רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן gym_naze
שבט Romains
ברית Fr@ncE
תושבים 274
דרגה 3163
מספר כפרים 2
ממוצע 137
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
Baillage 17 / 18 271
Patrimoine de Fr@nce 171 / 172 3
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement