רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים


הבא
  שם מספר שחקנים מספר כפרים Avg. pop. תושבים % pop Id
1 Divinity 15 259 14827.6 222414 0.77 % 1600
2 Cénacle 3 202 64497.33 193492 0.67 % 7454
3 T_B 4 45 10011.25 40045 0.14 % 192
4 Divins 5 58 6801.8 34009 0.12 % 5890
5 VIKINGS 3 28 9481 28443 0.1 % 480
6 ( o ) 5 20 3375.2 16876 0.06 % 844
7 ( o )² 2 6 1573.5 3147 0.01 % 4042
8 J.C.T. 1 4 1590 1590 0.01 % 6932
9 Merc 1 2 1416 1416 0 % 7383
10 ~Cavs~ 2 4 607.5 1215 0 % 1803
11 N-TDP 2 3 593.5 1187 0 % 5628
12 S.O.A.D 1 1 405 405 0 % 3292
13 G.D.C 1 1 301 301 0 % 7159
14 emp. G. 1 1 283 283 0 % 2751
15 FNLP 1 1 5 5 0 % 7232
הבא