רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן Darkan
שבט Gaulois
ברית ( o )²
תושבים 222
דרגה 3309
מספר כפרים 1
ממוצע 222
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
( o ) F.D.C.W 204 / 222 222
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement