רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שם ZBR/ MojoStuck
נקודות ציון 8 / 23
שחקן Warblock
שבט Gaulois
ברית Divinity
תושבים 535
תקוף!
שלח משאבים
היסטוריית שחקנים
חפש חוות
יחידה :

 
evolution de la population