רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן aero78
שבט Gaulois
ברית L.N.A.
תושבים 5804
דרגה 857
מספר כפרים 10
ממוצע 580.4
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
India Zulu Alpha 117 / 229 959
India Zulu Bravo 119 / 230 957
India Zulu Charlie 98 / 237 815
India Zulu Echo 120 / 230 690
India Zulu Delta 118 / 230 688
India Zulu Fox 119 / 231 443
India Zulu Golf 120 / 231 405
India Zulu Hotel 119 / 229 375
India Zulu India 120 / 229 300
India Zulu Juliet 122 / 231 172
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement