רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן recplay
שבט Romains
ברית L.N.A.
תושבים 19947
דרגה 400
מספר כפרים 29
ממוצע 687.83
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
#2 148 / -218 1044
#1 149 / -217 1029
#3 149 / -218 1024
#4 147 / -217 975
#C2 146 / -226 972
#C1 152 / -217 962
#C3 145 / -227 961
#5 148 / -217 958
#8 153 / -216 935
#7 149 / -216 889
#C8 149 / -232 868
#C6 146 / -227 846
#C4 146 / -232 785
#9 153 / -217 772
#6 152 / -216 757
#Z2 1 108 / 244 738
#10 148 / -216 733
#C7 141 / -216 728
#C5 146 / -228 691
#11 147 / -215 689
#C9 150 / -232 624
#Z2 2 107 / 243 609
#C10 148 / -233 367
#C11 gernima 142 / -216 310
#12 148 / -215 296
#13 150 / -218 225
#z2 3 109 / 245 64
#14 150 / -219 48
#15 149 / -219 48
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement