רומאים 66 / 69 1073
bolognus NO-A2. Olympe רומאים -80 / 87 863
bolognus NE-21. Olympe N רומאים 69 / 69 199
bolognus NO-A1. Mexico רומאים -76 / 85 1035
bolognus NO-B2. La Paz רומאים -72 / 78 1073
bolognus NE-14. Olympe רומאים 68 / 70 842
bolognus NO-B1. Olympe N רומאים -76 / 78 544
bolognus NE-08. Olympe רומאים 67 / 70 1073
bolognus NE-05. Olympe רומאים 66 / 70 1047
bolognus NE-02. Olympe רומאים 64 / 70 1064
bolognus NO-B1. Olympe N רומאים -76 / 79 573
bolognus NO-B1. Olympe רומאים -77 / 79 1046
bolognus NO-A1. Olympe N רומאים -74 / 84 132
bolognus NO-C1. Olympe N רומאים -80 / 90 260
bolognus NO-B1. Olympe N רומאים -76 / 80 682
bolognus NO-B1. Pachuca רומאים -77 / 80 1057
bolognus NO-A1. Olympe N רומאים -73 / 87 686
bolognus NO-A1. Olympe N רומאים -74 / 87 698
bolognus NO-A2. Culiacan רומאים -78 / 89 1054
bolognus NO-C1. Olympe N רומאים -80 / 89 255
bolognus NO-A2. Veracruz רומאים -78 / 88 1073
bolognus NO-B2. Morelia רומאים -73 / 75 1062
bolognus NO-B1. Teotihuacán רומאים -77 / 78 1079
bolognus NO-B1. Olympe רומאים -78 / 78 880
bolognus NO-A2. Cancun רומאים -78 / 87 1073
bolognus NO-A2. Mérida רומאים -77 / 87 1085
bolognus NE-23. Olympe N רומאים 65 / 68 146
bolognus NE-16. Olympe N רומאים 67 / 68 786
bolognus NE-17. Olympe N רומאים 68 / 68 797
bolognus NO-C1. Olympe N רומאים -81 / 90 263
bolognus NO-A2 Guadalupe רומאים -79 / 86 1073
bolognus NE-12. Olympe רומאים 67 / 71 1055
bolognus NE-13. Olympe רומאים 68 / 71 990
bolognus NO-A2. Acapulco רומאים -78 / 85 1050
bolognus NO-A2. Guadalajara רומאים -79 / 85 1094
bolognus NE-19. Olympe N רומאים 61 / 71 729
bolognus NO-C1. Olympe N רומאים -80 / 91 430
bolognus NE-09. Olympe רומאים 64 / 71 1051
bolognus NE-04. Olympe רומאים 66 / 71 1059
bolognus NE-06. Olympe רומאים 65 / 71 1073
bolognus NO-A2. Chihuahua רומאים -78 / 91 1088
bolognus NO-A1. Monterrey רומאים -76 / 84 1059
bolognus NO-A1. Olympe N רומאים -73 / 86 786
bolognus NO-C1. Olympe N רומאים -82 / 90 274
bolognus NO-A1. Atlixco רומאים -75 / 86 1043
bolognus NO-A2. Cholula רומאים -78 / 90 900
bolognus NO-A1. Olympe רומאים -74 / 86 861
Caius Marcellus b. Laudanum רומאים 75 / 42 953
Caius Marcellus a2. Lile רומאים 60 / 40 1049
Caius Marcellus b. PetitBonum רומאים 75 / 45 1040
Caius Marcellus b. Saqqara רומאים 76 / 51 1050
Caius Marcellus c. Mont Li רומאים 83 / 55 957
Caius Marcellus b. Hattousa רומאים 74 / 42 953
Caius Marcellus a. Prospection רומאים 84 / 18 396
Caius Marcellus a1. Waterloo רומאים 101 / 0 1029
Caius Marcellus a. Babaorum רומאים 83 / 18 985
Caius Marcellus a3. Pazyryk רומאים 67 / 20 1067
Caius Marcellus a. Bruges רומאים 82 / 19 841
Caius Marcellus a. Babylone רומאים 83 / 19 904
Caius Marcellus a. Massalia רומאים 84 / 19 970
Caius Marcellus a. Amarna רומאים 85 / 19 1037
Caius Marcellus a1. Fort Edwards רומאים 94 / 0 1042
Caius Marcellus a1. Overlord רומאים 93 / -1 1103
Caius Marcellus a1. Fort Carrillon רומאים 93 / 0 762
Caius Marcellus a1. Fort Péninsule רומאים 93 / -2 1084
Caius Marcellus a. Jéricho רומאים 85 / 18 949
Caius Marcellus a1. Rio רומאים 104 / 3 960
Caius Marcellus a1. Cologne רומאים 85 / -1 928
Caius Marcellus a1. Manille רומאים 86 / -1 848
Caius Marcellus a. Leipzig רומאים 98 / 14 1001
Caius Marcellus a1. Eloranta רומאים 101 / 3 738
Caius Marcellus a1. Mari רומאים 88 / 3 1045
Caius Marcellus Tunis רומאים 51 / -1 833
Caius Marcellus a1. Camelot רומאים 103 / 3 726
Caius Marcellus a. Suse רומאים 92 / 14 1052
Caius Marcellus Cyteen רומאים 80 / -9 878
Caius Marcellus a1. Cnossos רומאים 85 / 3 966
Caius Marcellus a. La Heuneburg רומאים 83 / 20 1014
Caius Marcellus a2. Laeken רומאים 57 / 28 954
Caius Marcellus a1. Tikal רומאים 84 / 0 949
Caius Marcellus a1. Manchester רומאים 89 / 2 902
Caius Marcellus a. Chanchàn רומאים 88 / 20 992
Caius Marcellus a1. Fort Wiliam-Henr רומאים 92 / 2 938
Caius Marcellus a1. Fort Sedgwick רומאים 93 / 2 925
Caius Marcellus a1. Flemish Cap רומאים 102 / -3 648
Caius Marcellus a2. Qumran רומאים 64 / 32 976
Caius Marcellus a1. Louisbourg רומאים 94 / 2 959
Caius Marcellus a. Tarquinia רומאים 86 / 15 1035
Caius Marcellus a. Désiré רומאים 76 / 20 1045
Caius Marcellus a1. Austerlitz רומאים 105 / 4 1016
Caius Marcellus a. Impérium רומאים 85 / 15 918
Caius Marcellus a1. Fort Albany רומאים 94 / 1 835
Caius Marcellus a1. Stadaconné רומאים 93 / 1 1052
Caius Marcellus a1. New Milford רומאים 88 / 2 908
Caius Marcellus a1. Olympie רומאים 83 / 2 925
Caius Marcellus Majidoor רומאים 81 / -8 971
Caius Marcellus a. Ninive רומאים 84 / 20 978
Caius Marcellus b. Aquarium רומאים 74 / 30 1040
Caius Marcellus a1. La Huronie רומאים 94 / -3 911
Caius Marcellus a3. Tenochtitlan רומאים 61 / 18 970
Caius Marcellus a. Romulia רומאים 85 / 20 898
Caius Marcellus a2. Pompei רומאים 61 / 33 1028
Caius Marcellus a2. Our רומאים 63 / 33 935
Caius Marcellus a2. Qadesh רומאים 64 / 33 887
Caius Marcellus a. Clamedhyum רומאים 86 / 20 926
Caius Marcellus a1. Cloridorme רומאים 95 / -3 1041
Caius Marcellus a. CiTruM רומאים 87 / 20 1030
Caius Marcellus a2. Délos רומאים 61 / 31 728
Caius Marcellus a3. Persépolis רומאים 67 / 15 1028
Caius Marcellus a3. Harappa רומאים 71 / 13 1044
Caius Marcellus a. Pataliputra רומאים 94 / 24 908
Caius Marcellus a. Farthen Dur רומאים 76 / 16 955
Caius Marcellus a1. New Mission רומאים 88 / 9 859
Caius Marcellus a1. Col de Lotz רומאים 93 / 8 897
Caius Marcellus a. Pétra רומאים 85 / 11 1060
Caius Marcellus a. Éphèse רומאים 81 / 11 1057
Caius Marcellus a1. Mureybet רומאים 74 / 5 1046
Caius Marcellus a1. Jonquière רומאים 95 / 0 1015
Caius Marcellus a1. Tombouctou רומאים 79 / 5 917
Caius Marcellus a1. New Jersey רומאים 89 / 8 938
Caius Marcellus a1. Carthage רומאים 85 / 5 996
Caius Marcellus a3. Anyang רומאים 62 / 25 1073
Caius Marcellus a. Pueblo Bonito רומאים 96 / 25 993
Caius Marcellus a1. Sipàn רומאים 84 / 6 983
Caius Marcellus a11. Alexandrie רומאים 102 / 10 979
Caius Marcellus a. Troie רומאים 86 / 22 919
Caius Marcellus a1. baby sucette רומאים 85 / 7 764
Caius Marcellus a. Nemrut Dag רומאים 94 / 22 803
Caius Marcellus a2. Macédonie רומאים 60 / 38 926
Caius Marcellus Terres Divines רומאים 45 / 7 1038
Caius Marcellus a. Grenadium רומאים 88 / 17 934
Caius Marcellus a. Cénatorium רומאים 83 / 17 989
Caius Marcellus a1. Constantinople רומאים 86 / 6 996
Caius Marcellus a1. Perfection רומאים 82 / 6 834
Caius Marcellus a. Lima רומאים 77 / 16 1114
Caius Marcellus a1. Changan רומאים 86 / 5 904
Caius Marcellus a1. Mendoza רומאים 88 / 5 901
Caius Marcellus a1. Mouscou רומאים 102 / 5 997
Caius Marcellus a1. New Rochelle רומאים 84 / 4 939
Caius Marcellus a1. Mycènes רומאים 85 / 4 1017
Caius Marcellus Hochelaga רומאים 81 / -16 941
Caius Marcellus a1. Calcuta רומאים 88 / 4 894
Caius Marcellus a1. Fort-Orange רומאים 90 / 4 859
Caius Marcellus a1. St-Bourg רומאים 103 / 4 973
Caius Marcellus a. Ife רומאים 84 / 27 1018
Caius Marcellus Terre inculte רומאים 79 / -6 833
Caius Marcellus a2. Çatal Höyük רומאים 63 / 34 839
Caius Marcellus a. Milet רומאים 82 / 12 1073
Caius Marcellus a. Bruxelles רומאים 83 / 21 827
Caius Marcellus a1. New Town רומאים 88 / 8 854
Caius Marcellus a. Ougarit רומאים 75 / 21 1020
Caius Marcellus a. Le Caire רומאים 89 / 26 1047
Caius Marcellus a1. Marengo רומאים 106 / 5 959
Caius Marcellus a3. Hatra רומאים 63 / 26 1011
Caius Marcellus a2. Louxor רומאים 59 / 35 803
Caius Marcellus a. Rome רומאים 92 / 23 939
Caius Marcellus a3. Sparte רומאים 64 / 26 948
César Angelus DL - 05. Jaluse רומאים 46 / 135 918
César Angelus VE - 08. Valenvaryon רומאים 47 / 136 777
César Angelus OCa - 07. Manthène רומאים 41 / 135 883
César Angelus DP - 17. Poustagniac רומאים 38 / 127 874
César Angelus DL - 06. Sucre רומאים 41 / 136 909
César Angelus DP - 09. Anaïtia רומאים 45 / 134 806
César Angelus DL - 12. Gauldranie רומאים 41 / 134 719
César Angelus OP - 01. Arbèles רומאים 42 / 139 849
César Angelus DP - 29. Aerith רומאים 14 / 137 976
César Angelus VR - 04. Execre רומאים 42 / 137 957
César Angelus DP - 02. Dras-Deloïs רומאים 44 / 140 977
César Angelus DP - 03. Despre רומאים 43 / 140 911
César Angelus VR - 26. Palenthe רומאים 41 / 140 828
César Angelus DP - 10. Vénymia רומאים 49 / 137 828
César Angelus D - Lys Noir Memory רומאים 53 / 125 1226
César Angelus DL - 11. Esisthym רומאים 48 / 135 764
César Angelus VR - 37.Axinelle רומאים 42 / 138 162
César Angelus VR - 25. Callantès רומאים 39 / 138 991
César Angelus VR - 27. Anaïtia II רומאים 35 / 144 916
César Angelus VR-41.Aux Andouilles רומאים 33 / 144 614
César Angelus VR - 36. Anaïtia III רומאים 21 / 144 1105
César Angelus VR - 34. Amadeous רומאים 33 / 186 559
César Angelus OC - 16. Port Ébène רומאים 35 / 145 895
César Angelus OC - 32. Viviane רומאים 33 / 185 939
César Angelus VR - 35. Decatheron רומאים 36 / 184 939
César Angelus VR - 21. Lara רומאים 52 / 244 583
César Angelus DP - 39. Fabilus רומאים 75 / 182 823
César Angelus DP - 40. Amaryllis רומאים 75 / 181 629
César Angelus VR - 22. Delia רומאים 53 / 244 595
César Angelus VR - 20. Locres רומאים 51 / 243 583
César Angelus OS - 18. Nila רומאים 52 / 243 632
César Angelus DL - 23. Variance רומאים 60 / 150 899
César Angelus DL - 38. Chrysélis רומאים 79 / 198 813
clairval 84 * Odessa גאולס -46 / 75 761
clairval 96 * גאולס -158 / 78 783
clairval 93 * גאולס -157 / 78 813
clairval 20 * Narnia גאולס -48 / 75 846
clairval 30 * Chui là !! גאולס -211 / 157 736
clairval 36 * Chui encore là גאולס -209 / 157 857
clairval 74 * Atlantica גאולס -208 / 157 820
clairval 71 * Providencia גאולס -39 / 81 871
clairval 80 * Térabithia גאולס -45 / 71 779
clairval 43 * Aventura גאולס -37 / 60 762
clairval * 115 גאולס -157 / 237 913
clairval 55 * Vrishabha גאולס -47 / 75 1004
clairval 18 * Proteina גאולס -44 / 71 809
clairval 21 * Volpina גאולס -36 / 69 834
clairval 75 * Supernova גאולס -211 / 158 812
clairval 10 * Shayanna גאולס -34 / 75 776
clairval 92 * גאולס -158 / 77 813
clairval 94 * גאולס -159 / 78 793
clairval 05 * Lutécia גאולס -32 / 75 804
clairval 11 * Xéna גאולס -21 / 75 795
clairval 79 * Alaska גאולס -208 / 156 773
clairval 26 * Toundra גאולס -36 / 63 910
clairval 50 * Sierra גאולס -50 / 70 805
clairval 01 * Alésia גאולס -32 / 78 928
clairval 58 * Simha גאולס -44 / 61 906
clairval 47 * Nirvana גאולס -53 / 69 824
clairval 76 * Sahara גאולס -210 / 155 835
clairval 23 * Nausicaa גאולס -44 / 70 835
clairval 57 * Kataka גאולס -53 / 79 737
clairval 25 * Alwena גאולס -33 / 76 789
clairval 85 * Sofia גאולס -48 / 76 784
clairval 54 * Mesha גאולס -45 / 56 871
clairval 72 * Antartica גאולס -36 / 64 851
clairval 86 * Calcutta גאולס -47 / 76 792
clairval 56 * Mithuna גאולס -46 / 76 960
clairval 46 * Augusta גאולס -52 / 69 848
clairval 64 * Mina גאולס -51 / 70 887
clairval 33 * Athéna גאולס -28 / 67 825
clairval 37 * Chui tjrs là ! גאולס -209 / 155 689
clairval 42 * Azura גאולס -31 / 69 739
clairval 77 * Makara גאולס -208 / 155 804
clairval 87 * Jakarta גאולס -158 / 75 792
clairval 91 * גאולס -158 / 76 813
clairval 95 * גאולס -159 / 75 793
clairval 90 * Divina גאולס -160 / 75 830
clairval 31 * Venezia גאולס -31 / 67 838
clairval 48 * Africa גאולס -44 / 69 896
clairval * 104 גאולס -51 / 63 1014
clairval 63 * Kumbha גאולס -52 / 67 823
clairval 49 * Fantasia גאולס -45 / 69 821
clairval 70 * Félicita גאולס -23 / 76 648
clairval 78 * Vrischita גאולס -209 / 160 816
clairval * 106 גאולס -53 / 64 965
clairval 14 * Kailia גאולס -29 / 74 776
clairval 60 * Tula גאולס -47 / 74 803
clairval 22 * Soliana גאולס -49 / 74 878
clairval 99 * גאולס -162 / 80 799
clairval 19 * Ashura גאולס -42 / 72 826
clairval 97 * גאולס -161 / 80 785
clairval 67 * Bora-Bora גאולס -46 / 59 829
clairval 89 * Héra גאולס -160 / 80 813
clairval 38 * Harmonia גאולס -33 / 72 838
clairval * 117 גאולס -155 / 246 539
clairval * 118 גאולס -154 / 246 624
clairval 07 * Parsia גאולס -33 / 82 773
clairval 24 * Thalhya גאולס -41 / 72 826
clairval 98 * גאולס -161 / 81 785
clairval * 102 גאולס -159 / 81 783
clairval 16 * Symphonia גאולס -33 / 66 791
clairval 04 * Gloria גאולס -32 / 77 881
clairval 09 * Victoria גאולס -38 / 77 774
clairval 51 * Névada גאולס -49 / 66 820
clairval 53 * Véga גאולס -48 / 58 872
clairval * 103 גאולס -45 / 66 1041
clairval 73 * Olora גאולס -28 / 73 866
clairval 35 * Charka גאולס -46 / 73 1006
clairval 29 * Dourya גאולס -51 / 72 825
clairval 83 * Bratislava גאולס -49 / 72 722
clairval 81 * Karma גאולס -47 / 72 788
clairval 12 * Zelda גאולס -43 / 72 780
clairval * 101 גאולס -159 / 82 783
clairval * 113 גאולס -157 / 239 883
clairval 32 * Samata גאולס -34 / 79 826
clairval * 116 גאולס -158 / 237 907
clairval * 105 גאולס -51 / 62 1022
clairval 06 * Miléna גאולס -32 / 83 776
clairval 59 * Kanya גאולס -46 / 62 982
clairval * 100 גאולס -163 / 79 787
clairval * 114 גאולס -157 / 238 774
clairval 65 * Titania גאולס -46 / 57 792
clairval 34 * Forza גאולס -37 / 62 792
clairval 45 * Chui par là !! גאולס -156 / 241 805
clairval 82 * Salsa גאולס -156 / 240 746
clairval 03 * Exodia גאולס -32 / 80 830
clairval 02 * Espéranza גאולס -33 / 79 831
clairval 17 * Meewha גאולס -46 / 71 844
clairval 40 * Océania גאולס -61 / 74 892
clairval 13 * Hamtara גאולס -40 / 80 780
clairval 52 * Luna גאולס -48 / 57 863
clairval 88 * Larissa גאולס -160 / 74 785
clairval * 110 גאולס -81 / 25 1038
clairval * 112 גאולס -79 / 27 1038
clairval * 108 גאולס -85 / 21 1039
clairval * 107 גאולס -84 / 21 1007
clairval * 111 גאולס -85 / 19 1063
clairval * 109 גאולס -86 / 20 1000
Conall 092-Yonghe gong גאולס -129 / 132 696
Conall 085-Kokyo גאולס -124 / 119 1064
Conall 024T-Ise shingu גאולס -148 / 153 1094
Conall 113-London tower גאולס -142 / 152 1082
Conall 109-Greenfield גאולס -143 / 152 1045
Conall 101-Liege גאולס -120 / 126 1095
Conall 086-Ulsan 5 גאולס -77 / 86 954
Conall 090-Gugong גאולס -124 / 125 754
Conall 102-Tower bridge גאולס -143 / 132 897
Conall 091-Tian an men גאולס -128 / 132 729
Conall 060T-Keyan גאולס -133 / 131 1083
Conall 114-Suizenji גאולס -144 / 151 1004
Conall 062T-Gion גאולס -150 / 151 1094
Conall 023T-Lansing גאולס -130 / 132 1094
Conall 065T-Nanjing גאולס -122 / 119 1094
Conall 087-Ise גאולס -131 / 132 967
Conall 097-Southsea גאולס -132 / 132 644
Conall 108-Greenwich גאולס -160 / 151 1028
Conall 074T-Heathrow גאולס -123 / 119 1115
Conall 111-Niagara גאולס -145 / 103 1068
Conall 080-Gunwarf גאולס -156 / 126 638
Conall 103-Gong גאולס -148 / 152 1075
Conall 121-OLYMPE גאולס -143 / 106 770
Conall 071T-Umeda גאולס -126 / 154 1094
Conall 122-wo shi faguoren גאולס -143 / 154 651
Conall 056T-Osaka גאולס -147 / 154 1056
Conall 104-Winchester גאולס -154 / 154 1080
Conall 011T-Kyoto גאולס -141 / 148 1094
Conall 116-Ginza גאולס -145 / 106 1085
Conall 100-Troy 3 גאולס -128 / 128 1111
Conall 052T-Westminster גאולס -156 / 128 1104
Conall 119-WENZHU גאולס -146 / 108 1020
Conall 105-Buckingham גאולס -143 / 157 1111
Conall 063T-Xiaoshan גאולס -155 / 158 1077
Conall 081-Bruxelles גאולס -133 / 130 984
Conall 006T-Portsmouth גאולס -135 / 130 1094
Conall 107-Thames גאולס -144 / 161 1074
Conall 118-CAL גאולס -146 / 106 1023
Conall 088-Wegimont גאולס -123 / 124 1080
Conall 120-DIVINITY גאולס -142 / 106 727
Conall 012T-Fukuoka גאולס -125 / 153 1094
Conall 115-Takeshimaya גאולס -141 / 153 979
Conall 112-Tokyo tower גאולס -142 / 153 1082
Conall 068T-Big ben גאולס -143 / 153 1062
Conall 106-Southampton גאולס -151 / 153 738
Conall 099-Troy 2 גאולס -128 / 127 1086
Conall 051T-Yu גאולס -153 / 130 1088
Conall 117-JAL גאולס -146 / 107 1045
Conall 084-Pontocho גאולס -130 / 146 1075
Conall 093-New koyo גאולס -123 / 142 742
Conall 082-ghibli museum גאולס -139 / 146 1079
Conall 096-Tsukiji גאולס -123 / 137 652
Conall 059T-Toronto גאולס -128 / 137 1056
Conall 025T-Saku גאולס -130 / 137 1083
Conall 003T-Shaoxing גאולס -138 / 146 1105
Conall 021T-Kumamoto גאולס -128 / 141 1088
Conall 046T-Yokohama גאולס -128 / 144 1078
Conall 007T-Dortmund גאולס -126 / 141 1094
Conall 069T-Saitama גאולס -124 / 142 1078
Conall 017T-Hangzhou גאולס -126 / 142 1089
Conall 020T-Mexico גאולס -127 / 142 1088
Conall 018T-Beijing גאולס -138 / 147 1089
Conall 037T-Chengde גאולס -127 / 136 1078
Conall 040T-Iga-Ueno גאולס -128 / 136 1078
Conall 008T-Kamakura גאולס -129 / 136 1094
Conall 075T-Shibuya גאולס -136 / 147 1078
Conall 044T-Shiraki גאולס -130 / 147 1078
Conall 001T-Salisbury גאולס -148 / 146 1115
Conall 077T-Yakushiji גאולס -141 / 146 948
Conall 058T-Nara גאולס -132 / 142 1056
Conall 029T-Koga-Ueno גאולס -130 / 143 1083
Conall 070T-Ulsan 3 גאולס -72 / 90 1094
Conall 013T-Detroit גאולס -128 / 140 1094
Conall 054T-Keqiao גאולס -124 / 139 1083
Conall 032T-Suzhou גאולס -127 / 139 1083
Conall 035T-Breda גאולס -125 / 140 1083
Conall 043T-Yufuin גאולס -128 / 139 1078
Conall 083-Mitaka גאולס -130 / 139 1064
Conall 015T-Londres גאולס -131 / 139 1094
Conall 079T-Xiangshan גאולס -133 / 139 959
Conall 050T-Asakusa גאולס -123 / 140 1083
Conall 041T-Badaling גאולס -130 / 140 1078
Conall 053T-Ueno גאולס -132 / 144 1083
Conall 038T-Aso גאולס -123 / 145 1078
Conall 094-Tian tan גאולס -123 / 141 685
Conall 078T-Ikkoma גאולס -141 / 145 959
Conall 031T-Gyeongju גאולס -132 / 145 1083
Conall 045T-Manchester גאולס -131 / 145 1078
Conall 036T-Nagoya גאולס -129 / 145 1081
Conall 034T-Kita-kyushu גאולס -124 / 138 1083
Conall 000-Tokyo גאולס -129 / 138 1038
Conall 010T-Jietai גאולס -130 / 138 1106
Conall 028T-Troy גאולס -124 / 145 1083
Conall 022T-Beppu גאולס -124 / 140 1088
Conall 027T-Ulsan 2 גאולס -77 / 88 1083
Conall 047T-Tong Li גאולס -136 / 148 1078
Conall 014T-Puebla גאולס -139 / 148 1094
Conall 067T-Wakamatsu גאולס -146 / 148 1094
Conall 055T-Shao Yao גאולס -130 / 134 1083
Conall 009T-Ulsan גאולס -75 / 88 1094
Conall 076T-Stonehenge גאולס -153 / 149 1089
Conall 042T-Tournai גאולס -131 / 134 1078
Conall 026T-Kawada גאולס -151 / 149 1083
Conall 064T-Harajuku גאולס -129 / 134 1083
Conall 048T-Narita גאולס -150 / 149 1059
Conall 110-CN Tower גאולס -149 / 149 696
Conall 016T-Todaiji גאולס -146 / 149 1094
Conall 030T-Koya-san גאולס -135 / 148 1083
Conall 004T-Pusan גאולס -116 / 148 1103
Conall 089-Sumida גאולס -149 / 150 737
Conall 019T-Shanghai גאולס -129 / 143 1089
Conall 039T-Preston גאולס -126 / 143 1078
Conall 095-Ulsan 6 גאולס -72 / 87 703
Conall 098-Cholula גאולס -132 / 135 617
Conall 072T-Aikikai גאולס -128 / 135 1088
Conall 073T-Ulsan 4 גאולס -79 / 87 1090
Conall 066T-Shinjuku גאולס -124 / 133 1083
Conall 033T-Tanzhe גאולס -124 / 143 1083
Conall 057T-Eno-shima גאולס -130 / 133 1056
Conall 061T-Bulguska גאולס -143 / 133 1094
Conall 049T-Pudong גאולס -144 / 133 1089
Conall 002T-Ann Arbor גאולס -147 / 133 1109
conan le barban 43/ Archades טאוטונס -76 / 57 960
conan le barban 45/ Plaine dOsmose טאוטונס -73 / 50 995
conan le barban 47/ Maginix IV* - טאוטונס -80 / 40 1038
conan le barban 47/ Maginix I טאוטונס -83 / 40 425
conan le barban 44/ Plaine de Giza טאוטונס -77 / 49 908
conan le barban 47/ Maginix II טאוטונס -82 / 40 406
conan le barban 15/ divinity 5 טאוטונס 1 / 0 1043
conan le barban 00/ Mog post טאוטונס -53 / 7 924
conan le barban 01/ Daguéréo טאוטונס -46 / 10 378
conan le barban 40/ Rabanastre טאוטונס -68 / 23 953
conan le barban 00/ Caverne Guismard טאוטונס -41 / 8 941
conan le barban 06/ Ifa טאוטונס -33 / -1 866
conan le barban 00/ Route Gorgogne- טאוטונס -55 / 7 997
conan le barban 06/ Tréno טאוטונס -37 / 9 1110
conan le barban 34/ Djose טאוטונס 237 / 14 718
conan le barban 00/ Euyevair - טאוטונס -42 / 9 1054
conan le barban 30/ Zanarkand * טאוטונס 224 / 24 1015
conan le barban 31/ Besaid טאוטונס 238 / 14 510
conan le barban 06/ Grotte de Kwane טאוטונס -37 / 12 1032
conan le barban Le puit d´Avyi טאוטונס -1 / 4 728
conan le barban 00/ Clayra - טאוטונס -40 / 4 894
conan le barban 36/ Plaine Foudroyée טאוטונס 235 / 13 953
conan le barban 01/ Condéa טאוטונס -47 / 11 367
conan le barban 06/ Palais du désert טאוטונס -31 / 1 968
conan le barban 00/ Blumécia* טאוטונס -40 / 5 1023
conan le barban 00/ Alexandrie * - טאוטונס -41 / 5 943
conan le barban 02/ Château d`Ypsen* טאוטונס -46 / 11 1057
conan le barban 01/ Village Mages No טאוטונס -47 / 10 380
conan le barban 32/ Porto Kilika טאוטונס 242 / 14 372
conan le barban 41/ Nalbania טאוטונס -70 / 22 922
conan le barban 35/ Guadosalam טאוטונס 241 / 14 627
conan le barban 00/ Gaza Est טאוטונס -41 / 10 902
conan le barban 00/ Dali טאוטונס -41 / 6 862
conan le barban 06/ Lindblum טאוטונס -37 / 0 1001
conan le barban 06/ Madahine-Salee* טאוטונס -34 / 0 1052
conan le barban 15/ Divinity 6 טאוטונס -2 / 3 997
conan le barban Kaïa/ Mémoria טאוטונס -250 / -9 943
conan le barban 12/ Secteur 6 טאוטונס -11 / -15 1068
conan le barban 12/ Canyon Cosmo טאוטונס -20 / -16 1028
conan le barban 12/ secteur 5 טאוטונס -12 / -16 1088
conan le barban 15/ Capitale perdue* טאוטונס -5 / -18 1039
conan le barban Kaïa/ Renaissance טאוטונס -250 / -21 987
conan le barban 11/ Kalm טאוטונס -19 / -21 317
conan le barban 11/ Nibelheim טאוטונס -20 / -22 344
conan le barban 15/ Divinity 3 טאוטונס 6 / -5 1074
conan le barban 10/ Fort Condor * טאוטונס -18 / -22 1036
conan le barban 15/ Divinity 2 טאוטונס 4 / -4 1020
conan le barban 11/ Corel טאוטונס -21 / -23 391
conan le barban 12/ Secteur 2 טאוטונס -16 / -25 1085
conan le barban 15/ Cabane du glacie טאוטונס -2 / -6 789
conan le barban 15/ Cratère Nord טאוטונס 6 / -8 926
conan le barban Kaïa/ Hera טאוטונס 248 / -7 897
conan le barban Kaïa/ Pandémonium טאוטונס 250 / -9 1039
conan le barban 15/ Village glaçon טאוטונס 4 / -7 829
conan le barban 15/ Forêt endormie טאוטונס 2 / -7 961
conan le barban 15/ Divinity טאוטונס 0 / -7 1119
conan le barban Kaïa/ Pikafoot Memor טאוטונס -250 / -10 993
conan le barban 15/ Grotte Nord טאוטונס 1 / -10 1026
conan le barban 10/ Temple des Ancie טאוטונס -15 / -11 796
conan le barban 15/ Village des os טאוטונס 1 / -11 888
conan le barban 15/ Source chaude טאוטונס 6 / -7 966
conan le barban 12/ Neo-Midgar טאוטונס -20 / -23 849
conan le barban 15/ Divinity 4 טאוטונס 6 / -2 942
conan le barban 10/ Fusée Cité טאוטונס -10 / -30 972
conan le barban 13/ Finelame טאוטונס -9 / -29 655
conan le barban 13/ Pickham טאוטונס -8 / -29 988
conan le barban 10/ Mideel טאוטונס -16 / -30 983
conan le barban O-I2-Alpha טאוטונס -26 / -33 377
conan le barban 10/ Costa del Sol טאוטונס -16 / -33 913
conan le barban Kaïa/ Destiny טאוטונס 240 / -33 845
conan le barban Kaïa/ Horizon טאוטונס 239 / -34 797
conan le barban Midgar טאוטונס 96 / -84 39
conan le barban 33/ Luca טאוטונס 242 / 17 751
conan le barban XX/ Lagune Chocobo טאוטונס -223 / -225 493
conan le barban 47/ Maginix III טאוטונס -83 / 39 417
conan le barban 12/ Secteur 4 טאוטונס -13 / -28 1090
conan le barban 13/ Citadelle Noire טאוטונס -8 / -27 984
conan le barban 13/ Ascantha טאוטונס -9 / -27 796
conan le barban 12/ Secteur 1 טאוטונס -17 / -24 1075
conan le barban 12/ Secteur 3 טאוטונס -12 / -25 1080
conan le barban 13/ Trondain טאוטונס -8 / -25 967
conan le barban 13/ Abbaye de Mealla טאוטונס -8 / -26 940
conan le barban 12/ Junon טאוטונס -20 / -26 976
conan le barban 10/ Wutaï * טאוטונס -12 / -26 964
conan le barban 13/ Alexandria טאוטונס -10 / -26 885
conan le barban 13/ Argonia טאוטונס -9 / -26 642
conan le barban 13/ Lontania טאוטונס -10 / -27 938
dooku dooku 4-4-1 רומאים 44 / 21 625
dooku dooku 9-1-8 רומאים 80 / -14 890
dooku dooku 9-0-1 רומאים 109 / 3 715
dooku dooku 9-0-0 רומאים 108 / 3 803
dooku dooku 4-4-2 רומאים 56 / 26 880
dooku dooku 9-1-6 רומאים 80 / -12 846
dooku dooku 9-1-2 רומאים 64 / -9 804
dooku dooku 9-2-2 רומאים 63 / -12 812
dooku dooku 9-2-5 רומאים 69 / 3 174
dooku dooku 9-2-6 רומאים 68 / 7 182
dooku dooku 9-2-4 רומאים 71 / 4 818
dooku dooku 9-1-7 רומאים 80 / -11 814
dooku dooku 4-4-3 רומאים 46 / 3 850
dooku dooku 9-2-1 רומאים 69 / -11 890
dooku dooku 9-1-9 רומאים 78 / -11 827
dooku dooku 9-2-3 רומאים 82 / -8 894
dooku dooku 9-2-0 רומאים 75 / -8 948
dooku dooku 4-4-0 רומאים 44 / 19 961
dooku dooku 9-2-7 רומאים 71 / 0 78
dooku dooku 4-1-4 רומאים 90 / 96 952
dooku dooku 4-0-5 רומאים 91 / 82 1010
dooku dooku 5-0-1 רומאים 104 / 92 1025
dooku dooku 3-0-9 רומאים 80 / 82 108
dooku dooku 4-1-1 רומאים 87 / 92 952
dooku dooku 1-0-6 רומאים 79 / 82 949
dooku dooku 2-1-2 רומאים 75 / 80 999
dooku dooku 4-1-9 רומאים 89 / 96 178
dooku dooku 1-1-0 רומאים 81 / 81 882
dooku dooku 1-1-1 רומאים 79 / 80 943
dooku dooku 4-0-6 רומאים 91 / 81 1022
dooku dooku 4-0-4 רומאים 91 / 83 1012
dooku dooku 2-1-1 רומאים 74 / 84 971
dooku dooku 2-0-0 רומאים 77 / 84 950
dooku dooku 1-0-0 רומאים 79 / 84 1107
dooku dooku 1-0-2 רומאים 80 / 84 817
dooku dooku seul et loin 3 רומאים 247 / 249 637
dooku dooku 4-0-2 רומאים 87 / 84 914
dooku dooku 4-0-3 רומאים 88 / 82 1016
dooku dooku 2-1-6 רומאים 73 / 81 635
dooku dooku 4-3-2 רומאים 49 / 83 833
dooku dooku 3-1-1 רומאים 76 / 92 969
dooku P£sT£ Nø!r£ רומאים 4 / 73 1002
dooku dooku 1-0-4 רומאים 79 / 83 914
dooku dooku 5-0-2 רומאים 106 / 93 815
dooku dooku 1-0-9 רומאים 80 / 81 957
dooku L£PR£ TyRåNyQU£// רומאים 1 / 59 958
dooku dooku 3-0-8 רומאים 81 / 83 136
dooku dooku 1-1-3 רומאים 79 / 81 113
dooku Nouveau village רומאים 246 / 248 52
dooku dooku 3-0-2 רומאים 82 / 87 987
dooku dooku seul et loin 4 רומאים 244 / 244 745
dooku dooku 1-0-5 רומאים 78 / 83 961
dooku dooku 4-1-6 רומאים 92 / 95 256
dooku dooku 4-1-7 רומאים 92 / 97 212
dooku dooku 1-0-8 רומאים 78 / 81 955
dooku dooku 1-0-7 רומאים 78 / 82 833
dooku dooku 4-3-0 רומאים 47 / 80 1033
dooku dooku 2-1-3 רומאים 74 / 83 805
dooku dooku 1-0-3 רומאים 80 / 83 922
dooku dooku 2-1-0 רומאים 75 / 83 957
dooku dooku 4-1-2 רומאים 87 / 96 737
dooku dooku 4-2-0 רומאים 89 / 95 170
dooku dooku 4-1-3 רומאים 90 / 97 1040
dooku dooku 5-0-4 רומאים 108 / 81 626
dooku dooku 2-1-4 רומאים 73 / 84 781
dooku dooku 2-0-3 רומאים 77 / 87 139
dooku dooku 4-3-4 רומאים 49 / 86 229
dooku dooku 4-3-5 רומאים 50 / 86 70
dooku dooku 5-2-0 רומאים 122 / 201 918
dooku dooku 3-1-0 רומאים 81 / 86 106
dooku dooku 3-0-1 רומאים 81 / 87 642
dooku dooku 1-1-4 רומאים 85 / 86 43
dooku dooku 4-0-1 רומאים 87 / 86 791
dooku dooku 5-2-1 רומאים 124 / 201 825
dooku P£sT£ Nø!r£/ רומאים 5 / 71 892
dooku dooku 5-2-3 רומאים 121 / 201 139
dooku dooku 3-1-2 רומאים 77 / 90 963
dooku dooku 3-0-4 רומאים 83 / 89 792
dooku dooku 4-1-5 רומאים 91 / 96 744
dooku dooku 2-0-4 רומאים 78 / 87 24
dooku dooku 3-0-0 רומאים 80 / 87 936
dooku dooku 3-0-5 רומאים 85 / 88 614
dooku dooku 4-0-7 רומאים 89 / 87 980
dooku dooku 3-0-3 רומאים 83 / 88 792
dooku dooku 5-1-1 רומאים 124 / 89 929
dooku dooku 5-1-2 רומאים 120 / 89 183
dooku dooku 5-0-0 רומאים 103 / 89 1015
dooku P£sT£ Nø!r£/ רומאים 4 / 71 996
dooku dooku 4-0-0 רומאים 87 / 85 845
dooku dooku 1-0-1 רומאים 80 / 85 985
dooku dooku 3-0-6 רומאים 82 / 85 334
dooku dooku 4-1-8 רומאים 98 / 91 616
dooku dooku 4-3-1 רומאים 46 / 79 412
dooku dooku 4-5-0 רומאים 30 / 100 808
dooku dooku 3-0-7 רומאים 83 / 85 339
dooku dooku 5-2-2 רומאים 127 / 198 436
dooku dooku 1-1-2 רומאים 79 / 79 745
dooku dooku 4-1-0 רומאים 87 / 91 972
dooku dooku 5-1-0 רומאים 125 / 92 1017
dooku dooku 2-1-5 רומאים 72 / 84 765
dooku dooku 5-0-3 רומאים 103 / 91 829
dooku dooku 2-0-1 רומאים 77 / 85 408
dooku dooku 2-0-2 רומאים 78 / 85 134
dooku dooku 4-3-3 רומאים 48 / 84 413
Duffy 04 Dobermann טאוטונס 26 / 68 983
Duffy 20 Cypress-Hill טאוטונס 22 / 43 645
Duffy 19 Stalingrad טאוטונס 22 / 53 944
Duffy Nouveau village טאוטונס 37 / 82 232
Duffy Nouveau village טאוטונס 20 / 42 333
Duffy 30 Le MS13 טאוטונס 19 / 68 1091
Duffy Nouveau village טאוטונס 22 / 44 338
Duffy 02 - Lunarok טאוטונס 19 / 70 1071
Duffy 41 ° + טאוטונס 16 / 59 899
Duffy 40 ° + x # טאוטונס 15 / 55 695
Duffy 22 L.A confidential טאוטונס 21 / 70 1102
Duffy 26 Tony Montana טאוטונס 22 / 72 779
Duffy 34 Action direct טאוטונס 12 / 67 813
Duffy 47 ° + # טאוטונס 32 / 68 779
Duffy 42 ° x # B e טאוטונס 4 / 68 628
Duffy 17 Rocky balboa טאוטונס 35 / 62 695
Duffy 06 ° Human traffic טאוטונס 24 / 61 920
Duffy 43 ° B + x # e טאוטונס 6 / 72 585
Duffy 28 Albert Spaggiari טאוטונס 16 / 67 1096
Duffy 44 ° x # טאוטונס 4 / 69 681
Duffy 33 Cole Younger טאוטונס 10 / 67 1067
Duffy 24 Georges Jung טאוטונס 22 / 71 1087
Duffy 01 Palédan טאוטונס 16 / 71 1030
Duffy 13 Gang Of New York טאוטונס 33 / 60 950
Duffy Nouveau village טאוטונס 19 / 41 343
Duffy 57 Alliance du Nord טאוטונס 228 / 41 718
Duffy 49 - טאוטונס 30 / 82 1094
Duffy 51 + - טאוטונס 31 / 82 1059
Duffy Nouveau village טאוטונס 22 / 42 346
Duffy 12 Les incorruptible טאוטונס 26 / 61 600
Duffy 11 -Les infiltrés טאוטונס 28 / 61 944
Duffy 10 -How High טאוטונס 21 / 62 1087
Duffy Nouveau village טאוטונס 35 / 83 243
Duffy 52 ° + - # טאוטונס 37 / 83 810
Duffy 32 Jesse James טאוטונס 11 / 62 1080
Duffy 38 ° + # טאוטונס 9 / 62 797
Duffy Nouveau village טאוטונס 22 / 41 328
Duffy 03 Gally le Low טאוטונס 17 / 74 1000
Duffy 1.4 Athènes* טאוטונס 30 / 75 754
Duffy 39 + - טאוטונס 9 / 66 1079
Duffy 27 Al Capone טאוטונס 16 / 66 1033
Duffy 36 ° + - B x טאוטונס 14 / 65 766
Duffy 14 Heat טאוטונס 34 / 64 505
Duffy 45 ° טאוטונס 34 / 74 852
Duffy 21 Skull and Bones טאוטונס 26 / 77 1089
Duffy 35 + - טאוטונס 15 / 63 1029
Duffy 29 Jacques Mesrine טאוטונס 13 / 63 1091
Duffy 37 ° + x # e טאוטונס 13 / 78 525
Duffy 46 ° + x # טאוטונס 36 / 78 721
Duffy 1.3 Babylon טאוטונס 31 / 77 1040
Duffy 16 Bandits טאוטונס 31 / 65 937
Duffy 58 Marvin Hagler טאוטונס 29 / 75 1005
Duffy hades79 טאוטונס 23 / 77 944
Duffy 05 Blow טאוטונס 29 / 65 1031
Duffy 09 - Save טאוטונס 22 / 63 1087
Duffy 50 - טאוטונס 33 / 81 1083
Duffy 08 -La cité de dieu טאוטונס 20 / 63 1087
Duffy 25 Pablo Escobar טאוטונס 23 / 76 1014
Duffy 31 John Dillinger טאוטונס 13 / 67 1076
Duffy 23 Infernal affairs טאוטונס 20 / 73 1075
Duffy 07 °La cité de la pe טאוטונס 24 / 65 623
Duffy 48 ° + x # e טאוטונס 33 / 73 441
Duffy Dalat טאוטונס 47 / 1 880
Duffy 59 Kaboul טאוטונס 229 / 39 677
Duffy Nouveau village טאוטונס 234 / 32 75
Duffy Nouveau village טאוטונס 22 / 37 322
Duffy Nouveau village טאוטונס 21 / 38 327
Duffy Nouveau village טאוטונס 22 / 38 328
Duffy Nouveau village טאוטונס 24 / 38 327
Duffy 54 . A qui le tour ? טאוטונס 233 / 33 518
Duffy 56Commandant Massoud טאוטונס 233 / 32 530
Duffy Nouveau village טאוטונס 21 / 39 330
Duffy Nouveau village טאוטונס 26 / 39 336
Duffy Nouveau village טאוטונס 20 / 39 333
Duffy Nouveau village טאוטונס 23 / 39 319
Duffy 55.Vallée du Panshir טאוטונס 229 / 40 952
Duffy Nouveau village טאוטונס 19 / 39 322
Duffy Dakar טאוטונס 47 / 0 715
DvX LE VILLAGE DES NUL טאוטונס 50 / -1 1018
DvX 08 c טאוטונס 31 / 37 1078
DvX divin 2 טאוטונס 37 / 30 1000
DvX divin 4 טאוטונס 37 / 31 1076
DvX 04 טאוטונס 25 / 19 1054
DvX merci (xiii) :) טאוטונס 40 / 4 905
DvX jc suse (oups!!!) טאוטונס 48 / -2 963
DvX 04 e טאוטונס 40 / -5 1033
DvX 03 טאוטונס 24 / 21 1054
DvX 03 e טאוטונס 45 / -3 1073
DvX 01 e טאוטונס 43 / -3 1061
DvX 06 e טאוטונס 41 / -3 1001
DvX la poubelle טאוטונס 41 / 4 957
DvX divin 7 טאוטונס 34 / 35 397
DvX divin 5 טאוטונס 40 / 32 1094
DvX divin טאוטונס 38 / 32 946
DvX 06 m טאוטונס 34 / 15 1030
DvX 07 טאוטונס 34 / 17 995
DvX 05 טאוטונס 25 / 20 1073
DvX BOB טאוטונס 38 / 28 1042
DvX 02 טאוטונס 26 / 20 1067
DvX 02 e טאוטונס 44 / -2 1069
DvX 07 f טאוטונס 41 / -7 922
DvX divin 1 טאוטונס 37 / 29 1052
DvX divin 3 טאוטונס 38 / 31 1053
DvX cimétiére des baal טאוטונס 38 / 13 1033
DvX 05 e טאוטונס 42 / -2 968
DvX 01 טאוטונס 26 / 24 975
DvX 06 c טאוטונס 43 / 38 1057
DvX divin 6 טאוטונס 34 / 34 688
DvX 09 d טאוטונס 42 / 64 1073
DvX 04 a* טאוטונס 29 / 46 1021
DvX 001 * טאוטונס 39 / 49 937
DvX 06 d טאוטונס 39 / 63 1043
DvX 04 d טאוטונס 37 / 67 1062
DvX 09 c טאוטונס 40 / 54 930
DvX 01 f טאוטונס 28 / 49 885
DvX 05 c טאוטונס 36 / 47 1076
DvX 11 d טאוטונס 39 / 67 967
DvX 01 e* טאוטונס 27 / 47 1064
DvX 05 f טאוטונס 39 / 52 895
DvX 06 a טאוטונס 30 / 47 1071
DvX 10 d טאוטונס 50 / 64 1055
DvX 01 d* טאוטונס 37 / 70 891
DvX 01 b* טאוטונס 31 / 44 959
DvX 05 b טאוטונס 32 / 44 1047
DvX 09 a* טאוטונס 31 / 55 1062
DvX 010 טאוטונס 19 / 48 1061
DvX 03 c* טאוטונס 35 / 52 1073
DvX 011 טאוטונס 24 / 48 999
DvX 07 a טאוטונס 31 / 48 1073
DvX 03 b טאוטונס 28 / 43 1113
DvX 04 b טאוטונס 30 / 43 1052
DvX 04 f טאוטונס 30 / 70 804
DvX 10 b טאוטונס 34 / 43 1073
DvX 02 c* טאוטונס 38 / 51 1062
DvX 02 f טאוטונס 30 / 44 883
DvX 08 b טאוטונס 33 / 43 1063
DvX 06 b טאוטונס 32 / 43 964
DvX 05 d טאוטונס 41 / 68 1032
DvX 07 b טאוטונס 31 / 43 1071
DvX 01 a* טאוטונס 27 / 48 922
DvX 12 d טאוטונס 45 / 69 941
DvX 07 d טאוטונס 39 / 64 1071
DvX 15 d טאוטונס 32 / 59 1028
DvX new טאוטונס 43 / 45 875
DvX 08 a טאוטונס 33 / 50 1062
DvX 10 a טאוטונס 34 / 58 1036
DvX 03 d טאוטונס 37 / 66 1062
DvX 11 b טאוטונס 36 / 45 1062
DvX 05 a* טאוטונס 30 / 46 1073
DvX 04 c* טאוטונס 41 / 60 1058
DvX 02 a* טאוטונס 27 / 50 1057
DvX 11 a טאוטונס 30 / 50 1073
DvX 07 c2 טאוטונס 36 / 40 912
DvX 08 d טאוטונס 51 / 63 1041
DvX 06 f טאוטונס 34 / 57 899
DvX 07 c טאוטונס 37 / 40 959
DvX 14 d טאוטונס 26 / 64 1077
DvX 09 b טאוטונס 29 / 42 1041
DvX 03 f טאוטונס 27 / 42 811
DvX 13 d טאוטונס 50 / 63 1005
DvX 02 d* טאוטונס 53 / 72 1045
DvX 02 b* טאוטונס 32 / 46 1068
elnino Crios Geb טאוטונס -16 / 51 1037
elnino Crios Robigus טאוטונס -14 / 51 1103
elnino Crios Freyja טאוטונס -10 / 58 1094
elnino Crios Tellus טאוטונס -18 / 58 1095
elnino Crios Seth טאוטונס -8 / 55 973
elnino Crios Ennéade טאוטונס -13 / 50 1054
elnino Gaïa Céto טאוטונס 31 / 62 988
elnino Gaïa Convector טאוטונס 24 / 70 1094
elnino Crios Fontus טאוטונס -11 / 58 1080
elnino Crios Vishnu טאוטונס -20 / 57 1004
elnino Crios Rusina טאוטונס -11 / 48 1073
elnino Crios Vulcain טאוטונס -19 / 58 1089
elnino Gaïa Conditor טאוטונס 30 / 62 1080
elnino Cronos Orcus טאוטונס 15 / 40 1090
elnino Crios Vaticanus טאוטונס -20 / 58 1093
elnino Gaïa Esculape טאוטונס 23 / 70 1094
elnino Crios Terra טאוטונס -24 / 64 1073
elnino Crios Rusor טאוטונס -13 / 49 1083
elnino Crios Tezcatlipoc טאוטונס -20 / 51 1037
elnino Crios Uranus טאוטונס -16 / 54 1094
elnino Crios Volutina טאוטונס -22 / 59 1094
elnino Crios Toga טאוטונס -11 / 67 1048
elnino Crios Vorio טאוטונס -23 / 59 1004
elnino Crios Sobek טאוטונס -2 / 56 1073
elnino Crios Turnus טאוטונס -13 / 64 1068
elnino Mnémosyne Saturne טאוטונס 60 / 41 1090
elnino Crios Onouris טאוטונס -15 / 42 1034
elnino Crios Ometeotl טאוטונס -13 / 42 1040
elnino Cronos Nodutus טאוטונס 15 / 41 1073
elnino Crios Sarritor טאוטונס -6 / 42 1094
elnino Crios Vulturnus טאוטונס -24 / 61 1078
elnino Crios Thor טאוטונס -23 / 61 1083
elnino Rhéa Cloacine טאוטונס 82 / 57 1083
elnino Crios Sol טאוטונס -9 / 49 1085
elnino Crios Veracinius טאוטונס -21 / 61 1028
elnino Crios Thot טאוטונס -11 / 61 1053
elnino Crios Varaha טאוטונס -19 / 57 1009
elnino Crios Viracocha טאוטונס -24 / 60 1109
elnino Crios Vesper טאוטונס -23 / 60 1088
elnino Rhéa Cybèle טאוטונס 83 / 64 1094
elnino Gaïa Forculus טאוטונס 32 / 60 1101
elnino Gaïa Collatina טאוטונס 31 / 60 1090
elnino Crios Dounâouy טאוטונס -15 / 56 1007
elnino Crios Vesta טאוטונס -19 / 56 1094
elnino Crios Victoria טאוטונס -20 / 56 1083
elnino Gaïa Imporcitor טאוטונס 32 / 64 1062
elnino Gaïa Iris טאוטונס 28 / 69 1089
elnino Crios Sylvanus טאוטונס -7 / 50 1066
elnino Crios Venilia טאוטונס -23 / 64 1094
elnino Crios Toum טאוטונס -9 / 60 1069
elnino Crios Freyr טאוטונס -10 / 57 1095
elnino Crios Vanadis טאוטונס -22 / 60 1078
elnino Crios Hamarkhis טאוטונס -15 / 49 1060
elnino Mnémosyne Lara טאוטונס 51 / 52 1073
elnino Crios Zagreus טאוטונס -25 / 62 1075
elnino Crios Odin טאוטונס -14 / 45 1066
elnino Gaïa Liber טאוטונס 15 / 74 1083
elnino Gaïa Inuus טאוטונס 33 / 71 1062
elnino Crios Tonantzin טאוטונס -25 / 52 1053
elnino Gaïa Lactans טאוטונס 15 / 75 1094
elnino Crios Tyr טאוטונס -12 / 63 1078
elnino Rhéa Luna טאוטונס 78 / 66 1099
elnino Crios Tjénenèt טאוטונס -20 / 44 1061
elnino Mnémosyne Fides טאוטונס 43 / 44 1083
elnino Gaïa Libitina טאוטונס 14 / 75 1078
elnino Crios Tlaloc טאוטונס -10 / 67 1094
elnino Crios Vertumne טאוטונס -23 / 63 1057
elnino Crios Rê-Harakhte טאוטונס -13 / 45 1073
elnino Crios Vervactor טאוטונס -21 / 62 1068
elnino Crios Thincsus טאוטונס -11 / 62 971
elnino Gaïa Insitor טאוטונס 29 / 74 871
elnino Crios Occator טאוטונס -14 / 52 1079
elnino Crios Obarator טאוטונס -14 / 44 1073
elnino Crios Cuba טאוטונס -13 / 52 1049
elnino Crios Favonius טאוטונס -15 / 52 1078
elnino Rhéa Maa טאוטונס 85 / 48 1068
elnino Gaïa Férentina טאוטונס 26 / 66 1105
elnino Crios Thanatos טאוטונס -21 / 46 1091
elnino Crios Dedoun טאוטונס -14 / 53 1025
elnino Mnémosyne Ops טאוטונס 50 / 46 1087
elnino Crios Ventis טאוטונס -20 / 66 1029
elnino Crios Pomona טאוטונס -13 / 47 1094
elnino Crios Selkis טאוטונס -7 / 54 1045
elnino Crios Subruncinat טאוטונס -8 / 54 1094
elnino Crios Toutou טאוטונס -4 / 65 1069
elnino Crios Douat טאוטונס -14 / 54 1068
elnino Mnémosyne Messor טאוטונס 48 / 47 1073
elnino Crios Walkyries טאוטונס -26 / 62 1106
elnino Mnémosyne Aquilon טאוטונס 46 / 45 1035
elnino Mnémosyne Carna טאוטונס 44 / 45 1078
elnino Crios Tenemèt טאוטונס -20 / 47 1055
elnino Gaïa Jugatinus טאוטונס 35 / 75 1073
elnino Mnémosyne Strena טאוטונס 59 / 46 1021
elnino Crios Terminus טאוטונס -21 / 47 1051
elnino Crios Taoueret טאוטונס -16 / 65 1094
elnino Crios Tjaïsepef טאוטונס -21 / 44 874
elnino Crios Fames טאוטונס -12 / 52 1083
elnino Crios Sterculinus טאוטונס -9 / 46 1062
elnino Phœbé Arès טאוטונס -72 / 23 1048
elnino Phœbé Anubis טאוטונס -67 / 21 1094
elnino Mnémosyne Vénus טאוטונס 43 / 39 1066
elnino Cronos Faunus טאוטונס 19 / 30 1090
elnino Téthys Bellone טאוטונס -16 / 36 1078
elnino Téthys Picummus טאוטונס -12 / 36 1083
elnino Japet Fornax טאוטונס 35 / 16 1055
elnino Cronos Cardea טאוטונס 21 / 36 1083
elnino Phœbé Aphrodite טאוטונס -71 / 25 956
elnino Phœbé Apis טאוטונס -72 / 25 1094
elnino Phœbé Apedemak טאוטונס -74 / 25 1013
elnino Phœbé Amon טאוטונס -67 / 39 1094
elnino Cronos Alemonia טאוטונס 19 / 36 1009
elnino Phœbé Atoum טאוטונס -69 / 22 1053
elnino Mnémosyne Summanus טאוטונס 56 / 38 1090
elnino Japet Hostilina טאוטונס 34 / 16 1094
elnino Mnémosyne Vacuna טאוטונס 56 / 37 1083
elnino Océanos Gamma טאוטונס 104 / 24 1029
elnino Cronos Minerve טאוטונס 16 / 38 1083
elnino Océanos Epsilon טאוטונס 109 / 25 956
elnino Océanos Bêta טאוטונס 105 / 25 1042
elnino Océanos Eta טאוטונס 100 / 25 1027
elnino Cronos Crepitus טאוטונס 26 / 31 1094
elnino Cronos Faune טאוטונס 19 / 31 1074
elnino Cronos Patélana טאוטונס 25 / 21 1113
elnino Cronos Jupiter טאוטונס 15 / 25 1021
elnino Japet Carmenta טאוטונס 43 / 19 1033
elnino Téthys Nox טאוטונס -17 / 31 1113
elnino Phœbé Balder טאוטונס -61 / 22 1103
elnino Japet Cerbère טאוטונס 44 / 22 1022
elnino Japet Fraus טאוטונס 35 / 17 1048
elnino Coéos Rumia טאוטונס 51 / -18 1043
elnino Cronos Fama טאוטונס 19 / 29 1083
elnino Cronos Neptune טאוטונס 26 / 35 1012
elnino Phœbé Boukhis טאוטונס -61 / 18 1073
elnino Japet Chicomecòatl טאוטונס 43 / 18 1045
elnino Phœbé Apollon טאוטונס -72 / 26 1065
elnino Coéos Padus טאוטונס 49 / -18 1083
elnino Coéos Pachet טאוטונס 49 / -17 1091
elnino Coéos Hora טאוטונס 51 / -16 1026
elnino Océanos Delta טאוטונס 102 / 27 935
elnino Océanos Alpha טאוטונס 101 / 29 1047
elnino Cronos Palès טאוטונס 12 / 25 1088
elnino Phœbé Bès טאוטונס -61 / 20 1073
elnino Cronos Glycon טאוטונס 14 / 27 1094
elnino Téthys Pilumnus טאוטונס -7 / 33 1080
elnino Téthys Juventas טאוטונס -20 / 27 1094
elnino Cronos Discorde טאוטונס 23 / 34 1094
elnino Cronos Junon טאוטונס 13 / 27 1062
elnino Phœbé Appenninus טאוטונס -72 / 27 1043
elnino Cronos Acionna טאוטונס 21 / 35 1062
elnino Téthys Consus טאוטונס -16 / 35 1079
elnino Téthys Angita טאוטונס -17 / 35 983
elnino Téthys Cupidon טאוטונס -20 / 33 1101
elnino Phœbé Aton טאוטונס -67 / 33 1094
elnino Cronos Fluonia טאוטונס 19 / 26 1086
elnino Cronos Mercure טאוטונס 8 / 21 1086
elnino Japet Hunabku טאוטונס 33 / 15 1023
elnino Téthys Génius טאוטונס -19 / 33 1089
elnino Phœbé Bastet טאוטונס -76 / 28 1075
elnino Cronos Quirinus טאוטונס 8 / 26 1073
elnino Phœbé Chemmis טאוטונס -78 / 28 1051
elnino Cronos Bacchus טאוטונס 20 / 35 1094
elnino Phœbé Chac טאוטונס -79 / 28 1073
elnino Cronos Fulgora טאוטונס 15 / 26 1094
Ender Krönstadt טאוטונס 231 / -218 949
Ender 2 טאוטונס 225 / -219 466
Galik Galicia 32 גאולס -62 / 12 488
Galik Galicia M5 גאולס -51 / 9 473
Galik Galicia G5 גאולס -72 / 22 991
Galik Galicia 07 גאולס -60 / 16 957
Galik Galicia 25 גאולס -59 / 16 734
Galik Galicia 20 גאולס -57 / 13 991
Galik Galicia 04 גאולס -58 / 12 1001
Galik Galicia M2 גאולס -50 / 9 315
Galik Galicia V4 גאולס -45 / 9 231
Galik Galicia 09 גאולס -61 / 15 948
Galik Galicia 31 גאולס -55 / 13 597
Galik Galicia S3 גאולס -77 / 22 821
Galik Galicia 13 גאולס -56 / 13 1035
Galik Galicia G9 גאולס -66 / 22 757
Galik Galicia S4 גאולס -78 / 22 82
Galik Galicia V2 גאולס -44 / 9 205
Galik Galicia 34 גאולס -62 / 15 492
Galik Galicia M6 גאולס -51 / 8 431
Galik Galicia 28 גאולס -63 / 12 207
Galik Galicia 03 גאולס -58 / 13 998
Galik Galicia 14 גאולס -57 / 15 1059
Galik Galicia S1 גאולס -76 / 21 672
Galik Galicia גאולס -58 / 14 1047
Galik Galicia 05 גאולס -56 / 15 1000
Galik Galicia G6 גאולס -72 / 21 970
Galik Galicia 17 גאולס -59 / 14 1035
Galik Galicia X1 גאולס 238 / 19 796
Galik Galicia 35 גאולס -62 / 14 510
Galik Galicia 24 גאולס -63 / 11 1068
Galik Galicia 23 גאולס -60 / 14 1010
Galik Galicia 19 גאולס -62 / 11 213
Galik Galicia 21 גאולס -54 / 11 250
Galik Galicia 30 גאולס -57 / 11 524
Galik Galicia 10 גאולס -61 / 14 953
Galik Galicia 12 גאולס -56 / 11 914
Galik Galicia 02 גאולס -58 / 15 988
Galik Galicia X10 גאולס 238 / 18 621
Galik Galicia 29 גאולס -63 / 13 259
Galik Galicia 01 גאולס -59 / 15 989
Galik Galicia 15 גאולס -59 / 13 1014
Galik Galicia 08 גאולס -60 / 13 960
Galik Galicia 16 גאולס -57 / 12 1029
Galik Galicia Z50 גאולס 224 / 22 862
Galik Galicia Z33 גאולס 243 / 22 372
Galik Galicia Z32 גאולס 244 / 22 709
Galik Galicia Z31 גאולס 245 / 22 644
Galik Galicia 06 גאולס -58 / 16 1044
Galik Galicia 33 גאולס -54 / 16 938
Galik Galicia V1 גאולס -44 / 10 209
Galik Galicia V3 גאולס -45 / 10 224
Galik Galicia X30 גאולס 236 / 18 837
Galik Galicia X2 גאולס 237 / 18 893
Galik Galicia 11 גאולס -61 / 13 957
Galik Galicia 22 גאולס -60 / 11 222
Galik Galicia M3 גאולס -50 / 8 397
Galik Galicia M1 גאולס -49 / 8 94
Galik Galicia G8 גאולס -66 / 26 906
Galik Galicia G3 גאולס -67 / 25 742
Galik Galicia Z48 גאולס 217 / 7 388
Galik Galicia Z10 גאולס 249 / 29 531
Galik Galicia K1 גאולס -49 / 32 1029
Galik Galicia K3 גאולס -49 / 29 903
Galik Galicia G30 גאולס -69 / 24 976
Galik Galicia G2 גאולס -69 / 26 505
Galik Galicia K2 גאולס -50 / 32 157
Galik Galicia G7 גאולס -69 / 25 719
Galik Galicia K7 גאולס -51 / 32 611
Galik Galicia K5 גאולס -52 / 32 981
Galik Galicia K6 גאולס -55 / 31 956
Galik Galicia S2 גאולס -77 / 23 858
Galik Galicia M4 גאולס -50 / 7 79
Galik Galicia M7 גאולס -51 / 7 87
Galik Galicia Z30 גאולס 244 / 23 923
Galik Galicia F1 גאולס -53 / 27 1068
Galik Galicia Z11 גאולס 249 / 28 941
Galik Galicia G1 גאולס -67 / 24 508
Galik Galicia Z14 גאולס 248 / 27 953
Galik Galicia Z12 גאולס 249 / 27 1013
Galik Galicia K4 גאולס -50 / 31 869
Galik Galicia Z13 גאולס 248 / 28 941
Galik Galicia Z15 גאולס 247 / 28 1004
Galik Galicia G4 גאולס -69 / 23 587
Galik Galicia Z20 גאולס 245 / 25 956
Galik Galicia Q1 גאולס -79 / 42 1005
Galik Galicia Z51 גאולס -250 / 41 943
Galik Galicia Q3 גאולס -83 / 41 725
Galik Galicia O1 גאולס -70 / 55 611
Galik Galicia O3 גאולס -71 / 53 1019
Galik Galicia Z49 גאולס -62 / 200 303
Galik Galicia O20 גאולס -70 / 54 921
Galik Galicia Q2 גאולס -81 / 40 858
geo-07 Muin 2 טאוטונס 89 / 55 1017
geo-07 Fearn 22 טאוטונס -92 / 40 1009
geo-07 Raidho 1 טאוטונס -73 / 14 930
geo-07 Hagalaz 8 טאוטונס -83 / -4 262
geo-07 Hagalaz 9 טאוטונס -84 / -4 141
geo-07 Belenos 9 טאוטונס -98 / 5 868
geo-07 fearn 9 טאוטונס -99 / 31 245
geo-07 fearn 5 טאוטונס -97 / 31 848
geo-07 Hagalaz 4 טאוטונס -83 / -3 1001
geo-07 Belenos 7 טאוטונס -96 / 3 770
geo-07 Ana 9 טאוטונס -102 / 12 176
geo-07 Fearn 3 טאוטונס -98 / 29 874
geo-07 Belenos 8 טאוטונס -97 / 2 772
geo-07 Epona 2 טאוטונס -110 / 28 1001
geo-07 Belenos 6 טאוטונס -98 / 1 947
geo-07 Gort 5 טאוטונס -86 / 16 811
geo-07 Raidho 5 טאוטונס -70 / 13 918
geo-07 fearn 1 טאוטונס -98 / 30 1105
geo-07 Epona 6 טאוטונס -110 / 29 1008
geo-07 Fearn 7 טאוטונס -99 / 30 297
geo-07 Hagalaz 6 טאוטונס -83 / -2 936
geo-07 Belenos 4 טאוטונס -97 / 3 886
geo-07 Raidho 3 טאוטונס -74 / 14 258
geo-07 Epona 5 טאוטונס -112 / 35 916
geo-07 Lug 2 טאוטונס -75 / -26 1041
geo-07 Epona 1 טאוטונס -112 / 36 943
geo-07 kenaz 8 טאוטונס -59 / -54 174
geo-07 kenaz 6 טאוטונס -58 / -54 916
geo-07 kenaz 3 טאוטונס -58 / -55 885
geo-07 kenaz 4 טאוטונס -56 / -55 925
geo-07 fearn 21 טאוטונס -94 / 37 1071
geo-07 fearn 2 טאוטונס -95 / 37 950
geo-07 kenaz 7 טאוטונס -59 / -56 186
geo-07 kenaz 1 טאוטונס -58 / -56 1007
geo-07 kenaz 5 טאוטונס -57 / -56 971
geo-07 Kenaz 2 טאוטונס -55 / -56 967
geo-07 fearn 8 טאוטונס -95 / 38 1031
geo-07 Gort 7 טאוטונס -83 / 16 161
geo-07 Epona 8 טאוטונס -112 / 34 250
geo-07 Gort 6 טאוטונס -87 / 17 592
geo-07 fearn 4 טאוטונס -95 / 34 948
geo-07 Raidho 7 טאוטונס -78 / 14 585
geo-07 Gort 3 טאוטונס -85 / 18 976
geo-07 Gort 4 טאוטונס -86 / 14 860
geo-07 Raidho 4 טאוטונס -70 / 18 880
geo-07 Hagalaz 5 טאוטונס -81 / -5 939
geo-07 Hagalaz 7 טאוטונס -84 / -6 876
geo-07 Hagalaz 1 טאוטונס -83 / -6 940
geo-07 Hagalaz 3 טאוטונס -82 / -6 935
geo-07 Epona 3 טאוטונס -112 / 33 911
geo-07 Epona 7 טאוטונס -115 / 33 315
geo-07 fearn 6 טאוטונס -94 / 34 881
geo-07 Raidho 2 טאוטונס -64 / 15 872
geo-07 Raidho 6 טאוטונס -65 / 15 1029
geo-07 Raidho 9 טאוטונס -73 / 15 178
geo-07 Gort 8 טאוטונס -86 / 15 47
geo-07 Gort 1 טאוטונס -84 / 16 1031
geo-07 Duir 3 טאוטונס -105 / 5 941
geo-07 Cernunnos 7 טאוטונס -101 / 6 1045
geo-07 Duir 4 טאוטונס -105 / 4 913
geo-07 Duir 6 טאוטונס -105 / 6 772
geo-07 Duir 5 טאוטונס -106 / 6 863
geo-07 Duir 2 טאוטונס -104 / 4 945
geo-07 Ana 7 טאוטונס -102 / 9 384
geo-07 Ana 2 טאוטונס -101 / 9 977
geo-07 Ana 3 טאוטונס -100 / 9 922
geo-07 Cernunnos 9 טאוטונס -101 / 4 192
geo-07 Duir 1 טאוטונס -106 / 4 1009
geo-07 Hagalaz 2 טאוטונס -89 / 0 1005
geo-07 Cernunnos 2 טאוטונס -100 / 6 1024
geo-07 Cernunnos 4 טאוטונס -100 / 5 958
geo-07 Ana 1 טאוטונס -101 / 10 1039
geo-07 Belenos 1 טאוטונס -97 / 5 964
geo-07 Belenos 5 טאוטונס -95 / 5 886
geo-07 Imbolc 2 טאוטונס -19 / 5 958
geo-07 Imbolc 1 טאוטונס -18 / 5 1069
geo-07 Duir 7 טאוטונס -107 / 5 222
geo-07 Cernunnos 8 טאוטונס -102 / 5 848
geo-07 Cernunnos 5 טאוטונס -99 / 6 1037
geo-07 Ana 4 טאוטונס -98 / 9 1028
geo-07 Duir 9 טאוטונס -107 / 6 46
geo-07 Ana 6 טאוטונס -100 / 8 983
geo-07 Ana 5 טאוטונס -102 / 11 916
geo-07 Duir 8 טאוטונס -105 / 7 150
geo-07 Raidho 8 טאוטונס -72 / 20 1065
geo-07 Cernunnos 6 טאוטונס -102 / 7 777
geo-07 Cernunnos 1 טאוטונס -100 / 7 1009
geo-07 Cernunnos 3 טאוטונס -99 / 7 946
geo-07 Ana 8 טאוטונס -99 / 8 348
geo-07 Belenos 3 טאוטונס -96 / 4 914
geo-07 Belenos 10 טאוטונס -98 / 3 51
geo-07 Gort 2 טאוטונס -89 / 11 1001
geo-07 Belenos 2 טאוטונס -95 / 4 990
Grahald_Mills J01. ZURICH** גאולס -112 / 9 1062
Grahald_Mills J02. LAUSANNE גאולס -110 / 8 993
Grahald_Mills J03. GENEVE** גאולס -112 / 10 1003
Grahald_Mills J04. BALE** גאולס -117 / 11 971
Grahald_Mills B04. MANCHESTER גאולס -37 / 175 907
Grahald_Mills I01. PRAGUE** גאולס -54 / 138 1049
Grahald_Mills I03. SOFIA** גאולס -55 / 138 1049
Grahald_Mills F25. גאולס -17 / 143 631
Grahald_Mills B06. NEWCASTLE גאולס -43 / 169 1052
Grahald_Mills F18. LAS VEGAS** גאולס -20 / 145 1083
Grahald_Mills F08. PHOENIX גאולס -15 / 145 1065
Grahald_Mills F23. גאולס -15 / 143 642
Grahald_Mills F22. גאולס -14 / 143 635
Grahald_Mills F06. COLOMBUS גאולס -13 / 143 1016
Grahald_Mills F28. גאולס -19 / 143 282
Grahald_Mills B01. LONDRES** גאולס -38 / 170 1073
Grahald_Mills G05. MADRID* גאולס -18 / 137 1091
Grahald_Mills I02. VIENNE* גאולס -54 / 137 1054
Grahald_Mills I04. BUDAPEST** גאולס -56 / 137 1046
Grahald_Mills H01. VENISE** גאולס -12 / 120 1035
Grahald_Mills D11. MARSEILLE** גאולס -18 / 163 1094
Grahald_Mills K03. ANTALIA גאולס -93 / 167 961
Grahald_Mills K01. ISTANBUL** גאולס -96 / 167 1073
Grahald_Mills H02. MILAN** גאולס -10 / 123 1049
Grahald_Mills C02. BERLIN* גאולס -22 / 176 1067
Grahald_Mills F20. LOS ANGELES* גאולס -20 / 143 1063
Grahald_Mills C03. MUNICH גאולס -23 / 176 1059
Grahald_Mills F26. BOSTON** גאולס -13 / 146 1083
Grahald_Mills F05. OKLAHOMA CITY גאולס -12 / 143 1017
Grahald_Mills F24. גאולס -14 / 145 651
Grahald_Mills F10. DETROIT** גאולס -13 / 144 1089
Grahald_Mills F04. SALEM** גאולס -14 / 144 1073
Grahald_Mills F09. DENVER גאולס -18 / 142 894
Grahald_Mills F01. SANTA FE* גאולס -15 / 148 1055
Grahald_Mills F30. גאולס -9 / 142 235
Grahald_Mills B02. TOTTENAM גאולס -37 / 180 1067
Grahald_Mills F21. HOUSTON* גאולס -22 / 141 1018
Grahald_Mills F02. SACRAMENTO גאולס -24 / 144 1096
Grahald_Mills H03. ROME** גאולס -8 / 122 1094
Grahald_Mills F19. MIAMI** גאולס -18 / 144 1090
Grahald_Mills A03. GALWAY גאולס 17 / 244 764
Grahald_Mills B05. BIRMINGHAM גאולס -39 / 180 966
Grahald_Mills F15. BEVERLY HILLS** גאולס -12 / 144 1059
Grahald_Mills F07. INDIANAPOLIS גאולס -14 / 142 1021
Grahald_Mills F11. WASHINGTON** גאולס -13 / 145 1089
Grahald_Mills F14. DALLAS** גאולס -12 / 145 1089
Grahald_Mills A01. DUBLIN* גאולס 18 / 242 897
Grahald_Mills B07. LEEDS גאולס -42 / 170 790
Grahald_Mills F12. NEW-YORK** גאולס -11 / 145 1094
Grahald_Mills F16. ATLANTA** גאולס -10 / 145 1078
Grahald_Mills A02. BELFAST גאולס 18 / 243 934
Grahald_Mills F17. SAN FRANCISCO* גאולס -9 / 145 1080
Grahald_Mills D08. CAEN גאולס -19 / 160 1028
Grahald_Mills F29. גאולס -19 / 144 302
Grahald_Mills F27. גאולס -18 / 143 278
Grahald_Mills A04. גאולס 18 / 244 327
Grahald_Mills D14. REIMS גאולס -25 / 156 976
Grahald_Mills 104 F גאולס -179 / 213 227
Grahald_Mills D06. LENS גאולס -16 / 159 996
Grahald_Mills D04. PARIS גאולס -17 / 159 1067
Grahald_Mills D02. RENNE** גאולס -18 / 159 1094
Grahald_Mills G02. SEVILLE גאולס -9 / 133 1029
Grahald_Mills E07. SAINTE-JULIENNE גאולס -21 / 150 1058
Grahald_Mills 104 A גאולס -178 / 213 591
Grahald_Mills D10. NANTES גאולס -19 / 159 826
Grahald_Mills D03. LILLE גאולס -20 / 159 1045
Grahald_Mills D12. BORDEAUX** גאולס -15 / 160 1094
Grahald_Mills D07. BREST גאולס -18 / 160 1056
Grahald_Mills B03. LIVERPOOL** גאולס -36 / 168 1070
Grahald_Mills D13. LE HAVRE** גאולס -11 / 161 1094
Grahald_Mills D09. SAINT-ETIENNE גאולס -18 / 161 828
Grahald_Mills D15. MONACO גאולס -26 / 158 812
Grahald_Mills 104 G גאולס -177 / 213 238
Grahald_Mills F13. CHICAGO** גאולס -12 / 146 1094
Grahald_Mills E03. RAWDON** גאולס -14 / 155 1073
Grahald_Mills E06. MONTREAL** גאולס -11 / 154 1094
Grahald_Mills 104 D גאולס -185 / 203 926
Grahald_Mills 104 C גאולס -184 / 204 975
Grahald_Mills G04. SARAGOSSE** גאולס -6 / 131 1094
Grahald_Mills 104 E גאולס -184 / 206 956
Grahald_Mills 104 B גאולס -185 / 206 800
Grahald_Mills 103A גאולס -152 / 207 184
Grahald_Mills D05. POITIER** גאולס -18 / 158 1070
Grahald_Mills 103 גאולס -152 / 208 753
Grahald_Mills E01. OTTAWA* גאולס -16 / 152 1066
Grahald_Mills E04. TERREBONNE גאולס -15 / 152 1044
Grahald_Mills E05. RIMOUSKI גאולס -12 / 152 1084
Grahald_Mills M01. גאולס 76 / 130 143
Grahald_Mills E08. JOLIETTE** גאולס -22 / 149 1047
Grahald_Mills D01. LYON** גאולס -16 / 162 1085
Grahald_Mills L01. גאולס -60 / 188 637
Grahald_Mills G01. BARCELONE גאולס -10 / 136 1084
Grahald_Mills F03. BATON ROUGE גאולס -12 / 148 1081
Grahald_Mills G03. VALENCE** גאולס -12 / 137 1094
Grahald_Mills L04. גאולס -61 / 189 149
Grahald_Mills E02. QUEBEC** גאולס -16 / 153 1083
Grahald_Mills K02. IZMIR גאולס -97 / 166 942
Grahald_Mills C01. COLOGNE גאולס -12 / 185 1026
Grahald_Mills I05. BUCAREST גאולס -56 / 136 1056
Grahald_Mills L03. גאולס -59 / 186 139
Grahald_Mills L02. גאולס -61 / 186 133
Gui Altak Redok baby julia*3 טאוטונס -186 / 223 337
Gui Altak Redok baby sucette*8 טאוטונס -190 / 222 277
Gui Altak Redok 00vla la force111c טאוטונס 74 / 63 1036
Gui Altak Redok 02Rikan09re טאוטונס 75 / 62 1062
Gui Altak Redok 00vla la force021c טאוטונס 75 / 63 1004
Gui Altak Redok Inter 02 * טאוטונס 29 / 142 1003
Gui Altak Redok Inter 06 * טאוטונס 5 / 140 1012
Gui Altak Redok 01vla la force082c טאוטונס 49 / -1 652
Gui Altak Redok 00vla la force031c טאוטונס 77 / 6 908
Gui Altak Redok loic city טאוטונס 71 / 6 91
Gui Altak Redok julia city* טאוטונס 70 / 8 1048
Gui Altak Redok 00Toad city01de טאוטונס 88 / 7 976
Gui Altak Redok 01vla la force002c טאוטונס 63 / 10 1065
Gui Altak Redok 03sacapus02 טאוטונס 66 / 6 1033
Gui Altak Redok 00sucette city00 טאוטונס 72 / 8 1018
Gui Altak Redok 02Rikan10re טאוטונס 63 / 6 1059
Gui Altak Redok 02Rikan12rees טאוטונס 77 / 7 1038
Gui Altak Redok loic city טאוטונס 72 / 7 48
Gui Altak Redok 00sucette city טאוטונס 71 / 7 1005
Gui Altak Redok little crapsulette1c טאוטונס 63 / -15 1023
Gui Altak Redok 00vla la force041c טאוטונס 62 / -15 1053
Gui Altak Redok 00vla la force011c טאוטונס 63 / 9 1062
Gui Altak Redok 01vla la force032c טאוטונס 62 / -11 1069
Gui Altak Redok 00Toad city03de טאוטונס 73 / 9 960
Gui Altak Redok Radhamantys טאוטונס 61 / -9 1021
Gui Altak Redok Gui gui city1c טאוטונס 80 / -8 973
Gui Altak Redok Thanatos טאוטונס 63 / -8 853
Gui Altak Redok Dunkerque טאוטונס 45 / -7 606
Gui Altak Redok koopa city* טאוטונס 65 / 6 1073
Gui Altak Redok 01vla la force072c טאוטונס 50 / -4 786
Gui Altak Redok 00sucette city03ce טאוטונס 68 / 12 776
Gui Altak Redok 00vla la force001cs טאוטונס 59 / 2 1046
Gui Altak Redok B_St.Ptx Académie EW טאוטונס 62 / 2 1013
Gui Altak Redok 00vla la force091c טאוטונס 75 / 2 1030
Gui Altak Redok a.15 Super afghan טאוטונס 50 / 1 1056
Gui Altak Redok B_St.Ptx Dragi - vel טאוטונס 55 / 1 601
Gui Altak Redok B_St.Ptx New Village טאוטונס 56 / 1 1011
Gui Altak Redok B_St.Ptx Dragi - bus טאוטונס 57 / 1 944
Gui Altak Redok 00vla la force081c טאוטונס 59 / 1 1054
Gui Altak Redok 01vla la force092c טאוטונס 57 / 2 740
Gui Altak Redok 00sucette city06ce טאוטונס 56 / 2 607
Gui Altak Redok 02Rikan14re טאוטונס 54 / 2 1024
Gui Altak Redok 02Rikan13re טאוטונס 73 / 12 1073
Gui Altak Redok B_St.Ptx Dragi טאוטונס 56 / 3 1113
Gui Altak Redok B_St.Ptx Dragi - car טאוטונס 57 / 3 958
Gui Altak Redok 02Rikan06re טאוטונס 74 / 12 1038
Gui Altak Redok 02Rikan03re טאוטונס 61 / 13 1027
Gui Altak Redok 02Rikan01re טאוטונס 72 / 3 1008
Gui Altak Redok 02Rikan09re טאוטונס 73 / 4 979
Gui Altak Redok 02Rikan07re טאוטונס 64 / 4 1015
Gui Altak Redok 02Rikan17rees טאוטונס 76 / 1 1009
Gui Altak Redok 00Toad city05de טאוטונס 63 / -11 967
Gui Altak Redok 02Rikan18re טאוטונס 75 / 5 1050
Gui Altak Redok 01vla la force052c טאוטונס 76 / 11 1062
Gui Altak Redok 00Toad city00de טאוטונס 72 / 5 1053
Gui Altak Redok 00sucette city07ce טאוטונס 66 / 5 1065
Gui Altak Redok 01vla la force012c טאוטונס 65 / 5 1023
Gui Altak Redok 02Rikan19re טאוטונס 64 / 5 1048
Gui Altak Redok 00sucette city05ce טאוטונס 61 / -3 605
Gui Altak Redok 00vla la force121c טאוטונס 82 / -3 960
Gui Altak Redok 02Rikan05re טאוטונס 72 / 11 1054
Gui Altak Redok 03sacapus01 טאוטונס 70 / -1 1040
Gui Altak Redok 00sucette city01 טאוטונס 58 / -1 952
Gui Altak Redok 02Rikan08re טאוטונס 83 / 1 1072
Gui Altak Redok 00vla la force071c טאוטונס 85 / 1 904
Gui Altak Redok 00sucette city04ce טאוטונס 93 / 3 735
Gui Altak Redok 02Rikan11re טאוטונס 43 / 0 995
Gui Altak Redok 00vla la force051cs טאוטונס 57 / 0 969
Gui Altak Redok 01vla la force022c טאוטונס 77 / 5 859
Gui Altak Redok 02Rikan00re טאוטונס 48 / 14 884
Gui Altak Redok 00Toad city02de טאוטונס 41 / 14 957
Gui Altak Redok 02Rikan02re טאוטונס 43 / -4 953
Gui Altak Redok enzo city טאוטונס 22 / 21 971
Gui Altak Redok 03sacapus00 טאוטונס 59 / 26 1056
Gui Altak Redok 01vla la force042c טאוטונס 57 / 26 981
Gui Altak Redok 00vla la force061cs טאוטונס 89 / 37 1063
Gui Altak Redok little crevette1c טאוטונס 52 / 27 959
Gui Altak Redok 01vla la force062c טאוטונס 57 / 27 977
Gui Altak Redok 00sucette city02 טאוטונס 46 / 25 841
Gui Altak Redok ela city טאוטונס 62 / 26 1013
guyboss opi z5 def 4 רומאים -169 / -228 695
guyboss opi z5 def 3 רומאים -169 / -229 921
guyboss opi z5 def 2 רומאים -168 / -229 673
guyboss opi z1 def 6 רומאים -180 / -118 737
guyboss opi z1 def 5 flo רומאים -181 / -121 981
guyboss opi z1 def 1 רומאים -180 / -125 1051
guyboss opi z1 def 2 רומאים -181 / -127 1034
guyboss opi z5 def 1 רומאים -166 / -232 705
guyboss opi z1 def 3 רומאים -179 / -128 1009
guyboss 991 H-opi noob* רומאים 20 / 151 817
guyboss 983 H-opi def רומאים 15 / 139 976
guyboss 6 H-opi def 4 רומאים 20 / 144 945
guyboss 9812 H-opi def 2 רומאים 36 / 168 839
guyboss 4 H-opi def 2 רומאים 21 / 153 1055
guyboss frontière def 1 רומאים 233 / 76 652
guyboss H-S z2 def 1 רומאים -223 / 137 663
guyboss 7 H-opi def 5 רומאים 26 / 146 961
guyboss H-opi z2 def 2 רומאים 58 / 169 956
guyboss 9811 H-opi def 1 רומאים 35 / 167 944
guyboss frontière def 2 רומאים 229 / 73 563
guyboss H-opi z4 def 1 רומאים 108 / 113 638
guyboss 9 H-opi def 7 רומאים 22 / 148 1094
guyboss 3 H-opi def 1 רומאים 20 / 153 1020
guyboss Fortin Lecorp רומאים -31 / 139 945
guyboss H-opi z2 def 1 רומאים 59 / 170 886
guyboss H-opi z2 def 3* רומאים 56 / 170 961
guyboss 8 H-opi def 6 רומאים 22 / 149 1089
guyboss 982 H-opi off רומאים 23 / 125 1051
guyboss 981 H-opi off* רומאים 33 / 162 1037
guyboss 5 H-opi def 3 רומאים 27 / 156 993
guyboss H-S z1 def 1 רומאים -85 / 180 747
guyboss H-opi z3 def 1 רומאים 214 / 240 948
guyboss 2 miaou רומאים 20 / 149 1013
guyboss 1er village רומאים 20 / 152 1027
guyboss 993 H-opi noob* רומאים 21 / 150 755
guyboss 992 H-opi noob* רומאים 19 / 152 756
guyboss Arnor רומאים -33 / 145 900
guyboss H-S z3 def 1 רומאים -66 / 218 509
Isidor a.Arkansas טאוטונס 78 / 40 950
Isidor a.Colorado טאוטונס 78 / 41 1073
Isidor m.Sainte-Hélène טאוטונס 122 / 234 855
Isidor m.Emma Town טאוטונס 123 / 234 952
Isidor a.Wyoming טאוטונס 75 / 41 1061
Isidor f.Texas טאוטונס 94 / 100 988
Isidor m.Baston Land טאוטונס 125 / 234 635
Isidor f.Minnesota טאוטונס 97 / 100 1017
Isidor m.Moineau Town טאוטונס 123 / 235 245
Isidor c.Nouvelle Orleans טאוטונס 52 / 32 833
Isidor a. Franck Town טאוטונס 76 / 33 934
Isidor f.Emma Town טאוטונס 91 / 27 890
Isidor f.sophie town טאוטונס 90 / 27 896
Isidor c.Dakota du Nord טאוטונס 50 / 32 1052
Isidor a.Utah טאוטונס 74 / 38 1052
Isidor aa.Johnny Winter טאוטונס 48 / -5 902
Isidor aa.Led Zeppelin טאוטונס 47 / -5 765
Isidor a.Nebraska טאוטונס 71 / 33 1063
Isidor aa.Alice Cooper טאוטונס 47 / -4 815
Isidor aa. Ten Years After טאוטונס 41 / -1 942
Isidor aa.Iron Maiden טאוטונס 42 / 4 946
Isidor c.Indiana טאוטונס 50 / 31 1066
Isidor c.Michigan טאוטונס 52 / 31 1038
Isidor a.Massachusetts טאוטונס 73 / 35 968
Isidor a.Louisane טאוטונס 72 / 35 1057
Isidor b.Caroline du Sud טאוטונס 67 / 35 1004
Isidor a.Georgie טאוטונס 70 / 31 1065
Isidor aa.Wasp טאוטונס 49 / -3 790
Isidor aa.Rainbow טאוטונס 45 / 5 963
Isidor b.Mississippi טאוטונס 68 / 31 1051
Isidor a.Arizona טאוטונס 71 / 31 1020
Isidor a.Alabama טאוטונס 78 / 31 1063
Isidor a.Ohio טאוטונס 70 / 32 1059
Isidor f.Black Sabbath טאוטונס 90 / 31 249
Isidor aa.Megadeath טאוטונס 42 / 6 938
Isidor aa.Alvin Lee טאוטונס 48 / -1 839
Isidor aa.Quentin Town טאוטונס 45 / -1 933
Isidor aa.Edgar Winter טאוטונס 39 / 4 963
Isidor c.Robin Trower טאוטונס 51 / 31 717
Isidor a.Oregon טאוטונס 75 / 33 937
Isidor d.Pennsylvanie טאוטונס 49 / 29 1021
Isidor aa.Gregory Town טאוטונס 48 / 3 803
Isidor aa.Iggy Pop טאוטונס 41 / 7 931
Isidor aa.Aerosmith טאוטונס 43 / 8 928
Isidor f.Rhode Island טאוטונס 91 / 28 1038
Isidor a.Montana טאוטונס 70 / 33 1036
Isidor a.Hélène Town טאוטונס 75 / 34 964
Isidor a.New York טאוטונס 73 / 34 1060
Isidor a.Oklahoma טאוטונס 72 / 34 835
Isidor a.Nouveau Mexique טאוטונס 71 / 34 945
Isidor b.Caroline du Nord טאוטונס 69 / 34 1054
Isidor a.Tennessee טאוטונס 76 / 34 975
Isidor a. Gribouille Town טאוטונס 69 / 33 444
Isidor f.Vermont טאוטונס 90 / 28 1045
Isidor a.Californie טאוטונס 72 / 28 1009
Isidor b.Kentucky טאוטונס 68 / 33 1052
Isidor aa.Metallica טאוטונס 40 / 3 916
Isidor aa. Molly Hatchet טאוטונס 44 / 1 806
Isidor f. Jojo Town טאוטונס 90 / 30 822
Isidor aa.Ozzy Osbourne טאוטונס 45 / 2 526
Isidor a. Johann Town טאוטונס 74 / 33 922
Isidor a.Missouri טאוטונס 74 / 34 916
Isidor aa.Motorhead טאוטונס 44 / 2 557
Isidor aa.Deep Purple טאוטונס 42 / 2 758
Isidor f.Delaware טאוטונס 90 / 29 1062
Isidor c.Dakota du Sud טאוטונס 52 / 30 1030
Isidor a. Kévin Town טאוטונס 71 / 30 861
Isidor aa.Axel Rudi Pell טאוטונס 39 / 3 784
Isidor a.Illinois טאוטונס 72 / 33 951
Isidor aa.Alice in chains טאוטונס 48 / 0 933
Isidor aa.Judas Priest טאוטונס 38 / 1 962
Isidor aa.Saxon טאוטונס 45 / 0 740
Isidor aa.Rolling Stones טאוטונס 40 / 0 935
JoeCool _Ste Sophie רומאים -4 / -3 1067
JoeCool _Ste Pax רומאים -3 / -3 1117
JoeCool _sw ex-Aåþøibøn רומאים 3 / 4 1125
JoeCool _sv ex -15/ Walhall רומאים -4 / -2 1020
JoeCool _Ste Nellas רומאים -1 / -1 1095
JoeCool [83.0] ex- Valar רומאים -45 / 95 1143
JoeCool [88.1] : ex-6.a. רומאים -44 / 90 1107
JoeCool [83.1] ex-09: C3-1/ רומאים -44 / 95 784
JoeCool [83.2] ex-C2-1/S2 Ex רומאים -43 / 95 1088
JoeCool [86.1] ex-A*1Sylvani רומאים -42 / 94 1093
JoeCool [84,1] ex-A*1Roland רומאים -44 / 94 1111
JoeCool [85.1] ex-C1-2/S3 Ex רומאים -43 / 94 1095
JoeCool [89] : ex Nautila רומאים -41 / 88 1079
JoeCool [95] ex-III רומאים -49 / 76 1071
JoeCool [87.3] : ex-A*1Zibra רומאים -41 / 92 1074
JoeCool [86.3] : ex- A*2Zabo רומאים -42 / 92 1051
JoeCool [84,3] : ex-A*2Vella רומאים -44 / 92 1091
JoeCool -NV82 רומאים -46 / 92 329
JoeCool -NV84- רומאים -45 / 92 315
JoeCool [87.2] : ex-A*1Ragna רומאים -41 / 93 1072
JoeCool [86.2] ex-A*1Voconce רומאים -42 / 93 1111
JoeCool [85.2] ex-A*1Valen רומאים -43 / 93 1123
JoeCool [84,2] ex-A*2Tesco רומאים -44 / 93 1104
JoeCool [82] ex-A*2Redons רומאים -46 / 93 1112
JoeCool [90] ex-VIII רומאים -53 / 93 1107
JoeCool [91] ex-Zeus III רומאים -55 / 93 1108
JoeCool [88.3] : ex-6.b.=^^ רומאים -44 / 87 961
JoeCool [87.1] : ex-A*1Lingo רומאים -41 / 94 1071
JoeCool [88.2] : ex-6.c.=^^ רומאים -44 / 88 912
JoeCool -07 : ex-c la mort רומאים -125 / 95 1155
JoeCool -NV80.4 רומאים -46 / 97 318
JoeCool -NV71az- רומאים -44 / 102 319
JoeCool [81.5] ex-CB-2/C2 רומאים -45 / 98 969
JoeCool Saint Victor רומאים -47 / 98 1074
JoeCool -NV72- רומאים -43 / 102 319
JoeCool -NV73 רומאים -42 / 102 322
JoeCool 73 : Morat רומאים -41 / 102 1079
JoeCool 74 : la Neuveville רומאים -40 / 102 1084
JoeCool Aufondujardum רומאים -49 / 101 1115
JoeCool Augustoritum רומאים -48 / 101 1122
JoeCool Saint-Ursanne רומאים -49 / 98 1029
JoeCool -03 : Götaland רומאים -127 / 98 1019
JoeCool Aventicum רומאים -47 / 101 1068
JoeCool Azurum רומאים -46 / 101 1104
JoeCool -NV75co רומאים -45 / 101 318
JoeCool 19.1 : ex-Lorien רומאים -47 / 114 1088
JoeCool [81.2] ex-10: C4-1/C רומאים -44 / 99 803
JoeCool -NV70az- רומאים -45 / 102 313
JoeCool Auditorium רומאים -48 / 102 1118
JoeCool 71 : Bienne רומאים -42 / 103 1062
JoeCool -NV80.3- רומאים -47 / 97 307
JoeCool 40 : ex-Village des רומאים -39 / 109 1113
JoeCool 38 : ex-Gretch רומאים -42 / 109 1096
JoeCool 29 : ex-C-karak au 8 רומאים -43 / 109 1087
JoeCool -NV09 רומאים -44 / 109 321
JoeCool -NV80.2- רומאים -48 / 97 304
JoeCool 08 : ex-NVbarbares2 רומאים -45 / 109 1086
JoeCool 12 : ex-lutece רומאים -55 / 105 1033
JoeCool -NV80.1 רומאים -49 / 97 318
JoeCool 03 : ex-Tomcoche Mar רומאים -46 / 109 1116
JoeCool -05 : Svealand רומאים -126 / 97 1019
JoeCool -04: Midland רומאים -127 / 97 1069
JoeCool 01 : ex-No trespassi רומאים -47 / 109 1113
JoeCool 02 : ex-Kromch רומאים -48 / 109 1077
JoeCool Aucoindujardum רומאים -49 / 102 1062
JoeCool [81.4] ex-12: C3-2/C רומאים -45 / 99 757
JoeCool Saint-Denis רומאים -46 / 99 1092
JoeCool Saint-André רומאים -47 / 99 1111
JoeCool 46 : ex-Adramelech רומאים -38 / 112 1090
JoeCool 79.9 : ex-Chaudron e רומאים -38 / 100 1076
JoeCool [81.1] ex-11: C4-2/C רומאים -44 / 100 744
JoeCool [81.3] ex-13: S4-1/C רומאים -45 / 100 770
JoeCool Conciliabum רומאים -46 / 100 1080
JoeCool Capharnaum רומאים -47 / 100 1111
JoeCool Saint Bernard רומאים -48 / 100 1087
JoeCool Saint-Eustache רומאים -49 / 100 1113
JoeCool 27 : ex-B- karak kad רומאים -43 / 110 1099
JoeCool 20 : ex-vlg de Barba רומאים -45 / 111 1122
JoeCool 24 : ex-Thor רומאים -44 / 110 1115
JoeCool 21 : ex-Brasserie רומאים -44 / 111 1101
JoeCool 25 : ex-Terre des Va רומאים -43 / 111 1062
JoeCool 39 : ex-Evan Drump H רומאים -41 / 111 1106
JoeCool 42 : ex-Puit des Ame רומאים -38 / 111 1080
JoeCool 06 : ex-miniKrom רומאים -46 / 110 1090
JoeCool 78 : Duddingen רומאים -40 / 101 1084
JoeCool -NV78 רומאים -41 / 101 322
JoeCool Saint-Sylvestre רומאים -49 / 99 1093
JoeCool 19.2 : ex-Imperia רומאים -46 / 114 1108
JoeCool -02 : ex-PICTON 3 רומאים -127 / 99 1144
JoeCool 07 : 4U89 רומאים -47 / 107 1116
JoeCool 19.3 : ex-Runes רומאים -45 / 114 1077
JoeCool -NV41- רומאים -38 / 110 303
JoeCool 19.4 : ex-Alesia רומאים -47 / 113 1068
JoeCool 19.5 : ex-Lutèce רומאים -46 / 113 1066
JoeCool 19.6 : ex-Maitre Mat רומאים -45 / 113 1037
JoeCool 19.7 : ex-Quartier G רומאים -44 / 113 1092
JoeCool 47 : Cadeau dOtis רומאים -38 / 113 1067
JoeCool 41 : ex-Gaïa רומאים -39 / 110 1101
JoeCool 43 : ex-Colisée רומאים -39 / 112 1085
JoeCool 28 : ex-Village des רומאים -42 / 110 1113
JoeCool -NV76co- רומאים -44 / 101 318
JoeCool 75 : Guin רומאים -42 / 101 1089
JoeCool 00.1 : Ex-Gergovie רומאים -47 / 110 1048
JoeCool [81.7] ex-01: CB-1/C רומאים -45 / 97 1105
JoeCool 50 : ex-Blue Lagoon רומאים -38 / 107 1124
JoeCool [82,0] ex-07: S1-1/C רומאים -45 / 96 953
JoeCool [82.1] ex-C2-2/S4 Ex רומאים -44 / 96 1059
JoeCool 34 : Pilatus רומאים -43 / 108 1074
JoeCool 52 : ex-Le Cube רומאים -40 / 106 1100
JoeCool 36 : ex-Midkemia רומאים -42 / 107 1095
JoeCool [82.2] ex-C1-1/S1 Ex רומאים -43 / 96 1088
JoeCool 14 : ex-Xizolia רומאים -50 / 104 1073
JoeCool 04 : ex-Nova רומאים -47 / 108 1057
JoeCool 32 : Minimas רומאים -43 / 106 1114
JoeCool -NV08- רומאים -45 / 108 323
JoeCool 31 : Megalodum רומאים -44 / 106 1074
JoeCool 60 : ex- Savabardix רומאים -32 / 108 1102
JoeCool [81.8] ex-S3-1/C4 רומאים -44 / 97 1094
JoeCool 13 : ex-Havre de la רומאים -52 / 104 1131
JoeCool 37 : ex-Pearl רומאים -42 / 108 1051
JoeCool 51 : ex-323CI park רומאים -37 / 107 1111
JoeCool -NV80- רומאים -48 / 96 292
JoeCool [80] ex-VII רומאים -50 / 96 1113
JoeCool 70 : Colombier רומאים -43 / 103 1084
JoeCool -NV77- רומאים -43 / 101 314
JoeCool 30 : ex-Shart רומאים -44 / 107 1113
JoeCool 33 : Nouveau village רומאים -43 / 107 1102
JoeCool 55 : ex-Le Serpent רומאים -35 / 105 1150
JoeCool 56 : ex-Impératrice רומאים -35 / 104 1140
JoeCool -06 : Österland רומאים -126 / 96 996
JoeCool 05 : ex-Lordaeron רומאים -49 / 108 1113
jojo69 08 Goududéfit טאוטונס -204 / -12 1025
jojo69 .W2. Hermès טאוטונס -242 / -14 948
jojo69 .W5. Le Barbier טאוטונס -239 / -4 954
jojo69 02 Goudupouvoir טאוטונס -200 / -15 1065
jojo69 .W4. Gaia טאוטונס -230 / -19 445
jojo69 .W2. Hélios טאוטונס -242 / -15 963
jojo69 15 Nennene טאוטונס -211 / -14 1016
jojo69 .W2. Anapurna טאוטונס -234 / -11 964
jojo69 Asclepios (new) טאוטונס -98 / 6 477
jojo69 18 Kerya טאוטונס -211 / -24 836
jojo69 07 Goudumirage טאוטונס -204 / -13 1031
jojo69 .W5. Sancho טאוטונס -237 / -3 922
jojo69 .W5. Dulcinée טאוטונס -238 / -3 959
jojo69 .W2. Touchage טאוטונס -238 / -13 997
jojo69 .W2. Opération U טאוטונס -239 / -13 844
jojo69 16 Goudurix טאוטונס -203 / -16 919
jojo69 20 Val 123 טאוטונס -197 / -18 779
jojo69 Adrastée טאוטונס -93 / 10 1049
jojo69 19 Fabz טאוטונס -195 / -9 1002
jojo69 01 Goudunéant טאוטונס -197 / -17 1039
jojo69 Déméter (new) טאוטונס -94 / 7 628
jojo69 Priape (new) טאוטונס -98 / 7 484
jojo69 13 Divins טאוטונס -205 / -17 1030
jojo69 17 Ciphat טאוטונס -206 / -17 773
jojo69 .W4. Aphaia טאוטונס -232 / -18 452
jojo69 14 Divinity טאוטונס -208 / -17 1056
jojo69 .W4. Arès טאוטונס -231 / -18 757
jojo69 04 Goudupastis טאוטונס -208 / -18 1033
jojo69 03 Goudufroid טאוטונס -207 / -18 1061
jojo69 06 Goudusilence טאוטונס -204 / -18 1012
jojo69 .W1. Athéna טאוטונס -229 / -8 997
jojo69 .W4. Tsalarian טאוטונס -231 / -17 758
jojo69 .W2. Ammon טאוטונס -235 / -10 1017
jojo69 Mnémosyne טאוטונס -94 / 3 825
jojo69 .W5. Lorenzo טאוטונס -241 / -2 853
jojo69 .W5. Aldonsa טאוטונס -240 / -2 982
jojo69 .W5. Don Quichotte טאוטונס -238 / -2 894
jojo69 .W3. Gugussanexe טאוטונס -224 / -2 595
jojo69 .W1. Zania טאוטונס -229 / -10 1073
jojo69 Eurynomé טאוטונס -94 / 4 836
jojo69 Thémis טאוטונס -94 / 2 675
jojo69 Astraéos טאוטונס -95 / 3 969
jojo69 05 Gouduflood טאוטונס -209 / -19 1016
jojo69 .W3. Gugussoïde טאוטונס -224 / -1 815
jojo69 09 Goudusouvenir טאוטונס -210 / -21 1042
jojo69 21 Gugusse9 טאוטונס -205 / 3 982
jouflux C.6) Masque* גאולס 0 / 94 1057
jouflux Y.5.6) Nobone* גאולס 19 / 100 1062
jouflux Y.5.2) HawkOne* (Cd) גאולס 20 / 100 1036
jouflux D.8) ISLAND גאולס -10 / 89 1022
jouflux C.3) Olfag* גאולס 3 / 96 1073
jouflux D.5) Xin* גאולס -4 / 91 1073
jouflux D.6) HUTTE* גאולס -3 / 89 1068
jouflux B.7) Drag bleu* גאולס -5 / 91 993
jouflux D.1) Osiris* גאולס 2 / 96 1078
jouflux E.2) Le fort 02 bis* גאולס -1 / 89 1073
jouflux 6) Paturage* גאולס 1 / 96 972
jouflux A.5) Montagne* גאולס -1 / 96 998
jouflux Y.5.3) Darkshire* גאולס 21 / 100 1073
jouflux A.9) Tarascus* גאולס 0 / 96 998
jouflux A.4) Grenier* גאולס -2 / 96 1009
jouflux D.9) Pourquoi pas* גאולס -4 / 86 1067
jouflux D) Khanya* גאולס -4 / 95 1053
jouflux 4) Résidence* גאולס 1 / 95 1148
jouflux 1) Capitale* גאולס 0 / 95 1073
jouflux A) Entrepot* גאולס -1 / 95 988
jouflux 9) Réserve* גאולס -2 / 95 972
jouflux D.7) Bah quand.* גאולס -1 / 101 1073
jouflux C.5) Ratfe* גאולס -3 / 95 1073
jouflux Y.5.7) PolisII גאולס 18 / 101 986
jouflux Y.6.4) Shine גאולס 29 / 96 1061
jouflux Y.5.9) Thebes גאולס 30 / 96 765
jouflux 5) Territoire* גאולס 2 / 95 1052
jouflux 3) Colonie* גאולס 3 / 95 1047
jouflux C.4) Disetra* גאולס -5 / 90 1073
jouflux Y.5.8) Megapolis* גאולס 18 / 100 1073
jouflux Y.6.6) Lutece גאולס 31 / 95 335
jouflux C) Karr* גאולס -6 / 100 1057
jouflux Y.6.5) Persepolis גאולס 30 / 95 618
jouflux Z.7.2) Celarix* גאולס -8 / 141 1073
jouflux B.2) Drakoliche* גאולס -9 / 101 1052
jouflux B.1) Grotte* גאולס -7 / 101 1036
jouflux Y.6.1) Floor גאולס 29 / 95 756
jouflux C.7) Sombrelune* גאולס -6 / 101 1073
jouflux Z.7.1) Polarix* (O) גאולס -9 / 139 1025
jouflux X.0) Mesnil גאולס -226 / 119 576
jouflux [01] - Fécamp* גאולס -65 / 61 1062
jouflux A.2) Guerre* גאולס -5 / 96 999
jouflux W.6.3) Tivoli* גאולס 2 / 116 1078
jouflux A.7) Garfield* גאולס -4 / 96 1009
jouflux C.9) Alexa* גאולס -5 / 98 1068
jouflux Y.6.8) Constant גאולס 30 / 94 431
jouflux Y.6.7) Alexandrie גאולס 29 / 94 517
jouflux 7) Plage* גאולס 2 / 94 1004
jouflux [03] - Site Gamma* גאולס -66 / 61 1073
jouflux A.8) Antartica* גאולס -3 / 96 998
jouflux E.1) Merci* גאולס 3 / 85 1073
jouflux Y.6.3) WoW גאולס 27 / 109 749
jouflux C.2) Partise* גאולס -4 / 93 1062
jouflux B.4) Cachette* גאולס -3 / 93 1004
jouflux B.3) S Brill* גאולס -2 / 93 1004
jouflux B.8) Isis* גאולס 0 / 93 1057
jouflux 8) Victoire* (O) גאולס 1 / 93 1058
jouflux C.1) Hart* גאולס 2 / 93 1068
jouflux B.9) Titanium* גאולס 3 / 93 1057
jouflux B) Dragon rouge* גאולס 1 / 94 1009
jouflux W.6.2) Tolosa* גאולס 2 / 115 1049
jouflux Y.5.5) Olfager* גאולס 21 / 99 1073
jouflux 2) Village* (Ph) גאולס -2 / 94 1041
jouflux C.8) Finissef* גאולס -3 / 94 1073
jouflux D.4) Defense* גאולס -4 / 94 1073
jouflux Y.6.2) Shark גאולס 25 / 105 994
jouflux A.6) Poisse* גאולס -5 / 99 972
jouflux Y.5.4) Thunder* גאולס 19 / 99 1073
jouflux Y.5.1) Innallas* (O) גאולס 20 / 99 1073
jouflux D.3) Sartoris* גאולס -1 / 94 1062
jouflux [02] - Le village* גאולס -64 / 62 1073
jouflux B.6) Drag blanc* גאולס -3 / 92 998
jouflux D.2) Valeur* גאולס 0 / 92 1062
jouflux A.1) Gloire* גאולס -1 / 92 988
jouflux A.3) Survivre* גאולס -11 / 94 988
jouflux B.5) Brillium* גאולס -2 / 92 1009
jouflux E) 57-Jay* גאולס -8 / 82 1057
jouflux W.6.1) Ostia* (O) גאולס 3 / 115 1041
Julien le Sage ¤ 732 Poitiers גאולס 99 / 109 1020
Julien le Sage / 1675 Turckheim גאולס -91 / 205 1038
Julien le Sage +Ézéchiel גאולס 82 / 61 1068
Julien le Sage -Alain Juppé גאולס 103 / 55 1009
Julien le Sage -Jean-François Copé גאולס 104 / 55 1021
Julien le Sage = 1648 Lens גאולס -176 / 180 908
Julien le Sage = 1648 Zusmarshausen גאולס -178 / 180 903
Julien le Sage = 1664 Saint-Gothard גאולס -179 / 180 901
Julien le Sage ¤ 1809 Wagram גאולס 125 / 105 1025
Julien le Sage -Georges Pompidou גאולס 102 / 55 1009
Julien le Sage .Joachim Murat גאולס -51 / 44 923
Julien le Sage / 1758 Fort Carillon גאולס -94 / 199 1025
Julien le Sage = 1692 Steinkerque גאולס -177 / 180 526
Julien le Sage -Jacques Chirac גאולס 101 / 57 1111
Julien le Sage -Frédéric Nihous גאולס 103 / 56 1040
Julien le Sage µ 1814 Vauchamps גאולס 29 / 110 1071
Julien le Sage / 1759 Beauport גאולס -95 / 201 938
Julien le Sage / 1694 rivière Ter גאולס -92 / 205 939
Julien le Sage / 1757 Hastenbeck גאולס -96 / 224 1020
Julien le Sage µ 1812 Moskowa גאולס 31 / 98 1083
Julien le Sage ¤ 1805 Austerlitz גאולס 108 / 116 1058
Julien le Sage / 1798 Pyramides גאולס -90 / 219 1093
Julien le Sage ¤ 1792 Valmy גאולס 109 / 116 1046
Julien le Sage .Hugues Capet גאולס -86 / 47 1035
Julien le Sage / 1769 Ponte Novu גאולס -96 / 225 1054
Julien le Sage / 1779 Savannah גאולס -90 / 218 1041
Julien le Sage µ 1813 Dresde גאולס 32 / 99 1073
Julien le Sage ¤ 1693 La Marsaille גאולס 109 / 115 1053
Julien le Sage / 1756 Minorque גאולס -93 / 219 1074
Julien le Sage ¤ 1801 Algésiras גאולס 110 / 117 1027
Julien le Sage / 1760 Sainte-Foy גאולס -96 / 220 990
Julien le Sage / 1781 Yorktown גאולס -98 / 220 1009
Julien le Sage / 1794 Tourcoing גאולס -92 / 224 1018
Julien le Sage ¤ 721 Toulouse גאולס 102 / 97 1030
Julien le Sage / 1800 Hohenlinden גאולס -91 / 225 1021
Julien le Sage +Jésus de Nazareth גאולס 83 / 59 1074
Julien le Sage / 1795 Loano גאולס -91 / 224 1048
Julien le Sage ¤ 1807 Friedland גאולס 109 / 122 1093
Julien le Sage ¤ 1806 Iéna גאולס 117 / 118 1067
Julien le Sage ¤ 1805 Ulm גאולס 109 / 117 1062
Julien le Sage -Raymond Barre גאולס 100 / 58 1003
Julien le Sage -Jean Saint-Josse גאולס 101 / 58 1111
Julien le Sage µ 1854 Alma גאולס 32 / 100 1041
Julien le Sage -Charles De Gaulle גאולס 103 / 54 1030
Julien le Sage ¤ 1693 Neerwinden גאולס 111 / 113 1051
Julien le Sage / 1515 Marignan גאולס -90 / 207 1040
Julien le Sage / 1453 Castillon גאולס -92 / 207 869
Julien le Sage / 1690 Fleurus גאולס -64 / 208 1025
Julien le Sage -Jean-Louis Borloo גאולס 102 / 54 1041
Julien le Sage µ 1814 Champaubert גאולס 31 / 100 1041
Julien le Sage -Thierry Breton גאולס 104 / 54 1044
Julien le Sage / 1544 Cérisoles גאולס -92 / 206 1020
Julien le Sage / 1449 Formigny גאולס -91 / 206 1008
Julien le Sage / 1423 la Brossinièr גאולס -93 / 206 1020
Julien le Sage -Michèle Alliot-Mari גאולס 101 / 54 1009
Julien le Sage -Nicolas Sarkozy גאולס 102 / 56 1046
Julien le Sage / 1643 Rocroi גאולס -91 / 207 1027
Julien le Sage .Marcel Bigeard גאולס -39 / 22 1006
Julien le Sage .Jacques-Philippe Le גאולס -49 / 14 1042
Julien le Sage .Ferdinand Foch גאולס -48 / 14 1058
Julien le Sage .Charles VII de Fran גאולס -41 / 30 1091
Julien le Sage .Charlemagne גאולס -46 / 19 1055
Julien le Sage .Jean-Baptiste Klébe גאולס -46 / 34 1062
Julien le Sage .Georges Catroux גאולס -48 / 34 844
Julien le Sage Alpagax 2. גאולס -37 / 32 881
Julien le Sage .Pépin le Bref גאולס -45 / 30 1020
Julien le Sage .Louis XIII de Franc גאולס -43 / 28 1051
Julien le Sage .Guillaume le Conqué גאולס -50 / 14 1072
Julien le Sage .Charles V de France גאולס -42 / 39 1046
Julien le Sage .Philippe Auguste גאולס -46 / 17 1023
Julien le Sage .Patrice de Mac-Maho גאולס -45 / 16 1015
Julien le Sage .Philippe Pétain גאולס -41 / 29 1047
Julien le Sage .Philippe Ier de Fra גאולס -46 / 28 1102
Julien le Sage *Danprenne גאולס 53 / 39 1111
Julien le Sage .Clovis Ier גאולס -47 / 18 1106
Julien le Sage .Raymond VII de Toul גאולס -50 / 15 1050
Julien le Sage .Marquis de La Fayet גאולס -49 / 15 1035
Julien le Sage .Napoléon Bonaparte גאולס -48 / 15 1021
Julien le Sage .Napoléon III גאולס -43 / 18 1051
Julien le Sage ( o ) Montesquieu גאולס 2 / 3 1102
Julien le Sage .Childéric Ier גאולס -44 / 27 1059
Julien le Sage .François Ier de Fra גאולס -50 / 34 1094
Julien le Sage .Clodion le Chevelu גאולס -41 / 26 1143
Julien le Sage .Lucterios גאולס -46 / 26 1051
Julien le Sage .Armand Richelieu גאולס -44 / 21 1056
Julien le Sage .Louis IX de France גאולס -48 / 26 1051
Julien le Sage .Eudes d Aquitaine גאולס -48 / 13 1032
Julien le Sage *Sainte Patrix גאולס 51 / 32 1041
Julien le Sage .Vercingétorix גאולס -50 / 13 1073
Julien le Sage .Mérovée גאולס -52 / 31 1021
Julien le Sage ( o ) Hobbes גאולס 1 / -1 1026
Julien le Sage .Jeanne dArc גאולס -40 / 24 1048
Julien le Sage .Georges Clemenceau גאולס -47 / 25 1122
Julien le Sage .Joseph Joffre גאולס -48 / 19 1015
Julien le Sage .Henri III de France גאולס -50 / 37 987
Julien le Sage .Charles Martel גאולס -49 / 13 1065
kidserval Affirmatus טאוטונס -21 / 5 561
kidserval [M]Ubik טאוטונס 89 / 14 948
kidserval [NC]Tau Alep טאוטונס 8 / 28 692
kidserval [NC]Origin טאוטונס 7 / 33 1062
kidserval [NC]Tau Hydrae טאוטונס 10 / 28 974
kidserval [NC]Edo טאוטונס -12 / 33 1039
kidserval Absolutari טאוטונס -10 / 28 541
kidserval [NC]Tau Cephéi טאוטונס 11 / 27 908
kidserval [P]Cor Coralii טאוטונס 35 / -2 851
kidserval [NC]Tanis טאוטונס -4 / 31 1014
kidserval [NC]Atlas** טאוטונס -5 / 31 923
kidserval vi67 טאוטונס 16 / 29 985
kidserval [NC]Solaris טאוטונס 15 / 29 1026
kidserval Adobtius טאוטונס -9 / 29 556
kidserval [NC]Trinity טאוטונס -10 / 29 978
kidserval C- rock 8 טאוטונס 107 / 8 761
kidserval Asteka טאוטונס 10 / 25 831
kidserval [NC]Illuminaty טאוטונס -11 / 31 970
kidserval [MS]Ascendency טאוטונס 137 / 24 1038
kidserval 15/ Divinity טאוטונס 2 / -8 1078
kidserval Astek טאוטונס 9 / 25 846
kidserval 15/ Divinity טאוטונס 3 / -6 1084
kidserval [NCH]Vallée du Vent טאוטונס 9 / 27 1049
kidserval [NC]Eridani טאוטונס -20 / 6 1057
kidserval Conemara טאוטונס 33 / -1 978
kidserval sparta טאוטונס 28 / -4 1033
kidserval [NC]Sovereign טאוטונס -7 / 32 815
kidserval [NC]Tau Ceti טאוטונס 10 / 27 1034
kidserval [NC]Legati Trianguli טאוטונס 45 / 24 690
kidserval [NC]Tau Pegasus טאוטונס 8 / 27 740
kidserval [NC]Cité Interdite טאוטונס -2 / 27 1058
kidserval [MS]Gemini טאוטונס 140 / 28 945
kidserval [M]Aquarii Sanctuary טאוטונס 69 / -7 1020
kidserval [NC]Concordia טאוטונס 33 / -4 907
kidserval [NC]Tau Aegis טאוטונס 9 / 26 865
kidserval vi67 01 טאוטונס 16 / 30 837
kidserval [NC]Haegemonia טאוטונס 15 / 30 1082
kidserval D- rock 2 טאוטונס 108 / 7 1027
kidserval [MS]Balcora טאוטונס 138 / 24 996
kidserval [NC]Renovatio טאוטונס 5 / 32 979
kidserval [NC]Caprica טאוטונס -9 / 37 988
kidserval [M]Gorgonea טאוטונס 82 / -17 980
kidserval F- Danzig טאוטונס 97 / 9 882
kidserval [M]Sagittarii טאוטונס 71 / 19 1057
kidserval Accrodius טאוטונס -12 / 34 549
kidserval [P]North Minas Tirit טאוטונס 80 / -17 1020
kidserval [NC]Legati Librae טאוטונס 56 / 14 844
kidserval F - Nouveau village טאוטונס 94 / 10 762
kidserval [P]Matsumoto Kiyoshi טאוטונס 81 / -17 1078
kidserval A 01 TAL- טאוטונס 16 / -48 964
kidserval [M]Ark Magem טאוטונס 101 / 10 908
kidserval [P]Chimaera טאוטונס 74 / -12 892
kidserval [M]Procyon טאוטונס 90 / 17 925
kidserval F- A Montereau טאוטונס 93 / 12 993
kidserval [NC]Shangri La טאוטונס 22 / 20 1074
kidserval [NC]Shenzen טאוטונס 23 / 20 999
kidserval [NC]Vertigo טאוטונס -13 / 35 1024
kidserval [NC]Dendarii טאוטונס 6 / 22 1011
kidserval [MS]Agathon Legion טאוטונס 30 / 74 880
lacoste1320 7. 1320 רומאים 249 / 150 686
lacoste1320 z3. 1320 retour רומאים 223 / -218 668
lacoste1320 9. 1320 nouveau רומאים 239 / -209 316
lacoste1320 8. 1320 en force רומאים 233 / -210 405
lacoste1320 4. Lamentin רומאים 244 / -228 871
lacoste1320 2. pour le 1320 רומאים 243 / -222 966
lacoste1320 z2 retour à l irl רומאים 225 / -220 870
lacoste1320 z1.Base militaire רומאים 235 / -214 550
lacoste1320 6. reach רומאים 226 / -214 846
lacoste1320 1. lacoste1320 רומאים 235 / -211 918
lacoste1320 3. le 1320 רומאים 234 / -211 871
lacoste1320 5. 1320 conquit Clém רומאים 236 / -210 840
leviking95 E95 Sorbier גאולס -239 / 34 535
leviking95 E92 Hêtre גאולס -240 / 32 949
leviking95 D64 Julien le Sage גאולס -215 / 34 1036
leviking95 D26 Sleipnir גאולס -210 / 31 983
leviking95 D16 Jormungand גאולס -209 / 32 923
leviking95 E91 Baobab גאולס -239 / 32 1096
leviking95 D23 Hugin גאולס -209 / 31 937
leviking95 D24 Munin גאולס -208 / 31 981
leviking95 D30 Ymir גאולס -207 / 31 1006
leviking95 D40 Gröenland גאולס -212 / 28 1052
leviking95 D75 Normande גאולס -215 / 28 881
leviking95 D41 Garm גאולס -208 / 29 1058
leviking95 D27 Foresti גאולס -209 / 29 1019
leviking95 H 97 Fin du monde גאולס -72 / 15 786
leviking95 D43 Hod גאולס -209 / 27 962
leviking95 D44 Jviland גאולס -212 / 29 1014
leviking95 D54 Ash 00 גאולס -215 / 29 1026
leviking95 E88 Epicea גאולס 250 / 38 1023
leviking95 D74 Vogienne גאולס -215 / 30 968
leviking95 E96 Frênes גאולס -239 / 35 548
leviking95 D42 Bifrost גאולס -208 / 30 1024
leviking95 D34 Thrym גאולס -210 / 28 1001
leviking95 D68 Angers גאולס -206 / 23 798
leviking95 E94 Sapin גאולס -240 / 33 793
leviking95 D69 Nantes גאולס -207 / 18 891
leviking95 E93 Saule גאולס -239 / 33 739
leviking95 C38 Khöln גאולס -129 / 84 980
leviking95 B60 Ludo 1er גאולס -122 / 122 1070
leviking95 G77 Maine Anjou גאולס -6 / 64 1041
leviking95 G79 Brune de Savoie גאולס -7 / 64 1021
leviking95 G85 Alpine גאולס -8 / 64 1024
leviking95 B15 Fenrir גאולס -117 / 122 939
leviking95 B61 Ludo 2eme גאולס -124 / 122 1059
leviking95 B33 Midgard גאולס -118 / 122 914
leviking95 A01 Mimir גאולס -119 / 85 973
leviking95 F47 Nörvje גאולס -86 / 123 1002
leviking95 G86 Poitevine גאולס -8 / 63 1014
leviking95 A21 Berserkers גאולס -111 / 85 962
leviking95 B37 Fjorgyn גאולס -115 / 123 996
leviking95 B66 Ludo 6eme גאולס -123 / 123 962
leviking95 F90 Chênes גאולס -99 / 123 787
leviking95 C28 Nidhogg גאולס -127 / 85 915
leviking95 A09 Freya גאולס -120 / 85 922
leviking95 B56 Leviking95 גאולס -114 / 124 912
leviking95 A02 Tyr גאולס -118 / 85 1036
leviking95 A70 Prim holstein גאולס -117 / 85 888
leviking95 A17 Walkyries גאולס -118 / 78 963
leviking95 B19 Heimdall גאולס -117 / 124 945
leviking95 B22 Brimir גאולס -116 / 123 947
leviking95 B67 Ludo 7eme גאולס -122 / 124 1033
leviking95 C08 Frigg גאולס -128 / 77 1067
leviking95 B36 Mjöllnir גאולס -113 / 124 1056
leviking95 B03 Le Valhalla גאולס -117 / 123 926
leviking95 B62 Ludo 3eme גאולס -124 / 121 1073
leviking95 A72 Parthenaise גאולס -123 / 74 938
leviking95 C12 Loki גאולס -132 / 82 958
leviking95 C29 Surtur גאולס -140 / 84 987
leviking95 C25 Nadda גאולס -134 / 84 968
leviking95 E39 Islande גאולס -234 / 46 950
leviking95 A06 Idun גאולס -120 / 84 977
leviking95 A31 Agïr גאולס -119 / 84 1000
leviking95 A32 Ran גאולס -118 / 84 992
leviking95 C10 Vali גאולס -127 / 83 1009
leviking95 B58 The Predator גאולס -122 / 110 1027
leviking95 C76 Aubrac גאולס -130 / 83 935
leviking95 C14 Vidar גאולס -133 / 83 1015
leviking95 A71 Salers גאולס -123 / 73 1059
leviking95 E81 WW גאולס -246 / 45 922
leviking95 F48 Brünhild גאולס -94 / 115 1037
leviking95 E57 Divinity גאולס -233 / 46 927
leviking95 E80 Sioca גאולס -241 / 48 1014
leviking95 B65 Ludo 5eme גאולס -123 / 121 1065
leviking95 F46 Frïjland גאולס -89 / 121 993
leviking95 B63 Ludo 4eme גאולס -122 / 120 946
leviking95 F45 Ragnarok גאולס -91 / 118 1003
leviking95 A50 Borr גאולס -105 / 81 1000
leviking95 C11 Sif גאולס -131 / 81 1001
leviking95 C18 Baldr גאולס -133 / 81 916
leviking95 E89 Sequoia גאולס -250 / 47 995
leviking95 G87 Tarentaise גאולס -5 / 65 1021
leviking95 F49 Jotunheim גאולס -98 / 115 994
leviking95 E78 Tapioca גאולס -238 / 45 976
leviking95 B59 The Predator2 גאולס -122 / 111 1059
leviking95 A35 Beowulf גאולס -119 / 86 990
leviking95 A07 Thor גאולס -117 / 93 962
leviking95 A53 Bloodpingu גאולס -110 / 90 803
leviking95 E84 Sanaen גאולס -245 / 44 1052
leviking95 A55 Nidaime גאולס -118 / 87 1014
leviking95 A04 Hel גאולס -124 / 78 1027
leviking95 A13 Njord גאולס -115 / 94 885
leviking95 A20 Freyr גאולס -116 / 95 929
leviking95 A52 Pégaze גאולס -112 / 92 795
leviking95 E82 Sacapus גאולס -246 / 43 1059
leviking95 A51 Palédan גאולס -119 / 87 963
leviking95 A73 Montbélliarde גאולס -127 / 67 900
leviking95 E83 Dams גאולס -244 / 42 1032
leviking95 A05 Odin גאולס -115 / 93 900
lowwa132 Terre F0.6 libérée גאולס -9 / 91 1045
lowwa132 T. A5.7 TyPHüS XIII גאולס -10 / 88 1017
lowwa132 Terre F0.9 meurtrie גאולס -10 / 92 913
lowwa132 Terre E2.1 גאולס -11 / 92 862
lowwa132 Terre E4.3 גאולס -12 / 92 317
lowwa132 Nouveau village גאולס -64 / 163 103
lowwa132 Terre A3.4 ELEKTRIK גאולס -6 / 89 951
lowwa132 Terre E1.8 גאולס -8 / 89 862
lowwa132 Terre E4.1 JUGEMENT גאולס -11 / 89 573
lowwa132 Terre E4.8 גאולס -39 / 89 200
lowwa132 Nouveau village גאולס -63 / 164 71
lowwa132 Terre F0.2 nouvelle גאולס -5 / 93 1055
lowwa132 Terre E3.5 GARGOUILL גאולס -6 / 90 935
lowwa132 Terre F1.0 maudie גאולס -9 / 92 924
lowwa132 Terre E3.7 GENOCIDE גאולס -7 / 90 729
lowwa132 T. A5.6 TyPHüS XIII גאולס -12 / 91 930
lowwa132 Terre E1.9 גאולס -11 / 91 846
lowwa132 Terre F0.8 ensanglan גאולס -10 / 91 911
lowwa132 Terre F0.4 mystérieu גאולס -8 / 91 1054
lowwa132 Terre E4.2 גאולס -4 / 92 323
lowwa132 Terre E3.9 גאולס -41 / 91 390
lowwa132 Terre E5.0 גאולס -35 / 100 230
lowwa132 Terre E5.2 גאולס -36 / 100 127
lowwa132 Terre E3.6 גאולס -5 / 92 456
lowwa132 Terre F0.7 dévastatr גאולס -7 / 92 943
lowwa132 Terre A0.3 fertile גאולס -8 / 92 1046
lowwa132 Terre E4.6 גאולס -39 / 90 248
lowwa132 Terre E5.3 גאולס -38 / 90 137
lowwa132 Terre F2.3 FORTERESS גאולס -10 / 90 958
lowwa132 Terre F0.1 bénie גאולס -9 / 90 1027
lowwa132 Terre F0.5 promise גאולס -8 / 90 1035
lowwa132 Terre E3.8 גאולס -40 / 91 383
lowwa132 Terre E1.3 גאולס -7 / 93 877
lowwa132 Terre E4.4 גאולס -6 / 94 293
lowwa132 Terre E1.5 גאולס -9 / 94 884
lowwa132 Terre E1.7 גאולס -10 / 94 857
lowwa132 Terre E4.9 גאולס -31 / 103 153
lowwa132 Terre E4.5 Andromede גאולס -28 / 104 951
lowwa132 Terre E2.2 גאולס -11 / 93 761
lowwa132 Terre E1.4 גאולס -9 / 93 893
lowwa132 Terre E5.1 גאולס -35 / 99 132
lowwa132 Terre F1.2 Lantre de גאולס -6 / 91 977
lowwa132 Terre E4.7 גאולס -38 / 89 228
lowwa132 Terre E1.6 גאולס -5 / 94 843
lowwa132 Terre E5.5 גאולס 215 / -135 87
lowwa132 Terre E5.4 גאולס 216 / -136 93
mavpqt Bof^3 טאוטונס -55 / 20 1062
mavpqt Love טאוטונס -25 / 36 1073
mavpqt Wingles טאוטונס -67 / 20 1078
mavpqt Love 4 טאוטונס -28 / 35 1089
mavpqt ThE EnD טאוטונס -75 / 23 906
mavpqt Budha טאוטונס -61 / 23 1046
mavpqt Z Condé טאוטונס -54 / 20 1145
mavpqt Burubudur טאוטונס -57 / 20 1106
mavpqt BofBof טאוטונס -63 / 23 1109
mavpqt Z piti villa טאוטונס -56 / 20 1144
mavpqt Quartier nord טאוטונס -52 / 20 785
mavpqt Goda טאוטונס -64 / 25 1051
mavpqt Z thailand paradise טאוטונס -63 / 25 1091
mavpqt SA 330-2 טאוטונס -58 / 23 939
mavpqt Tabarnak טאוטונס -51 / 18 757
mavpqt Z St Vigor טאוטונס -56 / 18 1181
mavpqt Love 3 טאוטונס -26 / 35 1057
mavpqt La maison de Coolman טאוטונס -85 / 20 981
mavpqt Miam טאוטונס -74 / 20 1048
mavpqt La maisonnette טאוטונס -71 / 20 1143
mavpqt Love boat I טאוטונס -27 / 35 833
mavpqt La vilcabamba טאוטונס -76 / 23 623
mavpqt TBM 999 R+ טאוטונס -56 / 25 1022
mavpqt Pacific princess II טאוטונס -58 / 25 986
mavpqt Z Plaisir טאוטונס -58 / 18 1155
mavpqt Tabarnak III טאוטונס -48 / 20 667
mavpqt Wedding 2 טאוטונס -64 / 23 1076
mavpqt The calibration II טאוטונס -66 / 18 690
mavpqt Tabarnak I טאוטונס -50 / 19 810
mavpqt L abbaye טאוטונס -83 / 19 855
mavpqt La bodega טאוטונס -74 / 19 1037
mavpqt The village טאוטונס -69 / 19 491
mavpqt NRV טאוטונס -53 / 22 1069
mavpqt Z Wedding טאוטונס -65 / 23 1035
mavpqt Xeres טאוטונס -63 / 19 1102
mavpqt Miam4 טאוטונס -76 / 22 865
mavpqt Xeres ter טאוטונס -62 / 19 544
mavpqt Goda power טאוטונס -75 / 22 913
mavpqt Z Montchamp טאוטונס -57 / 19 1064
mavpqt Miam 3 טאוטונס -74 / 22 1036
mavpqt Love boat II טאוטונס -29 / 37 540
mavpqt Là, merci טאוטונס -79 / 22 1076
mavpqt La guerria טאוטונס -80 / 18 616
mavpqt Dakar טאוטונס -24 / 34 769
mavpqt Bali balo טאוטונס -55 / 19 1075
mavpqt La maison de Freeman טאוטונס -83 / 22 767
mavpqt TBM 999 RS+ טאוטונס -55 / 26 525
mavpqt Pollux bis טאוטונס -52 / 25 880
mavpqt Chez oim טאוטונס -66 / 23 1100
mavpqt Miam 2 טאוטונס -73 / 22 1066
mavpqt Love 1 טאוטונס -26 / 37 1120
mavpqt 999 R fac-tory טאוטונס -56 / 26 1070
mavpqt L inde malabar טאוטונס -82 / 18 671
mavpqt Z Castel one טאוטונס -56 / 19 1083
mavpqt Au revoir piou 1 טאוטונס -74 / 23 858
mavpqt La maison de Goda טאוטונס -71 / 21 1143
mavpqt La suite טאוטונס -80 / 21 959
mavpqt Bofbof2 טאוטונס -63 / 22 1062
mavpqt Budha 2 טאוטונס -52 / 16 1057
mavpqt Budha 3 טאוטונס -52 / 17 1080
mavpqt The calibration טאוטונס -67 / 19 865
mavpqt Bisca playa טאוטונס -53 / 17 1128
mavpqt Au revoir Piou 3 טאוטונס -71 / 22 535
mavpqt La baraka טאוטונס -82 / 23 1092
mavpqt La taverne טאוטונס -79 / 23 1083
mavpqt La baraque טאוטונס -79 / 21 1055
mavpqt Z Calva Power טאוטונס -56 / 17 1062
mavpqt Z Mon chateau טאוטונס -52 / 24 1094
mavpqt Le cabanon טאוטונס -83 / 21 1073
mavpqt Pacific princess טאוטונס -56 / 24 1094
mavpqt La cabane טאוטונס -84 / 28 881
mavpqt NRV bis טאוטונס -51 / 22 1056
mavpqt Love boat טאוטונס -29 / 34 1051
mavpqt Ubud טאוטונס -54 / 22 1074
mavpqt Divine powaa טאוטונס 28 / -13 1094
mavpqt Djibouti טאוטונס -25 / 34 885
mavpqt Mon q טאוטונס -55 / 22 1062
mavpqt Z Rhcp טאוטונס -56 / 16 1062
mavpqt Tabarnak II טאוטונס -49 / 22 667
mavpqt Bisca plage טאוטונס -51 / 17 992
mavpqt SA 532 טאוטונס -57 / 22 1074
mavpqt SA 330 טאוטונס -58 / 22 1073
mavpqt Z CZX טאוטונס -57 / 17 1132
mavpqt Z Singapour טאוטונס -63 / 24 1114
mavpqt Pollux טאוטונס -52 / 21 829
mavpqt Wingles III טאוטונס -66 / 21 855
mavpqt Z Samatan טאוטונס -53 / 19 1100
mavpqt Merci piou94 טאוטונס -75 / 21 1051
mavpqt NRV ter טאוטונס -51 / 23 942
mavpqt Wingles II טאוטונס -68 / 21 1051
mavpqt Xeres bis טאוטונס -64 / 21 854
mavpqt Mystere XX טאוטונס -57 / 23 1082
mavpqt Corniche טאוטונס -56 / 21 1083
mavpqt Amed טאוטונס -60 / 21 1041
mavpqt Grimace טאוטונס -59 / 21 1112
mavpqt Z DTC טאוטונס -54 / 21 1083
mavpqt Poste frontiere טאוטונס -78 / 15 657
mavpqt Love 2 טאוטונס -24 / 39 1130
mavpqt Au revoir Piou 2 טאוטונס -72 / 24 771
mavpqt S.T.A.L.K.E.R טאוטונס -74 / 24 769
mavpqt Adieu mes ennemis טאוטונס -75 / 24 893
mavpqt Merci Kaiser טאוטונס -78 / 21 944
mavpqt Bof טאוטונס -58 / 17 1107
mavpqt La fiesta טאוטונס -86 / 24 876
mavpqt Love 22 טאוטונס -25 / 40 718
milka romana 1. Canard*grillé* רומאים 218 / 227 1062
milka romana 5. Saumon רומאים 219 / 228 572
milka romana 6. Thon*** רומאים 218 / 230 533
milka romana 5-28 Vent רומאים 217 / 235 734
milka romana 3. Truite°° רומאים 219 / 223 840
milka romana I.Pedonculum** רומאים 219 / 225 606
milka romana 2. Brochet* רומאים 220 / 223 894
milka romana 4. Alevin° רומאים 221 / 231 828
Mitsuki £bøLa 666 /: רומאים -24 / 74 939
Mitsuki 016.6/c/v/ רומאים -53 / 81 147
Mitsuki 35.6/v/T/D/ רומאים -151 / 214 665
Mitsuki 34.0/v/R/D/ רומאים -152 / 216 635
Mitsuki 13.6/v/ רומאים -49 / 77 802
Mitsuki 14.9 רומאים -53 / 82 1022
Mitsuki 13.7/v/S/ רומאים -48 / 77 765
Mitsuki 12.5/v/ רומאים -51 / 82 1044
Mitsuki 35.8/v/ רומאים -149 / 212 426
Mitsuki 13.9/v/D/ רומאים -50 / 77 777
Mitsuki 016.0/c/v/ רומאים -51 / 81 171
Mitsuki 13.4/D/ רומאים -51 / 91 1046
Mitsuki £bøLa 6665 רומאים -21 / 60 961
Mitsuki 15.1/v/S/D/ רומאים -47 / 81 945
Mitsuki £bøLa 666 //: רומאים -22 / 63 971
Mitsuki 12.1/v/ 7th Heaven רומאים -49 / 81 1009
Mitsuki 14.1/v/D/ רומאים -53 / 78 822
Mitsuki 11.8 Votez Pedro רומאים -54 / 91 1060
Mitsuki 15.5/v/R/ רומאים -85 / 63 487
Mitsuki 014.5/c/v/ רומאים -50 / 85 91
Mitsuki 016.7/c/v/ רומאים -50 / 81 143
Mitsuki 11.5 I Love Pink רומאים -50 / 82 1020
Mitsuki 14.0/v/R/D/ רומאים -46 / 77 801
Mitsuki 14.6/v/ רומאים -49 / 82 895
Mitsuki 11.7/D/ Agadou רומאים -55 / 94 1094
Mitsuki Nouveau village רומאים 87 / 68 44
Mitsuki 23.8/v/D/ רומאים -34 / 159 993
Mitsuki 23.9/v/S/D/ רומאים -36 / 157 962
Mitsuki 13.3 רומאים -53 / 76 1047
Mitsuki 036.5/c/v/ רומאים -147 / 221 176
Mitsuki 12.6/v/ רומאים -58 / 92 985
Mitsuki E. Naytefon רומאים 70 / 58 772
Mitsuki puce18 רומאים 87 / 47 739
Mitsuki 15.7/v/S/ רומאים -56 / 80 1060
Mitsuki 13.5/v/ רומאים -55 / 80 1054
Mitsuki 13.0/v/S/ רומאים -49 / 80 698
Mitsuki 23.6/D/ רומאים -36 / 156 1032
Mitsuki 11.6 Martini רומאים -48 / 82 1053
Mitsuki 014.4/c/v/ רומאים -47 / 82 80
Mitsuki 23.7 רומאים -35 / 156 986
Mitsuki 15.3/v/D/ רומאים -47 / 80 750
Mitsuki 015.9/c/v/ רומאים -48 / 80 180
Mitsuki 013.8/c/v/ רומאים -50 / 80 84
Mitsuki 015.8/c/v/ רומאים -51 / 80 81
Mitsuki 34.1/v/T/D/ רומאים -148 / 220 478
Mitsuki 26.3/v/R/D/ רומאים -55 / 183 540
Mitsuki 016.8/c/v/ רומאים -53 / 84 129
Mitsuki 016.1/c/v/ רומאים -52 / 84 166
Mitsuki 12.4/v/ רומאים -51 / 84 974
Mitsuki 15.4/v/S/D/ רומאים -47 / 85 775
Mitsuki 11.4 Whats Up רומאים -49 / 84 1021
Mitsuki 14.8/v/ רומאים -49 / 86 521
Mitsuki 11.9 Mad World רומאים -48 / 84 1021
Mitsuki 15.0/v/S/D/ רומאים -46 / 84 663
Mitsuki 11.2/v/ Taverne רומאים -45 / 85 1039
Mitsuki 017.2/c/v/ רומאים -54 / 84 54
Mitsuki 12.0/v/S/ Yesterday רומאים -57 / 84 900
Mitsuki 26.4/v/ רומאים -56 / 183 421
Mitsuki D. Neo Rome רומאים 87 / 46 805
Mitsuki Nouveau village רומאים 87 / 67 45
Mitsuki 015.6/c/v/ רומאים -52 / 85 84
Mitsuki 34.5/v/D/ רומאים -126 / 175 879
Mitsuki 026.2/c/v/ רומאים -56 / 182 81
Mitsuki 41.0 /v/S/R/ רומאים -21 / 72 967
Mitsuki 12.3 OMalleys Fan רומאים -36 / 85 1069
Mitsuki 12.8 רומאים -52 / 89 1051
Mitsuki 41.4/v/S/R/ רומאים -21 / 73 963
Mitsuki 016.2/c/v/ רומאים -48 / 85 164
Mitsuki 41.3 /v/S/R/ רומאים -24 / 73 1002
Mitsuki 11.1/S/Asta La Vista רומאים -49 / 83 1081
Mitsuki 12.7/v/ רומאים -48 / 83 1033
Mitsuki 014.3/c/v/ רומאים -46 / 83 84
Mitsuki 034.6/c/v/ רומאים -148 / 212 83
Mitsuki 15.2/v/D/ רומאים -52 / 82 972
Mitsuki 34.3/D/ רומאים -127 / 174 1020
Mitsuki 34.2/v/S/D/ רומאים -126 / 174 845
Mitsuki 34.4/S/D/ רומאים -126 / 173 1020
Mitsuki 14.7/v/R/ רומאים -50 / 84 543
Mitsuki 13.1 רומאים -50 / 83 1051
Mitsuki 12.2/v/ Stargate רומאים -53 / 85 919
Mitsuki 12.9/D/ רומאים -52 / 83 1006
Mitsuki 41.2 /v/S/R/ רומאים -25 / 73 918
Mitsuki 13.2/v/ רומאים -53 / 83 951
Mitsuki 14.2/D/ רומאים -55 / 85 895
Mitsuki 11.3/v/ Annie רומאים -55 / 90 914
Mitsuki 017.0/c/v/ רומאים -49 / 85 132
Mitsuki £bøLa 666 רומאים -25 / 70 803
Mitsuki 016.9/c/v/ רומאים -54 / 85 139
Nennene NO-18-DivinsGK-Ares גאולס -21 / 49 665
Nennene NE-11-DivinesVictoir גאולס 61 / 199 789
Nennene NE-22-DivineMerveill גאולס 76 / 195 917
Nennene NE-16-DivinsVikings גאולס 64 / 199 459
Nennene Nennene 002 גאולס -48 / 184 620
Nennene z6 03 גאולס -38 / 198 1073
Nennene NO-21-DivinsTapioca גאולס -48 / 186 1023
Nennene Nennene 001 גאולס -58 / 180 1066
Nennene NE-09-DivinesChances גאולס 47 / 94 1037
Nennene Le village de marco גאולס -23 / 194 916
Nennene village colonisé1 גאולס -23 / 191 911
Nennene z6 02 גאולס -37 / 202 870
Nennene NO-15-Divinescereale גאולס -244 / 250 949
Nennene NO-08-DivinesChances גאולס -22 / 51 838
Nennene la sentinel גאולס 85 / 206 758
Nennene NE-10-DivinesGuerres גאולס 66 / 202 804
Nennene NO. New גאולס -240 / 249 834
Nennene NE-20-Divinsrugbymen גאולס 70 / 202 973
Nennene NE-17-DivinsAlliés גאולס 47 / 93 398
Nennene NE-14-DivineGoudurix גאולס 65 / 200 837
Nennene NO- גאולס -38 / 201 349
Nennene NE-13-DivinsRecruteu גאולס 65 / 201 907
Nennene z6 01 גאולס -39 / 199 810
Nennene NE-21-DivinsVillages גאולס 73 / 200 1046
Nennene NE-15-Divins**RIX** גאולס 64 / 200 480
Nennene N z6 גאולס -37 / 200 418
Nennene NE-12-DivinsDormeurs גאולס 66 / 201 873
Nennene NE-18-NO-Divinsjoueu גאולס 50 / 0 812
Nennene SE-01-Gouduretour גאולס 48 / -11 960
Nennene NO-24-DivinAmon גאולס -63 / 27 515
Nennene NO-Divincoincoins גאולס -59 / 18 1025
Nennene NO-07-DivinsCombatta גאולס -25 / 3 1050
Nennene NE-06-DivinesBautés גאולס 74 / 28 988
Nennene Nouveau village גאולס -35 / -10 141
Nennene NE-07-DivinsCombatta גאולס 71 / 28 1044
Nennene SO-08-Goudelagéograp גאולס -214 / -11 771
Nennene SO-03-GouduKraajj גאולס -218 / -10 774
Nennene NO-Divinscanardsroti גאולס -60 / 18 1040
Nennene z2 19 גאולס -33 / 8 998
Nennene SO-09-NO-Gouduvin גאולס -215 / 2 772
Nennene SO-13-Gouduremerciem גאולס -218 / 0 898
Nennene SO-04-Goudusang גאולס -219 / -11 701
Nennene SO-11-Goudujojo69 גאולס -239 / -12 869
Nennene NE-08-DivinesArmées גאולס 73 / 29 752
Nennene z2 20 גאולס -27 / 15 996
Nennene NE-03-DivinesLumière גאולס 77 / 29 915
Nennene NE-01-Divinity גאולס 73 / 30 1015
Nennene NE-02-Divins גאולס 77 / 30 1009
Nennene SO-02-GouduHagaard גאולס -214 / -7 846
Nennene NO-02-Divins גאולס -29 / 7 1034
Nennene NO-10-DivinesGuerres גאולס -30 / 7 1006
Nennene NE-19-NO-Divinventeu גאולס 50 / -3 800
Nennene Nouveau village גאולס -201 / 10 151
Nennene NO-19-Dinvinconan גאולס 4 / -3 905
Nennene SO-14-GouduCanards גאולס -181 / -3 919
Nennene z2 23 גאולס -32 / 11 935
Nennene NE-05-DivinsAmours גאולס 77 / 35 923
Nennene z2 26 גאולס -31 / 7 1070
Nennene z2 13 גאולס -33 / 5 978
Nennene NO-16-Divinsmagrets גאולס -31 / 5 807
Nennene NO-13-DivinsRecruteu גאולס -28 / 7 836
Nennene NO-23-DivinCritovax גאולס 2 / 7 876
Nennene z2 24 גאולס -39 / 9 1062
Nennene SO-05-Goudelennemis גאולס -222 / -13 799
Nennene SO-06-Goudelajustice גאולס -222 / -14 991
Nennene SO-01-Goudurix גאולס -219 / -10 955
Nennene NO-20-Divinbarban גאולס 7 / -5 1041
Nennene NO-17-DivinsZandro גאולס 5 / -5 1071
Nennene z2 25 גאולס -25 / 10 1021
Nennene z2 12 גאולס -33 / 6 1042
Nennene NO-03-DivinesLumiere גאולס -32 / 6 959
Nennene NO-01- Divinity גאולס -31 / 6 1012
Nennene z2 10 גאולס -30 / 6 947
Nennene NO-04-DivinsGuerrier גאולס -22 / 6 960
Nennene NO-11-DivinesVictoir גאולס -33 / 7 1047
Nennene z2 22 גאולס -27 / 13 989
Nennene SO-12-Hommage Guguss גאולס -204 / 3 861
Nennene SO-18-Nennene top 60 גאולס -8 / -28 907
Nennene NO-14-DivineGoudurix גאולס -25 / 6 992
Nennene SO-07-NO-Goudumoi גאולס -34 / -1 1007
Nennene NO-06-DivinesBautés גאולס -25 / 4 699
Nennene NO-09-DivinesArmées גאולס -26 / 9 1040
Nennene NO-12-DivinsDormeurs גאולס -38 / 9 1057
Nennene z2 21 גאולס -29 / 13 997
Nennene SO-10-Goudusteptx גאולס -223 / -1 856
Nennene SO-19DivinConan/Stof גאולס -7 / -26 864
Nennene SO-16-Cenacle / Merk גאולס -9 / -28 874
Nennene NE-04-DivinesGuerrie גאולס 80 / 31 1069
Nennene SO-15-Goudelarevanch גאולס -10 / -28 708
Nennene NO-Divinscanards גאולס -60 / 19 1051
Nennene z2 16 גאולס -30 / 4 971
Nennene SO-17-DvinMarco45 גאולס -9 / -25 602
Nennene NO-05-DivinsAmours גאולס -22 / 5 1040
Nennene SE-06-Goudelajustice גאולס 36 / -25 774
Nergal 9gourou טאוטונס -54 / 28 244
Nergal 9ambassade טאוטונס -55 / 25 246
Nergal 9lyon טאוטונס -51 / 25 245
Nergal 9Arras טאוטונס -41 / 21 746
Nergal 9Lillebonnetttttttt טאוטונס -41 / 23 1054
Nergal 9Arrasmmmm טאוטונס -52 / 28 252
Nergal ferme טאוטונס 9 / 86 317
Nergal 34.Baisieux טאוטונס -74 / 129 374
Nergal 47.Willems טאוטונס 12 / 108 413
Nergal 41.paris++++ טאוטונס 15 / 108 912
Nergal 31.Bavaistttttttt טאוטונס -74 / 143 1062
Nergal 33.Bruay טאוטונס -76 / 131 572
Nergal 32.Bailleul טאוטונס -73 / 143 978
Nergal marseille++++ טאוטונס 9 / 95 199
Nergal 15.liege טאוטונס 11 / 95 859
Nergal 16.La Madeleine טאוטונס 9 / 96 897
Nergal brest++++ טאוטונס 9 / 97 191
Nergal 17.Laon טאוטונס 11 / 96 906
Nergal 18.Loos טאוטונס 10 / 96 746
Nergal 43.Le Mans טאוטונס 1 / 103 651
Nergal 44.Wingles טאוטונס 16 / 108 618
Nergal 44..Erinium טאוטונס 15 / 114 808
Nergal 13.Lille טאוטונס 9 / 98 899
Nergal 26.aprilia טאוטונס -141 / 60 95
Nergal 27.room טאוטונס -139 / 60 144
Nergal 42.Watt טאוטונס 17 / 100 652
Nergal 53.vitry טאוטונס 7 / 166 845
Nergal 52.ivry טאוטונס 10 / 167 1038
Nergal 51.le havre++++ טאוטונס 8 / 167 836
Nergal 44.sevres טאוטונס 16 / 114 965
Nergal 14.Lens טאוטונס 8 / 93 926
Nergal maroc טאוטונס 250 / 49 167
Nergal 12.Lievin טאוטונס 7 / 97 980
Nergal 11.seigneur טאוטונס 9 / 87 1078
Nergal 45.Wicres טאוטונס 13 / 109 601
Nergal 46.Wattrelos טאוטונס 16 / 109 394
nidaime AL41°Tux City *D* רומאים -33 / 130 654
nidaime B°21 Vercingetorix רומאים -38 / 150 660
nidaime 11CT°Tux And Tux רומאים -41 / 129 1057
nidaime 12CT°Puissance des t רומאים -34 / 129 1025
nidaime 14CT°Colonie des Tux רומאים -39 / 128 1043
nidaime 09DP°Tux rouge רומאים -34 / 128 1053
nidaime 04DP°Shang of Tux רומאים -37 / 156 1060
nidaime 06DP°Hang Zhou Tux רומאים -39 / 154 1065
nidaime £bøLa 666-666 רומאים -25 / 71 763
nidaime TyPHüS XIIII רומאים -17 / 72 1015
nidaime 111DP°IpéTux רומאים -38 / 157 1061
nidaime B°01-donjon noir רומאים -34 / 152 610
nidaime £bøLa 666 רומאים -22 / 71 974
nidaime 119DP°Tuxi רומאים -35 / 158 1075
nidaime B°02-Helm רומאים -34 / 151 657
nidaime TyPHüS XIII רומאים -12 / 72 1017
nidaime 45C°Tux Ville *D* רומאים -36 / 134 695
nidaime 09DP°Armada Tux - H רומאים -50 / 133 1051
nidaime *02DPK°Canaris Tux - רומאים -38 / 133 1036
nidaime *03DPK°Ar Vro Tux רומאים -37 / 155 1057
nidaime 44C°Tux Academy *D* רומאים -42 / 123 677
nidaime 01DP°Land of Tux רומאים -42 / 124 1094
nidaime AL43°Tux Avry *D* רומאים -41 / 125 648
nidaime 031DL°New Empire Tux רומאים -41 / 127 1065
nidaime 06DP°Tux dAlésia רומאים -39 / 118 1038
nidaime 16CT°CapTux רומאים -41 / 118 1049
nidaime *017DPK°Privtux רומאים -30 / 119 1051
nidaime 39C++°Tux *D* רומאים -38 / 119 714
nidaime 118DP°Le Tux de Reim רומאים -39 / 120 1039
nidaime 05DP°Tux Conix - H רומאים -40 / 120 1063
nidaime 35C°El Tux *D* רומאים -42 / 120 1024
nidaime *15K°Tux dAlexx רומאים -40 / 121 1055
nidaime 08DP°Svarberg Tux רומאים -41 / 124 1024
nidaime 33C°Ptit Tux רומאים -38 / 124 1038
nidaime 13CT°Tux de heomer רומאים -36 / 124 1000
nidaime AL40°Tux Land *D* רומאים -37 / 123 680
nidaime 01DL°Le terrier Tux רומאים -51 / 123 1037
nidaime 37C°3eme Tux *D* רומאים -42 / 125 925
nidaime *32K°Tux du Dôme רומאים -43 / 120 1033
nidaime 36C°1er Tux *D* רומאים -40 / 127 950
nidaime 08DP°Les Tux de Alés רומאים -39 / 127 1069
nidaime 38C+°Tux *D* רומאים -42 / 126 876
nidaime 112DP°Les Tux Jaunes רומאים -40 / 126 1053
nidaime 110DP°Tux Hawaienne רומאים -48 / 125 1070
nidaime 01AB°Tux Beta רומאים -47 / 125 1051
nidaime N°0Cap SE .. רומאים -61 / 24 707
nidaime N°0Cap / E ^ רומאים -61 / 25 947
nidaime *.francius-S02 Ac רומאים 213 / -12 916
nidaime N°0Pic N3O18 ^ רומאים -80 / 28 684
nidaime N°0Cap NE ^ רומאים -61 / 26 858
nidaime N°0Def NW ^ רומאים -63 / 26 777
nidaime N°0Cap N רומאים -62 / 26 513
Nonoman007 XApresGarde רומאים -191 / 172 857
Nonoman007 PeLand I. רומאים -192 / 176 1020
Nonoman007 PaLand C.E. רומאים -193 / 176 1016
Nonoman007 PoLand P.E. רומאים -192 / 174 1064
Nonoman007 A4 רומאים -190 / 173 403
Nonoman007 A3 רומאים -191 / 173 384
Nonoman007 XAgroLand BC רומאים -191 / 177 879
Nonoman007 A2 רומאים -193 / 173 402
Nonoman007 AvantGarde רומאים -189 / 174 847
Nonoman007 AgroLand T רומאים -190 / 174 934
Nonoman007 OxerLand P. רומאים -191 / 176 1022
Nonoman007 AgroLand C רומאים -190 / 176 873
Nonoman007 A5 רומאים -194 / 175 387
Nonoman007 AgroLand F רומאים -194 / 174 894
Nonoman007 XAgroLand FC רומאים -192 / 171 910
Nonoman007 ZarLand רומאים -189 / 171 659
Nonoman007 Zorland רומאים -188 / 171 292
Nonoman007 XAgroLand BC. רומאים -189 / 175 854
Nonoman007 PuLand L.E. רומאים -190 / 175 964
Nonoman007 A1 רומאים -192 / 173 383
Nonoman007 Owerland P. רומאים -193 / 174 1022
Nonoman007 ZerLand L.I. רומאים -193 / 175 1021
Nonoman007 DreamLand A רומאים -191 / 174 1059
Paddy BZH - MORBIHAN 07 גאולס -70 / 131 484
Paddy BZH - L. ATLANT. 05 גאולס -77 / 50 679
Paddy BZH - PARIS 06 גאולס -216 / 83 1002
Paddy BZH - MORBIHAN 05 גאולס -70 / 138 962
Paddy BZH - FINISTERE 08 גאולס -69 / 79 1004
Paddy BZH - MORBIHAN 02 גאולס -69 / 139 1020
Paddy BZH - MORBIHAN 03 גאולס -70 / 139 1025
Paddy BZH - FINISTERE 01 גאולס -70 / 81 1041
Paddy BZH - MORBIHAN 01 גאולס -70 / 140 690
Paddy BZH - PARIS 05 גאולס -215 / 82 932
Paddy BZH - PARIS 04 גאולס -215 / 83 982
Paddy BZH - FINISTERE 04 גאולס -70 / 79 1020
Paddy BZH - FINISTERE 10 גאולס -70 / 82 706
Paddy BZH - FINISTERE 07 גאולס -68 / 79 1009
Paddy BZH - FINISTERE 09 גאולס -69 / 82 1020
Paddy BZH - L. ATLANT. 01 גאולס -68 / 52 815
Paddy BZH - L. ATLANT. 03 גאולס -72 / 50 841
Paddy BZH - MORBIHAN 04 גאולס -69 / 137 1009
Paddy BZH - FINISTERE 03 גאולס -70 / 78 1020
Paddy BZH - FINISTERE 06 גאולס -68 / 80 1020
Paddy BZH - FINISTERE 05 גאולס -69 / 80 1020
Paddy BZH - FINISTERE 02 גאולס -70 / 80 984
Paddy BZH - L. ATLANT. 04 גאולס -73 / 49 864
Paddy BZH - L. ATLANT. 02 גאולס -67 / 49 1038
Paddy BZH - MORBIHAN 08 גאולס -70 / 132 505
Paddy BZH - PARIS 03 גאולס -191 / -1 482
Paddy BZH - I. VILAINE 01 גאולס -50 / 29 1000
Paddy BZH - I. VILAINE 02 גאולס -50 / 30 1041
Paddy BZH - PARIS 02 גאולס -191 / 0 494
Paddy BZH - PARIS 01 גאולס -192 / -1 509
Paddy BZH - C. ARMOR 19 גאולס -97 / 18 722
Paddy BZH - C. ARMOR 01 גאולס -108 / 13 1029
Paddy BZH - C. ARMOR 13 גאולס -103 / 19 994
Paddy BZH - C. ARMOR 16 גאולס -108 / 9 456
Paddy BZH - C. ARMOR 17 גאולס -98 / 17 1025
Paddy BZH - C. ARMOR 09 גאולס -107 / 15 1025
Paddy BZH - I. VILAINE 03 גאולס -51 / 28 250
Paddy BZH - C. ARMOR 04 גאולס -106 / 15 1020
Paddy BZH - C. ARMOR 21 גאולס -97 / 16 718
Paddy BZH - I. VILAINE 04 גאולס -51 / 26 1018
Paddy BZH - C. ARMOR 18 גאולס -97 / 17 728
Paddy BZH - C. ARMOR 11 גאולס -103 / 18 1052
Paddy BZH - C. ARMOR 14 גאולס -105 / 21 951
Paddy BZH - I. VILAINE 07 גאולס -49 / 26 558
Paddy BZH - C. ARMOR 22 גאולס -98 / 18 740
Paddy BZH - C. ARMOR 12 גאולס -104 / 20 991
Paddy BZH - C. ARMOR 05 גאולס -108 / 14 1004
Paddy BZH - C. ARMOR 06 גאולס -107 / 14 1020
Paddy BZH - C. ARMOR 03 גאולס -108 / 15 1041
Paddy BZH - I. VILAINE 06 גאולס -54 / 27 712
Paddy BZH - C. ARMOR 20 גאולס -98 / 16 718
Paddy BZH - C. ARMOR 08 גאולס -110 / 12 1004
Paddy BZH - C. ARMOR 10 גאולס -108 / 12 1020
Paddy BZH - I. VILAINE 05 גאולס -53 / 28 695
Paddy BZH - C. ARMOR 07 גאולס -107 / 12 1009
Paddy BZH - C. ARMOR 15 גאולס -108 / 8 404
Paddy BZH - C. ARMOR 02 גאולס -107 / 13 1006
pascal76540 110 . Phal 2 גאולס -86 / 23 975
pascal76540 103 . ATTACK גאולס -84 / 22 986
pascal76540 I Delphes גאולס -85 / 22 1033
pascal76540 102 . HEDOUINS 2 גאולס -85 / 23 957
pascal76540 [75] - גאולס -64 / 60 677
pascal76540 [51] - Barraque a Fr גאולס -41 / 63 774
pascal76540 [23] - Viva le muc גאולס -59 / 78 931
pascal76540 [14] - Ptxville גאולס -49 / 70 888
pascal76540 [83] - גאולס -66 / 60 591
pascal76540 [82] - גאולס -66 / 63 646
pascal76540 [84] - גאולס -65 / 60 597
pascal76540 [02] - גאולס -56 / 67 65
pascal76540 [61] - Massilia גאולס -67 / 57 855
pascal76540 [71] - גאולס -155 / 244 486
pascal76540 210 . ESPIONS 50 גאולס -49 / 62 1021
pascal76540 [09] - Maximigrad גאולס -63 / 60 1035
pascal76540 [47] - Djyfujix2 גאולס -48 / 62 974
pascal76540 [94] - גאולס -164 / 83 371
pascal76540 [65] - גאולס -68 / 67 721
pascal76540 [42] - Pyrone גאולס -66 / 73 1001
pascal76540 [07] - Yport גאולס -58 / 63 964
pascal76540 [08] - Etretat גאולס -58 / 67 934
pascal76540 [16] *11 ~~ 52* גאולס -57 / 67 955
pascal76540 [22] - LanCeLoT du l גאולס -54 / 73 983
pascal76540 [24] - גאולס -49 / 73 908
pascal76540 [21] - Le village de גאולס -47 / 73 972
pascal76540 [70] - גאולס -156 / 244 527
pascal76540 [03] - Valmont גאולס -65 / 62 952
pascal76540 [50] - Le dalu גאולס -47 / 58 908
pascal76540 204 . CAVALIERS גאולס -47 / 56 956
pascal76540 [20] - Sekigahara גאולס -63 / 54 1025
pascal76540 [96] - גאולס -161 / 86 384
pascal76540 [53] - Le Gourix גאולס -49 / 56 994
pascal76540 [93] - גאולס -162 / 86 428
pascal76540 [87] - גאולס -163 / 86 526
pascal76540 [39] - גאולס -75 / 71 673
pascal76540 [66] - Manly גאולס -66 / 44 932
pascal76540 [78] - גאולס -62 / 61 656
pascal76540 [77] - גאולס -68 / 61 659
pascal76540 [62] - גאולס -60 / 71 760
pascal76540 [52] - Le konoha גאולס -47 / 55 736
pascal76540 [05] - St Helene גאולס -53 / 71 898
pascal76540 [98] - גאולס -48 / 71 340
pascal76540 [18] - גאולס -47 / 71 861
pascal76540 [79] - גאולס -63 / 61 587
pascal76540 [06] - Lillebonne גאולס -56 / 66 928
pascal76540 [35] - Zoubi-Zoubi-K גאולס -50 / 67 1062
pascal76540 [91] - גאולס 155 / 79 445
pascal76540 [19] - גאולס -76 / 72 656
pascal76540 [45] - La-Chola-Kan גאולס -50 / 66 1057
pascal76540 [27] - גאולס -62 / 72 726
pascal76540 [15] - Milan גאולס -61 / 72 953
pascal76540 [72] - Alésia גאולס -51 / 66 881
pascal76540 [99] - גאולס -55 / 66 373
pascal76540 [90] - גאולס -161 / 84 470
pascal76540 [80] - גאולס -67 / 60 606
pascal76540 [89] - גאולס -162 / 84 500
pascal76540 [88] - גאולס -163 / 84 456
pascal76540 [63] - גאולס -54 / 70 747
pascal76540 [55] - ##HAVOK## -- גאולס -54 / 67 864
pascal76540 [44] - Eva_01 ° גאולס -53 / 67 964
pascal76540 [92] - גאולס -161 / 85 434
pascal76540 [95] - גאולס -163 / 85 371
pascal76540 [04] - Cany גאולס -64 / 61 920
pascal76540 [34] - Shi-Gae-Kan גאולס -50 / 69 1079
pascal76540 [68] - גאולס -208 / 159 518
pascal76540 [69] - גאולס -209 / 159 504
pascal76540 (A) Capital Sparte גאולס -191 / 148 934
pascal76540 [57] - Blezman גאולס -70 / 50 1009
pascal76540 2) Sparte גאולס -154 / 240 637
pascal76540 [67] - גאולס -187 / 147 535
pascal76540 [25] - Norbert City גאולס -66 / 53 1013
pascal76540 1) Cuba 1 גאולס -157 / 235 866
pascal76540 [59] - Number 20 גאולס -48 / 59 1058
pascal76540 [56] - Lerocouli גאולס -64 / 53 983
pascal76540 [30] - Chui là aussi גאולס -208 / 158 913
pascal76540 [54] - Le ilio גאולס -49 / 58 882
pascal76540 (F) Sparte Citadel גאולס -193 / 150 817
pascal76540 1) Cuba 2 גאולס -156 / 235 769
pascal76540 [46] - Biu-Pa-Kan++ גאולס -50 / 64 1059
pascal76540 [58] - Calaouste גאולס -71 / 48 847
pascal76540 (E) Sparte Outpost גאולס -190 / 151 874
pascal76540 (D) Sparte Outpost גאולס -193 / 149 897
pascal76540 [74] - גאולס -64 / 58 612
pascal76540 [97] - גאולס -165 / 86 372
pascal76540 1) Rommel גאולס -153 / 241 781
pascal76540 [73] - גאולס -63 / 59 692
pascal76540 [49] - halo6 גאולס -53 / 47 740
pascal76540 [01] - גאולס -51 / 47 1025
pascal76540 [33] - Youdu-Lou-Kan גאולס -48 / 74 1050
pascal76540 [38] - גאולס -186 / 145 725
pascal76540 [40] - גאולס -44 / 74 945
pascal76540 1) Mozar City גאולס -157 / 236 1032
pascal76540 Nouveau village גאולס 155 / 78 17
pascal76540 2) Palais des Morts גאולס -135 / 242 524
pascal76540 [81] - גאולס -67 / 59 649
pascal76540 2) Athènes גאולס -152 / 240 620
pascal76540 [43] - גאולס -155 / 242 823
pascal76540 1) raphi101 גאולס -153 / 240 813
pascal76540 (B) Sparte Outpost גאולס -194 / 149 967
pascal76540 [37] - גאולס -186 / 146 868
pascal76540 [64] - גאולס -57 / 65 719
pascal76540 [36] - Chui encore l גאולס -210 / 159 762
pascal76540 [76] - גאולס -66 / 62 691
pascal76540 Montroulez גאולס -215 / 164 897
pascal76540 [32] - Rix גאולס -64 / 59 772
pascal76540 [48] - Djyfujix3 גאולס -48 / 65 911
pascal76540 [85] - גאולס -65 / 59 580
pascal76540 [86] - Trevires גאולס -50 / 60 929
pascal76540 [31] - Valkirix גאולס -66 / 59 931
pierrotix Endo Allegiance גאולס 109 / 42 921
pierrotix Endo Pacificator גאולס 107 / 44 742
pierrotix Endo Illusion גאולס