רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן Kelzahal
שבט Gaulois
ברית ( o )²
תושבים 2776
דרגה 1177
מספר כפרים 4
ממוצע 694
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
Mechrubs 216 / 249 1041
FS112V 215 / 249 829
BallBreaker 215 / 250 456
Drown SP 216 / 250 450
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement