רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן douce france
שבט Romains
ברית Fr@ncE
תושבים 711
דרגה 2211
מספר כפרים 4
ממוצע 177.75
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
05.Perfect dark 226 / -86 370
09. Gears of wars 176 / 182 192
10.Le ché 166 / 178 95
11.Caisse dépargne 176 / 184 54
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement