רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן moebius
שבט Gaulois
ברית ( o )²
תושבים 3745
דרגה 1054
מספר כפרים 8
ממוצע 468.13
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
(o)-galicia -122 / 167 1058
(o)-farfaraway -33 / 29 931
(o)-eternera -33 / 30 648
(o)-galeria -31 / 29 319
(o)-azuria -31 / 28 316
(o)-britia -122 / 168 312
novalia 02 -32 / 30 88
novalia 01 -31 / 30 73
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement