רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן roro125
שבט Romains
ברית Fr@ncE
תושבים 2480
דרגה 1225
מספר כפרים 6
ממוצע 413.33
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
isengard 163 / 227 802
citadelle interieur 161 / 226 599
citadelle exterieur 163 / 226 509
caserne ourouk-hai 163 / 229 368
arme de siége 164 / 225 190
Nouveau village 161 / 227 12
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement