רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן jeyson-x80
שבט Gaulois
ברית
תושבים 686
דרגה 2251
מספר כפרים 2
ממוצע 343
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
jeysonx01 -83 / 206 356
jeysonx02 3 / -2 330
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement